Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Zima a podzimZima a podzim
Přístup k voděPřístup k vodě
Svatojánský mostSvatojánský most
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Kolářova vilaKolářova vila
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
« »

Konkurzní řízení - ředitel ZŠ, DD a ŠJ Palackého Litovel

Olomoucký kraj znakOlomoucký kraj v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů

Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4
se sídlem Masarykova 434/4, 789 85 Mohelnice, IČO 60341777 a

Základní školy, Dětského domova a Školní jídelny Litovel
se sídlem Palackého 938/30a, 784 01 Litovel, IČO 61989771.

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“), a to pro přímou pedagogickou činnost ve škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • praxe dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele školy (ne starší než 3 měsíce).

Před konáním konkurzu se uchazeči podrobí profesnímu psychologickému posouzení zaměřenému na manažerské předpoklady k výkonu činnosti na vedoucím pracovním místě ředitele školy, školského zařízení.

Termín podání přihlášek: 13. 9. 2021 včetně do 15.00 hodin; přihláška musí být ve stanoveném termínu a čase fyzicky doručena na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje na uvedené adrese.

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor školství a mládeže, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE ŠKOLY“.

30.7.2021 8:00:49 | přečteno 1146x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load