Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Kolářova vilaKolářova vila
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Vánoce 2015Vánoce 2015
Přišla zimaPřišla zima
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Zima v parkuZima v parku
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
« »

Nabídka pracovního místa na MěÚ - mzdy pro obce a školská zařízení

Tajemník MěÚ Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření pracovní smlouvy na
pozici administrativního pracovníka pro
 MZDOVOU A PERSONÁLNÍ AGENDU v programu avensis
pro zpracovávání mezd obcí a školských zařízení správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel

zařazeného do odboru Školství, kultury a sportu v 9. platové třídě.

Možnost nástupu bude dle dohody.

Požadavky pro výkon funkce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:
  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Znalost práce s PC, programy Office
 • Praxe ve mzdové oblasti a personalistice

Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

 1. jméno, příjmení a titul zájemce
 2. datum a místo narození zájemce
 3. státní příslušnost zájemce
 4. místo trvalého pobytu zájemce
 5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 7. telefonní spojení a e-mailový kontakt
 8. datum a podpis zájemce.

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, práce s PC apod.
 2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:

 1. výpis z evidence Rejstříku trestů
 2. osvědčení o zdravotní způsobilosti

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 18. listopadu 2016 do 10.00 hodin  na adrese: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. Obálky budou označeny značkou „mzdová agenda pro obce“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení termínu k předání žádosti. 
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není vaše přihláška úplná a nemusí být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazovanou pozici.
V případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá bližší informace tajemník MěÚ Litovel, telefon 585 153 122, mobil 602 705 216 nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

ikona souboru ikona souboruLeták ke stažení ve formátu .pdf

1.11.2016 8:46:33 | přečteno 690x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load