Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Schody do NečízuSchody do Nečízu
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Kolářova vilaKolářova vila
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Park pod sněhemPark pod sněhem
Zimní radniceZimní radnice
Vánoční náměstíVánoční náměstí
SokolovnaSokolovna
« »

Nabídka pracovních míst - 2x odbor finanční

Tajemník Městského úřadu Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel,
vyhlašuje

„výběrové řízení¨

na uzavření 2 pracovních smluv

na pozice
administrativních pracovníků Městského úřadu Litovel, FINANČNÍ ODBOR,

účetní a odborné ekonomické agendy Města Litovel

Zařazení v 9. tarifní třídě.

Nástup dohodou, nejlépe od ledna 2019.

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Znalost ekonomických a finančních agend, zejména ve veřejné správě výhodou
 • Znalost daňových zákonů
 • znalost práce na PC včetně ekonomických systémů, programy Word, Excel, schopnost koncepční práce

 Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní a emailové spojení
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se ekonomických agend, práce s PC a další znalosti
  2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:

  1. výpis z evidence Rejstříku trestů
  2. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

   

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 28. listopadu 2018 do 15.00 hodin  na adresu:
  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel. Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení - finanční odbor“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.
  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
  Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
  V případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá bližší informace tajemník MěÚ Litovel, telefon: 585 153 122, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

  Zveřejněno 13. listopadu 2018

  ikona souboruLeták ke stažení v pdf

  13.11.2018 14:42:04 | přečteno 717x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111
  fax: +420 585 342 198

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2021
  load