Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Altánek v parkuAltánek v parku
Nové osvětleníNové osvětlení
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Přístup k voděPřístup k vodě
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Za rákosím tenký ledZa rákosím tenký led
T.  G. MasarykT. G. Masaryk
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
« »

Etický kodex člena Zastupitelstva města Litovel

Etický kodex člena Zastupitelstva Města Litovel

My, členové Zastupitelstva Města Litovel, jsme si vědomi důvěry občanů v nás vložené, chápeme výkon mandátu jako veřejnou službu, za niž neseme odpovědnost, a proto právní předpisy České republiky týkající se výkonu této funkce dobrovolně doplňujeme následujícími společnými ustanoveními:

Základní ustanovení

1. Člen Zastupitelstva Města Litovel (dále jen „zastupitel“) vykonává svůj mandát ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu.

Obecné zásady

2. Při plnění svých funkcí zastupitel vždy slouží veřejnému zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost jeho mandátu a Města Litovel.

3. Zastupitel se za výkon svého mandátu zodpovídá všem občanům Města Litovel, včetně těch, kteří ho nevolili.

4. Zastupitel činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, to jest na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejedná svévolně k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

5. Při výkonu svých funkcí zastupitel respektuje pravomoci ostatních volených představitelů a zaměstnanců MěÚ Litovel (dále jen "zaměstnanec úřadu").

6. Zastupitel se účastní každého zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem, s výjimkou nepřítomnosti omluvené dle platných zákonů a jednacího řádu. Zastupitel přichází na jednání připraven.

Poskytování informací

7. Zastupitel poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho funkce s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.

8. Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní zastupitele a zaměstnance úřadu.

Střet zájmů

9. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

10. Zastupitel nevyužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem, definovaný v bodě 11.

11. Povinností zastupitele je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat. Zastupitel jde v boji proti korupci příkladem tak, že odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s postavením zastupitele nabízeny.

Ohlášení zájmů

12. V případě, že má zastupitel soukromý zájem, definovaný v bodě 11, ve věcech, které jsou projednávány orgány města, oznámí tuto skutečnost členům zastupitelstva před projednáváním a hlasováním o této věci. Zastupitel by se měl zdržet diskuse a hlasování v těchto věcech.

Dary a výhody

13. Zastupitel nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

14. Zastupitel nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

15. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.

16. Při výkonu své funkce neučiní anebo nenavrhne Městu Litovel nebo jeho orgánům učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu mandátu.

Oznámení nepřípustné činnosti

17. V případě, že zastupitel zjistí ztrátu nebo újmu na majetku města způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním, oznámí tuto skutečnost kontrolnímu výboru zastupitelstva, tajemníkovi Města Litovel, jakož i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Kontrola

18. Zastupitel je připravený poskytnout jinému zastupiteli a občanovi informace a všechny okolnosti, které ho vedly k jeho rozhodnutí ve funkci zastupitele.

19. Případné podezření z porušení ustanovení Kodexu prověří kontrolní výbor na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná zastupitelstvo na svém zasedání. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Kodexu může být zastupitel Zastupitelstvem odvolán ze své funkce v radě, výboru či orgánu právnické osoby nebo Radou z komise. Zastupitelstvo mu doporučí jeho rezignaci na mandát zastupitele.

Závěrečné ustanovení

20. Zastupitel se ztotožňuje s principy Kodexu a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.

Účinnost

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení, to jest 24.2.2011 pod bodem 18) pro volební období 2010-2014.9.3.2011 9:39:45 | přečteno 1847x | simona.capakova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load