Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

GymnáziumGymnázium
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Zimní radniceZimní radnice
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Zimní ránoZimní ráno
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Nové osvětleníNové osvětlení
« »

Odbor dopravy

vedoucí odboru: 

JménoFunkceKontaktE-mail
Ing. Pavel Filípekvedoucí odboru dopravy+420 585 153 225
+420 602 548 466
filipek.pavel@mestolitovel.cz

Budova II, nám. Přemysla Otakara 777

Odbor dopravy je pověřen zejména výkonem státní správy v přenesené působnosti a to v oblasti dopravně správních agend, silničního hospodářství, speciálního stavebního úřadu a dopravního úřadu na území správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností.

Silniční hospodářství, dopravní úřad

JménoFunkceKontaktE-mail
Dita Foretovásilniční hospodářství, taxislužba+420 585 153 252
+420 607 592 318
foretova.dita@mestolitovel.cz
Miloslav Sekaninasilniční hospodářství, taxislužba+420 585 153 251
+420 725 833 680
sekanina.miloslav@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • přijímá oznámení o změnách v provozu silniční dopravy a taxislužby, včetně změny evidenčního čísla vozidla taxislužby
 • rozhoduje a vydává průkazy způsobilosti řidičů taxislužby
 • stanovuje přepravní podmínky provozovatelů taxislužby
 • rozhoduje o uzavírce nebo objížďce ve věcech silnic II. a III. třídy a na místních komunikacích ve městě Litovel
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy a na místních komunikacích v městě Litovel
 • povoluje připojování pozemních komunikací a sousedních nemovitostí na silnici II. a III. třídy, o jejich úpravách a zrušení
 • rozhoduje o pevných překážkách na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích v městě Litovel
 • vydává souhlas s umístěním reklamních poutačů z hlediska bezpečnosti silničního provozu u silnic II. a III. třídy a na místních komunikacích v městě Litovel
 • výkon státního odborného dozoru, příslušející obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • výkon státního odborného dozoru, příslušející obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplývající ze zákona o silniční dopravě
 • výkon státního odborného dozoru, příslušející obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích
 • vyjadřuje se k územním a stavebním řízením a kolaudačním řízením dopravních i pozemních staveb z hlediska silniční dopravy, pozemních komunikací a dopravního značení a zařízení
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. - III. třídy po předchozím písemném vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR - Olomouc anebo po předchozím vyjádření příslušného orgánu obce tj.: …, jedná-li se o místní komunikaci
 • vydává stanovení pro trvalou nebo přechodnou úpravu dopravního značení a zařízení na silnicích II. třídy, III. třídy a místních komunikacích pro celé správní území ORP Litovel
 • vydává souhlas pro trvalou úpravu dopravního značení a zařízení na účelových komunikacích pro celé správní území ORP Litovel
 • z hlediska silniční dopravy, pozemních komunikací, dopravního značení a zařízení kontroluje stávající dopravní značení spolu s dopravním zařízením na silnicích II. - III. třídy a také na místních komunikacích
 • kontroluje provedení navržených změn dopravních značek a dopravního zařízení na silnicích II. - III. třídy a místních komunikací
 • rozhoduje o uložení pokuty při porušení zákona o pozemních komunikacích
 • provádí přestupkové řízení na úseku silničního hospodářství
 • sleduje úkoly vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, usnesení vlády, zastupitelských orgánů a jejich přenesení výkonným útvarům
 • jako speciální stavební úřad podle §15 odst. 1), pís. C) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a podle §16 odst. 1) a §40 odst.4a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vykonává
 • povolování staveb, jejich změn a udržovacích prací na nich
 • povolování drobných staveb a stavebních úprav
 • povolování změn staveb před jejich dokončením
 • rozhodování o změnách v užívání stavby nebo její části
 • povolování předčasného užívání stavby
 • kolaudování dokončených staveb nebo jejich částí
 • dodatečné povolování staveb nebo rozhodování o odstraňování staveb
 • nařizování provedení zabezpečovacích prací na stavbě nebo vyklizení stavby
 • dodatečné ověřování existence staveb a účelu jejich užívání

Přestupky v dopravě

JménoFunkceKontaktE-mail
Ing. Milan Segečpřestupkové řízení v dopravě, bodový systém+420 585 153 272segec.milan@mestolitovel.cz
Ing. Miluše Střídovápřestupkové řízení v dopravě, bodový systém+420 585 153 258
+420 585 153 256
stridova.miluse@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ostatní přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství, přestupky spáchané porušením zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě spáchané na úseku silniční dopravy
 • ukládá sankce právnickým a fyzickým osobám, které poruší povinnosti stanovené zákonem
 • odnímá, vrací a pozastavuje řidičské oprávnění ve spolupráci se zkušebním komisařem a evidencí řidičů
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • prověřuje došlá oznámení v rámci vyřizování přestupkové agendy
 • provádí záznam bodového hodnocení řidičů
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění

Registr řidičů

JménoFunkceKontaktE-mail
Ing. Radka Polívkováevidence řidičů+420 585 153 256polivkova.radka@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění a ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • vydává paměťové karty do digitálních tachografů

Registr vozidel

JménoFunkceKontaktE-mail
Zdeněk Faksa, DiS.registr vozidel+420 585 153 255faksa.zdenek@mestolitovel.cz
Alena Polanskáregistr vozidel+420 585 153 254polanska.alena@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • vede registr silničních vozidel a zvláštních vozidel podléhajících registraci
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapsaných v registru
 • přiděluje silničním vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou
 • přiděluje a vede evidenci zvláštních registračních značek
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
 • vydává kontrolní nálepky TK 
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí

Zkušební komisař

JménoFunkceKontaktE-mail
Mgr. Jaromír Skácelzkušební komisař+420 585 153 257skacel.jaromir@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění k závěrečným zkouškám
 • provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění a zkoušky profesní způsobilosti řidičů
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Žádosti a formuláře


16.1.2011 21:56:21 - aktualizováno 26.10.2018 11:18:32 | přečteno 29302x | tana
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load