Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

RybníkRybník
Zimní GJOZimní GJO
Gymnázium J OpletalaGymnázium J Opletala
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
ParaplíčkoParaplíčko
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Hra světelHra světel
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
MikulášMikuláš
« »

Povinně zveřejňované informace o městě (106/1999 Sb.)

 1. Oficiální název: Město Litovel
  starosta: Viktor KOHOUT (SNK)
 2. Důvod a způsob založení:
  Město Litovel je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Město Litovel vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 3. Organizační struktura.

 4. Adresa:
  Město Litovel
  nám. Př. Otakara 778
  784 01 Litovel
  Adresa úřadoven pro osobní návštěvu:
  nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel - budova I.
  nám. Př. Otakara 777, 784 01 Litovel - budova II.

  E-mail:
  sekretariat@mestolitovel.cz

  Telefon: 585 153 111, 585 153 222

  ID datové schránky:
  4rub4s3

  Úřední hodiny:
  pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 hod.
  středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 hod.
  Rezervace na úřad

  Elektronická podatelna pro elektronicky podepsané žádosti:
  e-podatelna@mestolitovel.cz
  informace

  internetová adresa:
  https://www.litovel.eu/

 5. Bankovní spojení:
  KB a. s., pobočka Litovel
  číslo účtu: 19-3620811/0100

  Bankovní spojení pro mezinárodní platby:
  IBAN  CZ2801000000190003620811
  Swift KOMBCZPPXXX
  Banka: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 047  Praha 1, P.O.Box 839, Česká republika
  Expozitura: Komerční banka a.s.,  1. Máje 750/1a, 784 01  Litovel, Česká republika

 6. IČ: 00299138

 7. DIČ: CZ00299138
  S účinností od 1. května 2009 se Město Litovel stává plátcem daně z přidané hodnoty.
  Osvědčení: ikona souboru ikona souboruPDF (601kB)

 8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky:
  Rozpočet města
  Závěrečný účet

 9. Žádosti o informace:
  Jak a kde žádat o informace
  ikona souboru ikona souboruFormulář žádosti o poskytnutí informace 
  ikona souboru ikona souboruSměrnice Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
  ikona souboru ikona souboruGrafické schéma postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace
  Žádosti občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.
  Rozcestník

 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky:
  Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti
  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Litovel

 12. Formuláře:
  Formuláře ke stažení (dle jednotlivých odborů)

 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací (případně další rady na http://www.mvcr.cz/)

 14. Nejdůležitější předpisy (z důvodu obsáhlosti a přehlednosti textu jsou zveřejněny právní předpisy níže).

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2022
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2021
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2020
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2019
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2018
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2017
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2016
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2015
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2014
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2013
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2012
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2011 
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2010
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2009
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2008
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2007
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2006
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2005
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2004
  ikona souboru ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2003

 17. Seznam organizací:

  Příspěvkové organizace
  (název; adresa; IČO; přísp. org. od data)
  Městský klub Litovel; Nám. Př. Otakara 753, Litovel; 00849341; 1.1.1993
  Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc; Vítězná 1250, Litovel;00849324; 1.1.1993
  Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc; Jungmannova 655, Litovel; 45238782; 1.1.1993
  Základní škola a mateřská škola Nasobůrky; Nasobůrky 91, Litovel; 61989517; 1.1.1995
  Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace; Gemerská 506, Litovel; 75026317; 1.1.2003
  Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace; G. Frištenského 917, Litovel; 75026325; 1.1.2003
  Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace; Studentů 91, Litovel; 75026333; 1.1.2003
  TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace; Cholinská 1008, Litovel; 71240233; 1.4.2005

  Organizační složky (název; adresa; IČO; org. složka od data)
  Městská knihovna Litovel; Náměstí Svobody 675, Litovel; nemá; 1.1.2003
  Muzeum Litovel; Smyčkova 795, Litovel; nemá; 1.7.2004

  Společnosti s podílem města nad 20% (název; adresa; podíl města; IČO; vznik společnosti)
  Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.; Cholinská 1020, Litovel; 65,78%; 47150904; 19.11.1992
  Městská teplárenská společnost a.s. Litovel; Boskovicova 780/1, Litovel; 24%; 47673770; 7.10.1993
  FCC Litovel, s.r.o.; Cholinská 1008, Litovel; 51%; 25887858; 13.8.2001

Nejdůležitější předpisy:

Právní předpisy
Město Litovel a Městský úřad Litovel se ve své činnosti řídí několika desítkami právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí). Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům města Litovel a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na jednotlivých pracovištích městského úřadu.


Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost města a městského úřadu.

Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů (gov.cz)

Seznam platných, obecně závazných vyhlášek města a nařízení města.

Seznam veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, jejichž zveřejnění podléhá §10d zákona 250/200 Sb. 

Portál veřejné správy - Vyhledávání v zákonech
http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/


 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load