Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
MikulášMikuláš
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Nové osvětleníNové osvětlení
Okolo LitovleOkolo Litovle
Pohled z věžePohled z věže
Gymnázium J OpletalaGymnázium J Opletala
« »

Nabídka pracovního místa na MěÚ - odbor životního prostředí

Tajemník Městského úřadu, nám. Přem. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, vyhlašuje 
„výběrové řízení¨ na uzavření pracovní smlouvy

úředníka odboru životního prostředí Městského úřadu Litovel,
agendy odboru životního prostředí
Na tomto pracovním zařazení se jedná o výkon státní správy pověřeného úřadu, možnost zařazení v 9. tarifní třídě.
Možnost nástupu bude dle dohody.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • vzdělání nejméně středoškolské s maturitní zkouškou v oboru se zaměřením na životní prostředí, např. ochrana a tvorba životního prostředí, krajinné inženýrství, zemědělství apod.
 • znalost práce s PC a programy Word, Excel
 • řidičský průkaz skupiny B

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb., jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení a e-mailový kontakt
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, práce s PC apod.
  2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:

  1. výpis z evidence Rejstříku trestů
  2. osvědčení o zdravotní způsobilosti

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 15. prosince  2017 do 10.00 hodin  na adresu: 
  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel. Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení odbor ŽP“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Poskytnuté doklady a listiny si uchazeči mohou vyzvednout do 10 kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a listiny skartovány. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

  Bližší informace v případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá tajemník MěÚ Litovel, telefon: 585 153 122, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

  zveřejněno 29. 11. 2017

  ikona souboru ikona souboruLeták ke stažení ve formátu pdf

  29.11.2017 14:23:58 | přečteno 713x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
  load