Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

-13 °C-13 °C
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Okolo LitovleOkolo Litovle
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Podzim a zimaPodzim a zima
Svatojánský mostSvatojánský most
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
DSC 5464DSC 5464
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Vánoční náměstíVánoční náměstí
« »

Jak to bude s místními poplatky v novém roce?

Vážení občané,

chceme Vás tímto informovat o důležitých změnách, které nás od nového roku čekají. Na zasedání Zastupitelstva města Litovle, které se konalo ve čtvrtek 12. prosince 2019 byly schváleny tři nové obecně závazné vyhlášky, a to:

1. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Po dlouhé diskusi členové zastupitelstva rozhodli o navýšení částky za svoz komunálního odpadu o 150 Kč, tj. ze současných 500 Kč na 650 Kč za osobu. Rozsah úlev a osvobození stanovený předchozí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015 zůstal nedotčený.

Proč ke zdražení došlo?

Od konce roku 2016 město Litovel zavedlo několik nových služeb v rámci intenzifikace třídění odpadů. V první fázi  se zavedl svoz plastu a papíru systémem  „dům od domu“ a dále se do domácností rozdaly ekologické tašky na tříděný odpad. Koncem roku 2017 se zavedl dlouho očekávaný svoz biologického odpadu (hnědé popelnice) a dále byly každý měsíc ve vegetačním období přistaveny na určená stanoviště velké kontejnery (dříve byl svoz jen 2x ročně).  To vše znamenalo zvýšení kvality a komfortu služeb v rámci sběru a svozu komunálního odpadu.

Stačí porovnat četnost svozů v roce 2016 a v roce 2019. Zatímco v roce 2016 to byly dva svozy (pouze se jednou za 14 dní odvezl nevytříděný komunální odpad), v letošním roce svozů bylo až šest (2x komunální odpad, 2x bioodpad, plast a papír po jednom svozu). Vezmeme-li  do úvahy i rostoucí náklady, které město musí vynakládat za služby a energie, nejde o dramatické zvýšení tohoto poplatku. V tabulce uvádíme přehled poplatků v okolních městech (není zde uvedena Olomouc, kde poplatek činí 816 Kč). Díky tomu, že občané našeho města důkladně třídí odpady (což je dáno i svozem „dům od domu“), jsme nemuseli již v minulých letech poplatek na rozdíl od ostatních měst zvyšovat.

Bohužel se však obchod s druhotnými surovinami, především s plastem, úplně obrátil – tzn. za plast v současné době platíme více jak za komunální odpad. I když naše město díky zavedení systému třídění dostává odměny, tak ty nestačí na pokrytí nákladů, které jsou s odpadovým systémem spojeny. Vize – motivační programy, které jsme Vám představili již v r. 2014 a 2015, byly za úplně jiných podmínek než máme dnes. Spousta z Vás si bude myslet, že jde jen o problém našeho města – věřte, není tomu tak. Jde o problém celoevropský a nikdo neví, co bude za rok třeba zase jinak…

Tato vyhláška neruší dosavadní úlevy a osvobození od placení poplatků – jako např. pro rodiny s dětmi do jednoho roku nebo seniory nad 80 let.


Přehled okolních měst, která poplatky zvýšila v minulém roce nebo je zvyšují nyní:

Poplatek 2018 Poplatek 2019 Poplatek 2020 
 Uničov 384 Kč384 Kč 480 Kč 
 Litovel 500 Kč 500 Kč 650 Kč
 Mohelnice 600 Kč 600 Kč 720 Kč
 Zábřeh 500 Kč 500 Kč 600 Kč
 Hlubočky 500 Kč 500 Kč 550 Kč
 Hranice 600 Kč 696 Kč 696 Kč
 Šumperk 612 Kč 612 Kč 696 Kč
 Lipník 660 Kč 660 Kč 684 Kč2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Dochází ke sjednocení poplatku za provádění výkopových prací a za umístění stavebních zařízení na jednotnou částku 4 Kč/m2/den.

Dochází k úpravě poplatku za jednodenní zábor prodejcům z původních 50 Kč na 40 Kč/m2/den.

Paušální částky se naopak zvyšují. Za umístění skládek se zavádí sazba 6 Kč/m2/den s výjimkou prvních tří dnů. Ohlásit zábor je však vždy povinností.


3. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

Ohledně sjednocení poplatku za psy jsme se setkali s dotazy, proč by lidé v místních částech měli platit stejně jako ve městě. Nová vyhláška týkající se změny poplatku za psa je zpracována na základě předlohy ministerstva vnitra. Místní části jsou součástí města – a i ve městě je polovina zástavby tvořena rodinnými domky se zahradami. Není tedy důvod dělat rozdíl mezi tímto typem zástavby v Litovli a v místních částech. Proto se výše poplatku sjednotila s ohledem na novou právní úpravu, kdy zákon rozlišuje dvě kategorie poplatníků. Je to poplatník a poplatník, který dosáhl věku 65 let. Město vynakládá nemalé finanční prostředky na koše na psí exkrementy a jejich pravidelnou likvidaci, hradí náklady spojené s odchytem toulavých psů a umístění do útulku, poplatník dostává sáčky na psí exkrementy.

Obecně závazná vyhláška sjednotila výši sazby poplatku za kalendářní rok ve městě a místních částech, a to tak, že za psa chovaného v rodinném domě činí 300 Kč, v obytném domě 1 000 Kč, celoročně na zahradě 300 Kč.

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je sazba stanovena ve výši 150 Kč v rodinném domě, 200 Kč v ostatních obytných domech a 150 Kč celoročně chovaného na zahradě.

U druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba poplatku zvyšuje o 50 %. Osvobození od poplatku ze psů zůstalo ve stejném rozsahu, jak stanovila předchozí obecně závazná vyhláška.

Zastupitelé schválili úlevu ve výši 100 % pro ty majitele psa, který prokáže úspěšné splnění zkoušky poslušnosti základního minima nebo zkoušky základní ovladatelnosti.


20.12.2019 6:54:47 | přečteno 2800x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load