Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

T. G. MasarykT. G. Masaryk
Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
MikulášMikuláš
Smírčí křížSmírčí kříž
Kolářova vilaKolářova vila
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
« »

Nabídka pracovního místa na MěÚ - referent odboru výstavby

Město Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, IČ 00299138, zastoupené tajemníkem MěÚ, vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení dle § 7 zákona 312/2002 Sb. k obsazení pracovního místa

referent odboru VÝSTAVBY

Místem výkonu práce bude Městský úřad Litovel, 
platové zařazení ve třídě 9.

Požadavky pro výkon funkce:

 • splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví (nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru)
 • Aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
 • Praxe ve veřejné správě, základní znalost správního práva, stavebního zákona, výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
 • Předpokládaný nástup do pracovního poměru: dle dohody

Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb., jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení a funkční e-mailový kontakt
  8. datum a podpis uchazeče.

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů bude dokladovat až vybraný uchazeč
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 30. května 2017 do 14.00 hodin na adrese:
  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. Rozhodující je určený termín předání, nikoliv poštovní podání.
  Obálky budou označeny značkou „referent odboru výstavby“.

  Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v této veřejné výzvě a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona. Po skončení výběrového řízení budou zaslané materiály skartovány, nedohodne-li se osobní vyzvednutí.
  S uchazeči budeme komunikovat výhradně prostřednictvím e-mailového kontaktu.

  Zveřejněno dne 9. května 2017

  ikona souboru ikona souboruLeták ke stažení ve formátu pdf

  9.5.2017 8:35:49 | přečteno 688x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load