Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Zimní muzeumZimní muzeum
Bílé náměstíBílé náměstí
Nové osvětleníNové osvětlení
Vánoce 2015Vánoce 2015
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
T. G. MasarykT. G. Masaryk
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Okolo LitovleOkolo Litovle
« »

Nabídka pracovního místa na MěÚ - sociální odbor - kurátor/ka pro mládež

Tajemník Městského úřadu Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel vyhlašuje

„výběrové řízení¨
na uzavření pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou

na odboru sociálním a správním Městského úřadu Litovel,
agenda kurátor/kurátorka pro mládež 

Na tomto pracovním zařazení se jedná o výkon státní správy pověřeného úřadu, zařazení v 10. tarifní třídě.

Možnost nástupu dohodou.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • Sociálně-právní ochranu mohou přímo poskytovat osoby, které získaly odbornou způsobilost, uvedenou v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 49a;
  požadované vzdělání:
  řádně ukončené vysokoškolské studium ve studijních programech v oblasti pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, vychovatelství nebo ošetřovatelství, a v oblasti lékařství zaměřených na všeobecné a dětské lékařství,
 • zvláštní odborná způsobilost dle zák. 312/2002 Sb. výhodou
 • znalost zákona o sociálně-právní ochraně dětí a správního řádu
 • znalost práce s PC a programy Word, Excel
 • praxe ve veřejné správě v oblasti sociální
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla podmínkou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul zájemce
  2. datum a místo narození zájemce
  3. státní příslušnost zájemce
  4. místo trvalého pobytu zájemce, kontaktní telefon a e-mailovou kontaktní adresu
  5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  6. datum a podpis zájemce.

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, práce s PC a znalost požadovaných zákonů
  2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  3. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání práce a výpis z Rejstříku trestů budou požadovány až od vybraného uchazeče

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 29. července 2016 do 12.00 hodin  na adresu:
  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.
  Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení – sociální – kurátor/kurátorka“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
  Bližší informace v případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček, na tel. 585 153 122, event. mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz  

  Ke stažení ve formátu ikona souboru.doc

  Zveřejněno 4. 7. 2016

  4.7.2016 14:53:15 | přečteno 1104x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load