Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

SokolovnaSokolovna
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
-13 °C-13 °C
Zimní GJOZimní GJO
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Okolo LitovleOkolo Litovle
T. G. MasarykT. G. Masaryk
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Na kole teď opatrně!Na kole teď opatrně!
« »

Živnostenský odbor

vedoucí odboru: 

JménoFunkceKontaktE-mail
Bc.Ing. Jaromír Hlavinkavedoucí živnostenského odboru+420 585 153 250
+420 724 179 129
hlavinka.jaromir@mestolitovel.cz

Budova II, nám. Přemysla Otakara 777

Přenesená působnost odboru:

 • vykonává činnosti obecního živnostenského úřadu, kterým je samostatný odbor ve smyslu zákona č.570/1991 SB., o živnostenských úřadech v platném znění, při zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. MěÚ Litovel
 • vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku zemědělského podnikání stanovené zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

vedoucí odboru

JménoFunkceKontaktE-mail
Bc.Ing. Jaromír Hlavinkavedoucí živnostenského odboru+420 585 153 250
+420 724 179 129
hlavinka.jaromir@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • řízení, koordinaci práce a kontrolu odboru, odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • jako pověřená úřední osoba vstupuje do všech řízení probíhajících na odboru s fyzickými i právnickými osobami při výkonu státní správy
 • přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení spadající do působnosti odboru
 • plní úkoly stanovené radou města, zastupitelstvem města, starostou, příslušným místostarostou a tajemníkem MěÚ
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy

Kontrolní činnost, evidence zemědělského podnikatele

JménoFunkceKontaktE-mail
Vladimír Nesetkontrola, evidence zemedělských podnikatelů+420 585 153 249
+420 721 528 694
neset.vladimir@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • vydává výpisy z informačního systému veřejné správy-obchodní rejstřík
 • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností uložených živnostenským zákonem
 • provádí dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a ukládá pokuty za jeho porušení
 • provádí dozor nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a ukládá pokuty za jeho porušení
 • provádí dozor nad dodržováním zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren, a ukládá pokuty za jeho porušení
 • přijímá a vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení
 • vede evidenci uložených pokut
 • spolupracuje s orgány státní správy, státního odborného dozoru a orgány činnými v trestním řízení
 • vede informační systém evidence zemědělského podnikatele v působnosti správního obvodu pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • vydává fyzickým a právnickým osobám osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vydává fyzickým a právnickým osobám výpis z evidence zemědělského podnikatele
 • provádí vyřazení zemědělských podnikatelů z evidence, ukládá a vybírá pokuty
 • vydává výpisy z obchodního rejstříku, jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy
 • provádí archivaci spisových materiálů

Registrace, část. kontrola, část. evidence zemědělského podnikatele, místní správce údajů systému IMI:

JménoFunkceKontaktE-mail
Mgr. Zuzana Kráčmarováregistrace, kontrola+420 585 153 246kracmarova.zuzana@mestolitovel.cz
Lenka Šmídováregistrace, kontrola+420 585 153 248smidova.lenka@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění zejména:
 • přijímá ohlášení živnosti a žádosti o vydání koncese, včetně oznámení příslušných změn
 • vydává výpisy z živnostenského rejstříku
 • vede správní řízení ve věci rozhodnutí o udělení koncese, o zrušení živnostenského oprávnění, o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, správní řízení o tom, že nebyly splněny podmínky provozování živnosti, zpracovává ohlášené změny
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku, provádí zápisy do živnostenského rejstříku v rozsahu stanovením živnostenským zákonem, informuje podnikatele o provedených zápisech do rejstříku
 • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
 • provádí archivaci spisových materiálů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění, plní funkci centrálního registračního místa v tomto rozsahu:
 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a předává je ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem příslušným správním úřadům
 • dle potřeby se zúčastňuje externí kontrolní činnosti v provozovnách podnikatelů
 • dle potřeby vykonává činnosti dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění na úseku evidence zemědělského podnikatele

Registrace, výpisy z informačního systému veřejné správy-obchodní rejstřík, část. kontrola, část. evidence zemědělského podnikatele

Zajišťuje:

 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění zejména:
 • přijímá ohlášení živnosti a žádosti o vydání koncese, včetně oznámení příslušných změn
 • vydává výpisy z živnostenského rejstříku
 • vede správní řízení ve věci rozhodnutí o udělení koncese, o zrušení živnostenského oprávnění, o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, správní řízení o tom, že nebyly splněny podmínky provozování živnosti, zpracovává ohlášené změny
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku, provádí zápisy do živnostenského rejstříku v rozsahu stanovením živnostenským zákonem, informuje podnikatele o provedených zápisech do rejstříku
 • provádí poradenskou činnost podnikatelům na úseku svěřené činnosti
 • provádí archivaci spisových materiálů
 • dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění, plní funkci centrálního registračního místa v tomto rozsahu:
 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem a předává je ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem příslušným správním úřadům
 • dle potřeby se zúčastňuje externí kontrolní činnosti v provozovnách podnikatelů
 • dle potřeby vykonává činnosti dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění na úseku evidence zemědělského podnikatele
 • vydává výpisy z obchodního rejstříku, jako ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy

logo JKM, obrázek se otevře v novém okně


Hospodářská komora ČR, obrázek se otevře v novém okně Hospodářská komora České republiky pomáhá rozvoji Vašeho podnikání.

https://www.komora.cz/
 


BussinesInfo, obrázek se otevře v novém okněOficiální portál pro podnikání a export – v tištěné podobě materiály k dispozici na živnostenském odboru, který je zapojen do projektu businessinfo
http://www.businessinfo.cz/cz/


EnterpriseEuropeNetwork, obrázek se otevře v novém okně

Evropský sociální fond je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.
http://www.esfcr.cz/


 MinisterstvoOaP, obrázek se otevře v novém okně
 Ministerstvo průmyslu a obchodu  ČR  – podpora podnikání
 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/

esf, obrázek se otevře v novém okněEnterprise Europe Network je celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání.
http://www.enterprise-europe-network.cz/


Katalog firem působících ve městě Litovel a okolí


Žádosti a formuláře


 

Správní poplatky na úseku vydávání výpisů z obchodního rejstříku

14.2.2011 7:08:28 | přečteno 4683x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

Správní poplatky na úseku zemědělského podnikatele

14.2.2011 7:08:47 | přečteno 2262x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání

14.2.2011 7:09:09 | přečteno 2899x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

Zákony pro podnikatele

9.9.2011 11:57:03 - aktualizováno 9.9.2011 12:32:14 | přečteno 2480x | pavel.zenozicka | Celý článek
 
14.2.2011 7:07:32 - aktualizováno 14.10.2011 8:22:39 | přečteno 2480x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load