Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Zimní GJOZimní GJO
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Pohled z věžePohled z věže
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Okolo LitovleOkolo Litovle
« »

Nabídka pracovního místa - krizové řízení

Město Litovel zveřejňuje výběrové řízení na uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou

referent/ka pro  KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Místem výkonu práce bude Město Litovel, Městský úřad Litovel, platové zařazení v souladu s Nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění, platová třída 10, s výhledem 11.

Požadavky pro výkon funkce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.
 • Ukončené VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním oboru bezpečnostní management ve veřejné správě, bezpečnostní inženýrství, požární ochrana a průmyslová bezpečnost, bezpečnostně právní studia, případně v příbuzenském oboru z oblasti požární ochrany a krizového řízení
 • Dobrá orientace v legislativě v souladu s vykonávanou činností, zejména v zákonech:
  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění
  240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění
  241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění
  254/2001 Sb., o vodách (část Ochrana před povodněmi), v platném znění
  222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a další související legislativní dokumenty, v platném znění
  412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti;
  vyhlášky č. 328/2001 Sb.; nařízení vlády č. 462/2000 Sb.; vyhlášky č. 498/2000 Sb.; všechny v platném znění
 • Výborná znalost práce na PC
 • Zkušenost ve veřejné správě a řídící funkci vítány
 • Komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
 • Praxe ve veřejné správě výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

Hlavní zaměření činnosti:

 • Komplexní výkon krizového řízení obce s rozšířenou působností a ochrany obyvatelstva vyplývající z legislativních norem ČR
 • Zajišťování připravenosti města na řešení mimořádných událostí a krizových stavů

Písemná přihláška k tomuto výběrovému řízení musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení a titul zájemce
 2. datum a místo narození zájemce
 3. státní příslušnost zájemce
 4. místo trvalého pobytu zájemce
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. telefonní číslo a e-mailový kontakt; můžete doložit i svou aktuální osobní fotografii
 7. datum a podpis uchazeče

 K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

 • strukturovaný profesní životopis, - odborné znalosti, zkušenosti, dovednosti, řízení pracovních skupin apod.  
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál bude předložen při nástupu)

Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 10. února 2023 do 10.00 hodin na adrese:
Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.
Obálky budou označeny „neotvírat“ a značkou „referent krizového řízení“.
Upozorňujeme, že pro podání přihlášky nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu.
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Město Litovel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Litovel bude pro potřeby personálního výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Bližší informace v případě potřeby k této veřejné výzvě podá tajemník MěÚ Litovel Ing. Radovan Vašíček, na mobil 602 705 216 nebo elektronicky na adrese vasicek.radovan@mestolitovel.cz

ikona souboru ikona souboruVýběrové řízení KŘ - leták ke stažení

Zveřejněno 23. 1. 2023


23.1.2023 16:06:24 | přečteno 1205x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load