Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

-13 °C-13 °C
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
Hra světelHra světel
T.  G. MasarykT. G. Masaryk
GJO v ziměGJO v zimě
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Nové osvětleníNové osvětlení
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Okolo LitovleOkolo Litovle
« »

Odbor místního hospodářství a stavebních investic

Vedoucí odboru: 

JménoFunkceKontaktE-mail
Miroslav Skácelvedoucí odboru místního hospodářství a stavebních investic+420 585 153 150
+420 602 786 079
skacel.miroslav@mestolitovel.cz

Budova I, nám. Přemysla Otakara 778

Stavební investice, památky

JménoFunkceKontaktE-mail
Martin Kopečnýinvestiční akce, památky+420 585 153 140
+420 720 403 401
kopecny.martin@mestolitovel.cz
Petr Navrátilinvestiční akce, památky+420 585 153 141
+420 721 528 693
navratil.petr@mestolitovel.cz

příprava stavebních investic:
zajištění projektové dokumentace;
zajištění všech stupňů projednávání a vydání příslušných povolení;
průběžná evidence dokumentace;
zajištění výběrových řízení, evidence a archivace dle zákona č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách)

realizace stavebních investic:
Zajištění smluvních vztahů se zhotoviteli akcí;
protokolární předání staveniště.

ukončení stavebních investic:
protokolární převzetí staveb;
koordinace kolaudačních řízení;
ukončené investiční akce předává uživatelům;
ukončené investiční akce (dlouhodobý hmotný majetek) předává do evidence finančního odboru

ochrana památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb. (zákon o státní památkové péči):
kontrola plnění zákonných povinností vlastníků kulturních památek;
vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek o podmínkách péče, obnovy, nakládání, využívání a zajišťování ochrany kulturních památek a objektů v památkových zónách.

Stavební investice
JménoFunkceKontaktE-mail
David Elgnerinvestiční technik+420 585 153 164elgner.david@mestolitovel.cz

příprava stavebních investic:
zajištění projektové dokumentace;
zajištění všech stupňů projednávání a vydání příslušných povolení;
průběžná evidence dokumentace;
zajištění výběrových řízení, evidence a archivace dle zákona č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách)

realizace stavebních investic:
Zajištění smluvních vztahů se zhotoviteli akcí;
protokolární předání staveniště.

ukončení stavebních investic:
protokolární převzetí staveb;
koordinace kolaudačních řízení;
ukončené investiční akce předává uživatelům;
ukončené investiční akce (dlouhodobý hmotný majetek) předává do evidence finančního odboru

Hospodaření s pozemky města, ostatní činnosti

JménoFunkceKontaktE-mail
Hana Dohnalovánájmy pozemků+420 585 153 149dohnalova.hana@mestolitovel.cz

posuzování a příprava žádostí o pronájmy pozemků města
zveřejnění odprodeje, pronájmů pozemků
evidence veterinárních opatření souvisejících s vydáním povolení k výstavním akcím
evidence ohlášených kulturních akcí dle OZV a obecných pravidel (kulturní domy a jiné)
zajišťování příslušné činnosti na úseku veřejné silniční dopravy
projednávání jízdních řádů s dopravci
místní poplatky za užívání veřejného prostranství dle OZV
správa městského informačního systému
zajišťování vodohospodářské agendy (dešťová kanalizace a městské studny)
zajišťování výstavby a správy dětských hřišť
koordinace činnosti osadních výborů
Letopisecká komise - zapisovatelka

Dotace

JménoFunkceKontaktE-mail
Mgr. Andrea Buchtovádotační tituly, financování+420 585 153 160buchtova.andrea@mestolitovel.cz
Ing. Jana Tichádotační tituly, financování+420 585 153 163ticha.jana@mestolitovel.cz

zajištění a příprava podkladů k žádostem Města Litovel o dotace a podání žádostí
sledování souladu stavebních částí akci a proplácených faktur s podmínkami dotace
vyúčtování a závěrečné vyhodnocení dotovaných akcí
vedení spisové agendy týkající se přijatých dotací Městem Litovel

Ostatní činnosti odboru

  • posuzování a příprava žádostí o odprodej pozemků města
  • součinnost se správcem vybraného majetku města - příspěvkovou organizací TS Litovel v oblastech: údržba místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, stávajícího dopravního značení, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, sauny, koupaliště
  • posuzování projektových dokumentací a vyhotovení písemných stanovisek a vyjádření pro stavební činnost ostatních investorů z hlediska zájmů města

správa místních poplatků za užívání veřejného prostranství, stanovuje podmínky pro zábor
Poplatky dle OZV o místních poplatcích

  • veřejné prostranství - zeleň, chodníky, komunikace, zábory, skládky, rozkopávky
  • povolení - restaurační stolky a zahrádky sloužící k občerstvení
  • povolení - pulty a stánky sloužící k prodeji - prezentaci
  • povolení k umístění reklamního zařízení
  • povolení k umístění cirkusových stanů
  • povolení k umístění lunaparků a jiných atrakcí

Žádosti a formuláře


16.1.2011 21:54:15 - aktualizováno 2.5.2018 8:00:03 | přečteno 9812x | tana
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load