Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Přístup k voděPřístup k vodě
Hra světelHra světel
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Zimní ránoZimní ráno
ParaplíčkoParaplíčko
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Socha T. G. MasarykaSocha T. G. Masaryka
« »

Pronájem obecních bytů

OBH přijímá žádosti o byt od občanů dle Zásad Města Litovel o pronájmu obecních bytů, žádosti o bydlení v DPS a žádosti o směny bytů. Po ověření na finančním odboru, zda nemají tito občané dluhy vůči městu (poplatky za TDO, psy, zahrádky, aj.) zpracovává a předává podklady k projednání bytové komisi, která postupuje tyto žádosti k projednání do Rady města Litovel. Po odsouhlasení přidělení bytů nájemcům radou města, předává OBH byt nájemci na základě protokolu o převzetí bytu, po zaplacení kauce a vystavení nájemní smlouvy. V případě ukončení nájemní smlouvy přebírá referent OBH od nájemce byt vyklizený a vybílený.

OBH zajišťuje v městských domech revize domovního rozvodu plynu, elektrického zařízení společných prostor, hromosvodů, hydrantů, hasících přístrojů, komínů atd.. Zajišťuje služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor. Zpravidla se jedná o zajištění dodávky studené vody, teplé užitkové vody, tepla, osvětlení společných prostor domů, zajištění provozu společných televizních antén, zajištění čištění a revize komínových těles apod.

Služby ze strany nájemců bytů se hradí formou zálohových plateb v termínu stanoveném smlouvou o nájmu. Zálohy na služby včetně nájmu jsou hrazeny prostřednictvím sdružených inkasních plateb obyvatelstva - SIPO. Každý měsíc je prováděna aktualizace změn. Proti těmto měsíčně evidovaným předpisům záloh jsou měsíčně přiřazovány platby záloh jednotlivých nájemců. Skutečné finanční náklady za poskytnuté služby jsou nájemcům vyúčtovány.

Vyúčtování se provádí v termínu do 30. 4. roku následujícího po roku zúčtovacího období. Jedná se o období od 1. 1. do 31. 12. Vyúčtování všech služeb se oznamuje nájemcům jednotným protokolem o vyúčtování služeb s oznámením data vyplácení přeplatků a nedoplatků služeb. Reklamační období vyúčtování je 21 dnů. Tato lhůta je odvozena z vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, a je pro všechny vyúčtované služby společná.

V případě nezaplacených nedoplatků vyúčtování služeb a nájmů je dluh včetně podkladů předán k vymáhání soudní cestou právnímu oddělení Města Litovel.

Pravidla a postup zajišťování správy bytů a nebytových prostor v oblasti poskytování služeb se řídí zákonem:

 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
 • Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanovují pravidla vytápění a dodávky tepelné energie
 • Vyhláška č. 345/2002 Sb. rozúčtovací vodoměry na studenou i teplou vodu
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Vyhláška č. 85/1978 Sb. domovní rozvody plynu, plynové spotřebiče
 • Zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb. dodržování předpisů o požární ochraně
 • Cenovým věstníkem MF pro příslušný rok
 • č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
 • č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
3.2.2011 7:21:34 | přečteno 10973x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load