Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Kolářova vilaKolářova vila
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
DSC 5464DSC 5464
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Svatojánský mostSvatojánský most
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
« »

Město Litovel přijme strážníka městské policie

Starosta Města Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, IČO 00299138, vyhlašuje

„výběrové řízení¨
na uzavření pracovní smlouvy

na pozici
strážník Městské policie Litovel

 

Strážníkem se může stát bezúhonný občan české republiky starší 21 let, který je tělesně i duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Nástup možný dle dohody.

Požadavky pro výkon práce:

 • Občan České republiky starší 21 let
 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • Bezúhonnost a spolehlivost
 • Dobrý zdravotní stav
 • Znalost práce s PC a programy MS Word, Excel, Outlook
 • Řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla nutná.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto náležitosti a přílohy:
Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení,e-mail
  8. datum a podpis uchazeče
  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, práce s PC
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce prokazující bezúhonnost
  3. čestné prohlášení o spolehlivosti (viz. informace v dalším textu)
  4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  5. vybraný uchazeč bude podroben zdravotní prohlídce u smluvního lékaře Městské policie Litovel (pro nepřetržitý provoz)

  Pozn.:
  Bezúhonnost: (§4 a, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)
  Bezúhonným není občan, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, jestliže se na něj dle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen, který byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.
  Bezúhonnost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.

  Spolehlivost: (§4 b, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)
  Spolehlivým není občan, kterému byla v posledních 5 letech uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt, jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, je v rozporu s posláním strážníka dle tohoto zákona. Uchazeč doloží čestným prohlášením.

  Nabízíme:

  - prestižní zaměstnání v dobrém pracovním kolektivu
  - vyškolení a vycvičení z právní problematiky, fyzické přípravy a získání zbrojního průkazu, které jsou nutné k zvládnutí činnosti strážníka (12 týdenní kurz mimo bydliště)
  - po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou
  - nerovnoměrná pracovní doba (nepřetržitý provoz)
  - dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
  - příspěvek na stravování
  - sportovní a kulturní vyžití

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin, přihlášky podávejte na adresu: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.
  Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení městská policie“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání žádosti. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Vybranému uchazeči budou výdaje za zdravotní prohlídku následně uhrazeny. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.
  Bližší informace k tomuto výběrovému řízení podá v případě potřeby velitel Městské policie Litovel, tel. 724 179 128, nebo tajemník MěÚ Litovel, tel. 602 705 216, nebo elektronicky na adrese broza@mestolitovel.cz, nebo vasicek@mestolitovel.cz.


  Zveřejněno 20. září 2018

  ikona souboruLeták ke stažení ve formátu pdf

  20.9.2018 13:32:43 | přečteno 1174x | dita.bednarova
   
  Geoportal
  Litovel - Hanácké Benátky

  Městský úřad Litovel

  nám. Přemysla Otakara 778
  784 01 Litovel
  Česká republika

  telefon: +420 585 153 111
  fax: +420 585 342 198

  podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

  datová schránka: 4rub4s3

  povinné informace

  autorská práva

  Úřední hodiny

  Pondělí, středa
  7:00 - 11:30 hod.
  12:00 - 17:00 hod.

  ostatní dny dle dohody 

  MĚSTO LITOVEL

  IČ: 00299138
  DIČ: CZ00299138

  Novinky na mail

  Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

  Mobilní aplikace města

   
  Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
   
  Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
  load