Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Schody do NečízuSchody do Nečízu
ParaplíčkoParaplíčko
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Přístup k voděPřístup k vodě
Okolo LitovleOkolo Litovle
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Socha T.  G.  MasarykaSocha T. G. Masaryka
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
« »

Obrazová kronika 2021

Obrazová kronika 2021

Každým rokem se v Litovli opakují tradiční akce, bez kterých bychom si běh kalendářního roku neuměli představit – např. Zahájení turistické sezóny, Silácká Litovel, Hanácké Benátky, Litovelský otvírák nebo Litovelské slavnosti.

Vedle těchto akcí typických pro Litovel jsou další, které obraz města během roku dotváří. Teď nemáme na mysli jen kulturní akce, ale všechny další, které se ve městě dějí – různé investice, opravy budov, cest, hřišť... Všechny tyto akce bychom Vám prostřednictvím obrazové kroniky jednotlivých let chtěli připomenout proto, ať neupadnou v zapomnění. Některé – zejména kulturní – se bohužel kvůli koronovirové pandemii nemohly uskutečnit nebo se udály za velkého omezení. Bohužel vládní opatření neovlivníme – i tak jsme se ale snažili si akce co nejvíce užít... 

Pojďme se společně na chvíli pomyslně zastavit a zavzpomínat na nejdůležitější akce uplynulého roku...

2021

Tři králové

Tři králové

Letošní Tříkrálová sbírka byla opět netradiční vzhledem k přetrvávající koronavirové pandemii. Letos se koledovalo ve 44 obcích a celková vykoledovaná částka byla 402 071 Kč. Každý dar pomáhá! Děkujeme!
 
Knihovnice Olomouckého kraje

Knihovnice Olomouckého kraje

Knihovnicí Olomouckého kraje se stala Lenka Fišrová, vedoucí litovelské knihovny (do března 2021).
 
Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží Sokolovny Litovel

Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží Sokolovny Litovel

Tato rekonstrukce byla zahájena počátkem ledna. Po jejím dokončení budou k dispozici nové šatny, sociální zázemí, technické zázemí atd. Ve druhé etapě bude vybudována nová sportovní hala, an niž si město zažádalo koncem roku 2020 o dotaci u Národní sportovní agentury.
 
Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží Sokolovny Litovel

Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží Sokolovny Litovel

 
Sokolovna Litovel po rekonstrukci

Sokolovna Litovel po rekonstrukci

 
Sokolovna Litovel po rekonstrukci

Sokolovna Litovel po rekonstrukci

 
Sokolovna Litovel po rekonstrukci

Sokolovna Litovel po rekonstrukci

 
Sokolovna Litovel po rekonstrukci

Sokolovna Litovel po rekonstrukci

 
Sokolovna Litovel po rekonstrukci

Sokolovna Litovel po rekonstrukci

 
Sokolovna Litovel po rekonstrukci

Sokolovna Litovel po rekonstrukci

 
Nový radar Městské policie Litovel

Nový radar Městské policie Litovel

Nový radar MP Litovel je moderním přístrojem pro měření rychlosti s vestavěnou kamerou, dálkoměrem a přisvícením i pro noční měření.
 
Kácení buků

Kácení buků

V polovině ledna byly pokáceny buky ve Smetanových sadech.
 
Kácení buků

Kácení buků

 
Zázemí sportovců na kurtech na Komárově

Zázemí sportovců na kurtech na Komárově

Loni započatá stavba pokračovala i letos. Vybudovaly se nové šatny, parkovací plochy a příjezdová komunikace.
 
Zázemí sportovců na kurtech na Komárově

Zázemí sportovců na kurtech na Komárově

 
Unčovická Sokolovna před rekonstrukcí

Unčovická Sokolovna před rekonstrukcí

 
Unčovická Sokolovna před rekonstrukcí

Unčovická Sokolovna před rekonstrukcí

 
Nová fasáda na Sokolovně v Unčovicích

Nová fasáda na Sokolovně v Unčovicích

Novou fasádou se může pyšnit Sokolovna v místní části Unčovice. Za poslední roky zde město investovalo nemalé finanční prostředky na opravu střechy, topení, nových oken a nyní tedy i fasády.
 
Nová fasáda na Sokolovně v Unčovicích

Nová fasáda na Sokolovně v Unčovicích

 
Uzavírka ulice  Dukelská

Uzavírka ulice Dukelská

Dne 16. března byla zahájena II. etapa rekonstrukce průtahu Litovlí. V této souvislosti byl omezen průjezd Dukelskou ulicí. Objízdné trasy pro automobily do 3,5 t mimo dopravní obsluhu byly vedeny ulicemi Palackého, Čihadlo, Studentů a ulicemi Kollárova, Vítězná a Kysucká.
 
Stavební práce na ulici Dukelská

Stavební práce na ulici Dukelská

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Město Litovel včetně svých místních částí patří k městům, která se pravidelně připojují ke kampani „Ukliďme Česko“. Tato kampaň je dobrovolnickou úklidovou akcí, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni) a jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavní úklidové akce probíhají pravidelně na jaře. V Litovli se tato akce naposled realizovala v roce 2019. Minulý rok byla akce z epidemiologických důvodů zrušena.
 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Termín celorepublikového jarního úklidu byl stanoven na sobotu 27. 3. 2021.
 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

 
Dobývací prostor Haňovice

Dobývací prostor Haňovice

Město Litovel bylo úspěšné se svou žádostí o dotaci na projekt „Haňovice - dobývací prostor, odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“. Cílem projektu je odtěžení 2 000 t neoprávněně navezeného odpadu s obsahem nebezpečných látek, který byl na dotčenou lokalitu navezen v letech 2008 až 2009 společností KOHOUT Invest, v.o.s. z Bělotína. V roce 2011 uložila Česká inspekce životního prostředí za toto protiprávní konání společnosti pokutu a nápravná opatření. Nápravná opatření však nebyla nikdy provedena, neboť společnost KOHOUT Invest skončila v insolvenci. Odpovědnost za likvidaci této ekologické zátěže tak zůstala na městu Litovel, které je vlastníkem dotčených pozemků.
 
Dobývací prostor Haňovice

Dobývací prostor Haňovice

V současné době probíhají přípravy výběrového řízení, aby se co nejdříve mohly rozeběhnout sanační práce. Celkové náklady projektu činí 34.845.000 Kč. Ze Státního fondu životního prostředí byla městu přiznána dotace ve výši 27.876.000 Kč. Vlastní podíl města ve výši 6.969.000 Kč bude pokryt bezúročnou půjčkou ze SFŽP ČR. Odtěžením nebezpečného odpadu ale práce na dobývacím prostoru nekončí. V rámci druhé etapy město plánuje tento prostor zrekultivovat. Technická rekultivace bude spočívat úpravou prostoru prostřednictvím návozu čisté výkopové zeminy. Následně bude probíhat tzv. biologická rekultivace, která bude spočívat v ozelenění celého prostoru tak, aby se bývalý dobývací prostor začlenil do okolní krajiny. Na tuto část plánuje město získat dotace.
 
Budoucí Muzeum harmonik na Záložně

Budoucí Muzeum harmonik na Záložně

Zastupitelstvo města Litovel schválilo v dubnu nabídku od pana Sedláčka na převzetí jeho sbírky harmonik, cca 200 ks. Dále byl schválen záměr vybudovat pro tuto sbírku muzeum.
 
Budoucí Muzeum harmonik na Záložně

Budoucí Muzeum harmonik na Záložně

Dnes 16. dubna došlo k předání staveniště v budově Záložny, kde právě v jejím 1. patře (dříve zde byla KB) Muzeum harmonik vznikne. Akci zrealizuje firma Remont Quality s.r.o., Svatoplukova 46, 784 01 Červenka. Náklady na stavební část + vybavení jsou cca 3 800 000 Kč. Stavba by měla být dokončena 30. září letošního roku.
 
Harmoniky pana Sedláčka

Harmoniky pana Sedláčka

 
Harmoniky pana Sedláčka

Harmoniky pana Sedláčka

 
Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Na jaře byla zahájena výstavba cyklostezky, která propojí město Litovel a místní část Tři Dvory. Nová cyklistická komunikace povede podél silnice II/447 a je dlouhá 1,654 km.
 
Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Stavba zahrnuje také řešení autobusové zastávky s přístupovým chodníkem a zřízení sedmi parkovacích stání. Součástí záměru je dále novostavba lávky přes drobný vodní tok, veřejné osvětlení a potřebné přeložky vodovodního řadu a inženýrských sítí.
 
Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Stezka začíná v Litovli v místě křížení ulic Žerotínova a Rybníček, v intravilánu města Litovel je vedená v trase stávajícího chodníku. Stezka je zde v režimu jako dělená stezka z důvodu blízkosti vstupů a vjezdů do nemovitostí, aby byl dodržen odstup cyklistického provozu vůči vyjíždějícím vozidlům. V místě, kde končí souvislá zástavba, stezka pokračuje jako společná pro chodce i cyklisty, neboť pohyb pěších bude z pohledu intenzit cyklistů výrazně nižší. Za Litovlí stezka přechází na opačnou stranu silnice II/447 a zde je vedena za silničním příkopem. Stezka končí na začátku Tří Dvorů v místě napojení na stávající chodník, který je označen jako chodník s povoleným vjezdem cyklistů.
 
Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

 
Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

 
Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

 
Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

Výstavba cyklostezky Litovel – Tři Dvory

 
Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

Firma SWIETELSKY provedla výměnu podloží, nové obrubníky, uliční vpusti a parkovací plochu ze zatravňovací dlažby. Nyní se položil nový asfaltový povrch. rekonstrukce by měla být dokončena 30. června. Náklady činí cca 2 800 000 Kč.
 
Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

 
Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

 
Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

 
Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

Rekonstrukce komunikace na Rybníčku

 
Vypálení obce Javoříčko

Vypálení obce Javoříčko

I v letošním roce proběhl slavnostní akt kladení věnců u Javoříčského památníku u příležitosti vypálení obce nacisty. Samozřejmě s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19 proběhla celá akce ve velmi komorním duchu, ale zástupci našeho města nechyběli. Akce proběhla v den výročí tragédie, tedy 5. května.
 
Vypálení obce Javoříčko

Vypálení obce Javoříčko

 
Rozšíření silnice na Pavlínce

Rozšíření silnice na Pavlínce

Koncem května byly zahájeny stavební práce související s rozšířením místní komunikace ul. Pavlínka v úseku od křižovatky s ul. Sadová po křižovatku s ul. Kosmonautů.
 
Rozšíření silnice na Pavlínce

Rozšíření silnice na Pavlínce

Součástí prací bylo rozšíření komunikace, úprava stávajících vjezdů, odstranění stávajících sloupů veřejného osvětlení. V rekonstruovaném úseku je nový asfaltový povrch. Smyslem úprav bylo vylepšení průjezdnosti v daném úseku a zvýšení bezpečnosti silničního provozu (v souvislosti s opravou ulice Dukelská).
 
Úprava komunikace na Pavlínce již probíhá

Úprava komunikace na Pavlínce již probíhá

 
Nová komunikace na Pavlínce

Nová komunikace na Pavlínce

 
Nová komunikace na Pavlínce

Nová komunikace na Pavlínce

 
Chodník v parku Míru před opravou

Chodník v parku Míru před opravou

Oblíbená lokalita u dětského a dopravního hřiště v parku Míru se dočkala nového chodníku. Původní chodník z litého betonu byl již delší dobu v dezolátním stavu, proto byla zpracována architektonická studie a následně projektová dokumentace na jeho opravu. Hlavní (páteřní) trasa nového chodníku, který má šířku 3 m, kopíruje původní betonový. Nově byla vybudována druhá trasa chodníku, která spojuje průchod hradbami ze Švédské uličky a křižovatku u Švédské desky, tato cestička má šířku 1,5 m. Povrch je proveden z litého povrchu s vymývaným povrchem. V návaznosti na architektonickou studii je část chodníku (cca 12 m) vydlážděna na dvou místech mozaikou – při vstupu z ul. 1. Máje a dále pak u napojení do Švédské ul. Zároveň byl předlážděn a zpevněn prostor 48 m2 z žulové kostky a osazeny nové obrubníky v místě napojení na ul. Čihadlo u dětského dopravního hřiště. V parku se dále nachází 5 nových laviček a odpadkové koše. Podél chodníků byla zaseta nová tráva, která však potřebuje pár týdnů, než na ni bude možné vstupovat, proto žádáme rodiče a návštěvníky parku, aby byli ohleduplní a na nově osetá místa nevstupovali (označeno cedulemi). Upozorňujeme, že celá lokalita je monitorována kamerovým systémem. Celkové náklady stavby byly 1.509.466,04 Kč bez DPH.
 
Chodník v parku Míru před opravou

Chodník v parku Míru před opravou

 
Chodník v parku Míru se opravuje

Chodník v parku Míru se opravuje

 
Chodník v parku Míru se opravuje

Chodník v parku Míru se opravuje

 
Chodník v parku Míru se opravuje

Chodník v parku Míru se opravuje

 
Chodník v parku Míru se opravuje

Chodník v parku Míru se opravuje

 
Chodník v parku Míru se opravuje

Chodník v parku Míru se opravuje

 
Nový chodník v parku Míru

Nový chodník v parku Míru

 
Nový chodník v parku Míru

Nový chodník v parku Míru

 
Nový kronikář města Litovel

Nový kronikář města Litovel

Novým kronikářem města Litovel byl jmenován Ing. Radovan Urválek. Od 20. 5. 2021 tak přebírá z rozhodnutí rady města pomyslnou štafetu od svého předchůdce PhDr. Josefa Hubáčka, který zemřel v letošním roce. Pan Urválek pracuje jako soudní znalec a interiérový designér a dlouhodobě se zajímá o historii města a našeho regionu. Je členem výboru Muzejní společnosti Litovelska, z.s. a dlouhodobým členem letopisecké komise Rady města Litovel, která se podílí na vzniku městské kroniky. V roce 2006 vydal knihu \"Litovel a okolí. Kraj, který máme rádi\", která představuje zajímavá známá i méně známá místa v Litovli a okolních obcích.
 
Silácká Litovel

Silácká Litovel

V sobotu 29.5.2021 se sešli sportovci na tradiční akci Silácká Litovel, aby poměřili své síly, postřeh, obratnost a celkovou fyzickou kondici po neplánované Covidové „přestávce“.
 
Silácká Litovel

Silácká Litovel

Letos poprvé za celou historii existence soutěže se sportovní klání konalo v omezeném počtu, bez diváků, na venkovním hřišti u sportovní haly ZŠ Vítězná.
 
Silácká Litovel

Silácká Litovel

 
Silácká Litovel

Silácká Litovel

 
Silácká Litovel

Silácká Litovel

 
Oprava Božích muk v místní části Tři Dvory

Oprava Božích muk v místní části Tři Dvory

Opravu provedl v květnu letošního roku Svatopluk Grulich z Unčovic. Celkové náklady opravy činily 26.084 Kč vč. DPH.
 
Oprava Božích muk v místní části Tři Dvory

Oprava Božích muk v místní části Tři Dvory

Tato památka místního významu se nachází na konci obce u železniční trati. Hranolová Boží muka jsou umístěna na nízkém soklu, jsou členěna profilovanou kordonovou římsou, v prostoru kaplice z každé strany půlkruhově klenutou nikou. Nad korunní římsou je střecha s náznakem stanu a ve vrcholu je křížek. Tato Boží muka jsou patrně dokladem lidové architektury 1. pol. 19. století.
 
Restaurování kamenného kříže v místní části Chudobín

Restaurování kamenného kříže v místní části Chudobín

V dubnu tohoto roku požádala Římskokatolická farnost Chudobín o bezúplatný převod části pozemku v okolí pískovcového kříže, který svým nákladem restaurovala.
 
Restaurování kamenného kříže v místní části Chudobín

Restaurování kamenného kříže v místní části Chudobín

Jedná se o pískovcový kříž z roku 1900, který byl vybudován nákladem tehdejší obce Chudobín. Farnost tedy odborně obnovila samotný kříž, dále revitalizovala okolní pozemek a solitérní dřevinu (lípu). Počítá s tím, že toto místo bude sloužit jak k uspokojování duchovních potřeb věřících, tak i k relaxaci místních občanů.
 
Regenerace sídliště Gemerská

Regenerace sídliště Gemerská

Od května do srpna letošního roku proběhla další etapa Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – V. etapa, ulice Gemerská. Při realizace akce byl částečně upraven dopravní režim části sídliště s ohledem na navazující stavební úpravy ulice Novosady, které by měly být provedeny v nejbližším období. Byla vybudována nová parkovací stání, veřejné osvětlení a městský rozhlas. Dále jsou nové lavičky, odpadkové koše, kontejnerové stání na tříděný odpad a pro malé děti je zde umístěno nové pískoviště. Na základě požadavků obyvatel byly obnoveny venkovní sušáky na prádlo a klepače koberců. V podzimním období letošního roku, resp. na jaře 2022 proběhne ještě ve spolupráci s Odborem životního prostředí a Technickými službami Litovel výsadba zeleně a úprava travnatých ploch. Celkové náklady stavebních prací činily 9,7 mil. Kč bez DPH. Stavbu provedla společnost STRABAG a.s.
 
Regenerace sídliště Gemerská

Regenerace sídliště Gemerská

 
Regenerace sídliště Gemerská

Regenerace sídliště Gemerská

 
Regenerace sídliště Gemerská

Regenerace sídliště Gemerská

 
Regenerace sídliště Gemerská

Regenerace sídliště Gemerská

 
Nový chodník Lesní zátiší

Nový chodník Lesní zátiší

 
Nový plot a úprava vjezdu u MŠ Čihadlo

Nový plot a úprava vjezdu u MŠ Čihadlo

 
Nový plot a úprava vjezdu u MŠ Čihadlo

Nový plot a úprava vjezdu u MŠ Čihadlo

 
Práce ČEZ v místní části Březové

Práce ČEZ v místní části Březové

 
Práce ČEZ v místní části Březové

Práce ČEZ v místní části Březové

 
Nový sběrný dvůr v místní části Nasobůrky

Nový sběrný dvůr v místní části Nasobůrky

V rámci projektu „Sběrný dvůr, k.ú. Nasobůrky“ vznikl nový sběrný dvůr pro občany města Litovle a jeho místních částí. Stávající sběrný dvůr v ul. Cholinská kapacitně nedostačoval potřebám odpadového hospodářství města. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vybudování nového sběrného dvora, který by kapacitně dostačoval potřebám města a občanům by poskytl uživatelsky větší komfort. Stavební práce na novém areálu probíhaly od července r. 2020 do konce května r. 2021. Výsledkem je vybudování prostorného a moderního areálu, který disponuje veškerým potřebným vybavením pro sběr a třídění odpadu. V areálu sběrného dvora se nachází provozní budova, která slouží především jako zázemí pro pracovníky sběrného dvora. Před provozní budovu byla nainstalována váha, která umožní přesné zvážení a následnou evidenci dovozeného odpadu. Dále byl v areálu vybudován samostatný přístřešek na velkokapacitní kontejnery. Celý areál je monitorován kamerovým systémem. V rámci sběrného dvora nově vzniklo RE-USE centrum, které umožňuje občanům „recyklovat“ vybavení z domácností. Vybavení, které by bylo dříve vyhozeno, bude nyní možné zcela zdarma, příp. za symbolický poplatek dále využívat.
 
Nový sběrný dvůr v místní části Nasobůrky

Nový sběrný dvůr v místní části Nasobůrky

 
Nový sběrný dvůr v místní části Nasobůrky

Nový sběrný dvůr v místní části Nasobůrky

 
Nový sběrný dvůr v místní části Nasobůrky

Nový sběrný dvůr v místní části Nasobůrky

 
3. místo pro Litovel ve srovnávacím výzkumu a titul Město pro byznys 2020

3. místo pro Litovel ve srovnávacím výzkumu a titul Město pro byznys 2020

Bronzová Litovel si udržuje vysoký podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí a vykazuje rovněž jednu z nejvyšších hodnot ve vývoji počtu ekonomických subjektů. Město má nejméně dlouhodobě nezaměstnaný v rámci celého Olomouckého kraje. V regionu také dopadl nejlépe v hodnocení webových stránek radnice z pohledu podnikatele. Ti na stránkách dohledají v přehledné podobě vše podstatné, co potřebují pro rozvoj svého podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou.
 
Cenu Olomouckého kraje v soutěži Stavba roku získal Pavlínský most

Cenu Olomouckého kraje v soutěži Stavba roku získal Pavlínský most

Olomoucký kraj udělil čestné uznání našemu novému Pavlínskému mostu v soutěži Stavba roku 2020 Olomouckého kraje. Autorem této stavby je Ing. Petr Musil, Link projekt s.r.o., dodavatelem stavby jsou IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., investorem akce bylo město Litovel.
 
Cenu Olomouckého kraje v soutěži Stavba roku získal Pavlínský most

Cenu Olomouckého kraje v soutěži Stavba roku získal Pavlínský most

 
Cenu Olomouckého kraje v soutěži Stavba roku získal Pavlínský most

Cenu Olomouckého kraje v soutěži Stavba roku získal Pavlínský most

 
Signál WI-FI v centrech veřejného života

Signál WI-FI v centrech veřejného života

Od poloviny června mohou občané využívat signál WI-FI v centrech veřejného života, např. v Infocentru Litovel, na koupališti, na Poliklinice Litovel ad.
 
Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování, které se letos konalo již po jedenácté, se zúčastnilo 52 dětí ze ZŠ Jungmannova a 40 dětí ze ZŠ Vítězná.
 
Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

První den byly pasovány děti ze ZŠ Jungmannova a pasovat je přijela osobně princezna Sněhurka z daleké pohádkové říše. Přijela velmi ráda, protože trpaslíci prý momentálně hrozně zlobí. Nejvíce samozřejmě Šmudla, který se nechce učit číst, na rozdíl od šikovných prvňáčků, kteří nám své čtenářské dovednosti rádi předvedli. Sněhurka děti pochválila a popřála jim mnoho štěstí, šťastnou ruku při výběru knížek a také krásné prázdniny, které mají před sebou.
 
Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Druhý den připlul na pirátské lodi strašlivý pirát moravských řek Lindovous a pečlivě prozkoumal, zda děti ze ZŠ Vítězná už zvládají dobře číst. Jelikož už není nejmladší, tak zároveň děti angažoval jako plavčíky, uklízeče, zpěváky, tanečnice, natěrače, kormidelníky a důstojníky na svou pirátskou plachetnici, s tím, že mu každý večer před spaním budou číst pohádky. Děti napasoval za bujného veselí svou pověstnou ostrou (čti tupou), zahnutou šavlí.
 
Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování proběhlo ve veselé náladě a naši noví mladí čtenáři dostali placku s názvem Už jsem čtenář, drobné dárky, které věnovalo město Litovel, knížku s názvem První školní výlet od Michaely Fišarové, která byla připravena pro projekt Svazu knihovníků a informačních pracovníků „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ (v knihkupectvích ji tak nenajdete). Největší odměnou ale byla první průkazka do knihovny.
 
Muzejní soutěž Vytvoř svoje nej hodiny

Muzejní soutěž Vytvoř svoje nej hodiny

V sobotu 5. června se v litovelském muzeu konala akce pro účastníky výtvarné soutěže o chytré hodinky. Po celém vnitřním i venkovním prostoru muzea byla rozmístěna stanoviště, kde děti plnily úkoly na téma hodiny a čas. V prvním patře muzea měli soutěžící možnost si prohlédnout všechny dětské tvorby.
 
Muzejní soutěž Vytvoř svoje nej hodiny

Muzejní soutěž Vytvoř svoje nej hodiny

V rámci úkolů měly děti hlasovat pro dílo, které se jim nejvíce zalíbilo. Po sesbírání všech hodin ciferníku (stanoviště 1 až 12) na soutěžní kartičce je čekala malá odměna k doplnění energie. Malí výtvarníci za své hodiny dostali také diplom a omalovánky. Dopolední hravý program byl zakončen vyhlášením výherců hlavních a vedlejších cen výtvarné soutěže. Chytré hodinky získali dva chlapci Kryštof K. (8 let) a Martin P. (11 let), jejichž hodiny byly viditelně dětskou prací a zároveň měly vlastní myšlenku i dětskou duši. Za své kukačky byla odměněna didaktickými hodinami nejmladší účastnice Jana C. (4 roky).
 
Muzejní soutěž Vytvoř svoje nej hodiny

Muzejní soutěž Vytvoř svoje nej hodiny

Soutěž „Vytvoř svoje nej hodiny...“ trvala přes tři měsíce a zapojilo se do ní více než 120 dětí. Velký podíl na hojné účasti mají pedagogové ze základních škol Jungmannova, Vítězná, v Července, z DDM Litovel a Mateřské školy Gemerská. Do muzea doputovaly práce dokonce z Prahy a z mateřinky v Mikulově!
 
Muzejní soutěž Vytvoř svoje nej hodiny

Muzejní soutěž Vytvoř svoje nej hodiny

Děti nejen malovaly, vystřihovaly nebo lepily. Dívka Jana V. (11 let) z Červenky dokonce pekla! Její perníkové hodiny získaly největší počet hlasů. S druhým největším počtem hlasů se umístil Denis P. (10 let) s keramickými, a dokonce funkčními hodinami. Třetím šikulou, který si vysloužil vstup na radniční věž byl Michal K. (10 let). Výstavka všech tvoreb bude v muzeu k vidění do konce června.
 
Pěší výlet k jeskyním Průchodnice

Pěší výlet k jeskyním Průchodnice

V neděli 20. června pořádalo Turistické informační centrum Litovel výlet k jeskyním Průchodnice.
 
Pěší výlet k jeskyním Průchodnice

Pěší výlet k jeskyním Průchodnice

Na hřebeni Průchodnice vystupuje až 16 m vysoký a asi 200 m dlouhý pás devonských vápenců, který je provrtán řadou tunelů a skalních oken. Jelikož lze dvěma z nich pohodlně projít celým skalním masívem, dostalo podle toho toto místo i útvar název Průchodnice. Tyto malé jeskyně bez krasové výzdoby zůstávají ve stínu nedalekých nádherných jeskynních komplexů Javoříčka a Mladče. V každém případě stojí za návštěvu, a to i proto, že v okolí byly nalezeny pozůstatky pravěkého osídlení s kosterními pozůstatky čtvrtohorních zvířat, zbytky keramických nádob a další.
 
Zahájení turistické sezóny

Zahájení turistické sezóny

Zahájení turistické sezóny se většinou koná v Litovli v dubnu. Kvůli protiepidemiologickým opatřením se ale akce posunula a konala se tedy až v neděli 27. června. Slavnostní zahájení z úst starosty města Litovle Viktora Kohouta proběhlo přesně v 10 hodin. Starosta přítomné pozval na otevřené památky a výstavy.
 
Zahájení turistické sezóny

Zahájení turistické sezóny

Konaly se komentované prohlídky radniční věže, Muzea Litovel, Muzea harmonik, knihovny či budovy radnice. Otevřené bylo středisko CHKO Litovelské Pomoraví na Šargouně. Navštívit jste dále mohli právě probíhající výstavy v Infocentru Litovel, ve Výstavní síni MK Litovel nebo v Muzeu Litovel. Před Litovelskou kavárnou byla připravena výtvarná dílnička pro děti i dospělé. Krásné slunečné teplé počasí přálo všem milovníkům turistiky i cyklistiky. Kdo chtěl, mohl se u stánku Klubu českých turistů zapsat a po absolvování vybrané trasy získat diplom a něco dobrého na zakousnutí. Celkem bylo zapsáno kolem 300 lidí (kromě Litovle a okolí byli např. z Prahy, Kladna, Semil, Slaného, Ostravy, Frýdku-Místku, Brna či Kuřimi).
 
Historický kočár na nám. Př. Otakara

Historický kočár na nám. Př. Otakara

Přesně v 15.45 hodin přijel na náměstí Př. Otakara historický kočár se čtyřspřežím doprovázený jízdní hlídkou. Zde byl veřejnosti kočár představen a dále se proběhla ukázka mazání kočárových kol.
 
Historický kočár na nám. Př. Otakara

Historický kočár na nám. Př. Otakara

 
Historický kočár na nám. Př. Otakara

Historický kočár na nám. Př. Otakara

 
Historický kočár na nám. Př. Otakara

Historický kočár na nám. Př. Otakara

 
Nové naučné tabule

Nové naučné tabule

Město Litovel ve spolupráci s Turistickým informačním centrem a Muzeem Litovel nechalo v červnu v centru města nainstalovat nové naučné tabule. Na 15 zastávkách se dozvíte zajímavosti z historie města, seznámíte se s významnými památkami, nahlédnete do tajů místní flóry i fauny.
 
Nové naučné tabule

Nové naučné tabule

 
Nové naučné tabule

Nové naučné tabule

 
Regenerace uličního prostoru

Regenerace uličního prostoru

Město Litovel dokončilo další etapu regenerace uličního prostoru v městské památkové zóně. Byla vybudována nová místní komunikace včetně chodníku při výjezdu od ul. Jungmannovy na obchvatovou komunikaci Čihadlo.
 
Regenerace uličního prostoru 3

Regenerace uličního prostoru 3

 
Finanční dar obcím na jižní Moravě, které zasáhlo tornádo

Finanční dar obcím na jižní Moravě, které zasáhlo tornádo

Na 25. zasedání Zastupitelstva města Litovel konaném dne 13. 7. 2021 byl schválen finanční dar obcím Jihomoravského kraje zasaženým tornádem v celkové výši 770.000 Kč. Tato částka byla rozdělena mezi šest obcí (Břeclav, Hodonín, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice) a Jihomoravský kraj, každému rovným dílem po 110.000 Kč. Zastupitelé za všechny občany tímto rozhodnutím projevili solidaritu zasaženým obcím. Sami občané Litovle vědí, jaké to je si projít mimořádnými krizovými situacemi, jako jsou povodně, tornádo nebo uzavření města v roce 2020, při nichž se městu Litovel dostalo ve formě finančních, ale i věcných darů nemalé podpory.
 
Finanční dar obcím na jižní Moravě, které zasáhlo tornádo

Finanční dar obcím na jižní Moravě, které zasáhlo tornádo

Po skončení zasedání zastupitelstva dále proběhlo jednání Valné hromady Mikroregionu Litovelsko, kde starostové členských obcí (Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Pňovice, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň a Vilémov) odhlasovali rozpočtovou změnu a vzdali se příspěvku od mikroregionu na podporu kulturních akcí a částku 230.000 Kč darují na transparentní účet Jihomoravskému kraji. Mimo této pomoci některé obce mikroregionu na svých zastupitelstvech odhlasovaly rovněž mimořádné finanční dary dle možností obcí.
 
Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

 
Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

 
Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

 
Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

 
Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

Rekonstrukce ulice Dukelská - stav ke konci června

 
Výstava Dřevo, dřívko, dřívečko

Výstava Dřevo, dřívko, dřívečko

Během prázdnin jste jste si v do TIC Litovel mohli prohlédnout interaktivní výstavu Dřevo, dřívko, dřívečko. Dozvěděli jste zajímavé informace o významu a využití dřeva v historii a současnosti...
 
Výstava Dřevo, dřívko, dřívečko

Výstava Dřevo, dřívko, dřívečko

 
ČOV Cukrovarna Litovel

ČOV Cukrovarna Litovel

 
Zahájení prací na ČOV Cukrovarny Litovel

Zahájení prací na ČOV Cukrovarny Litovel

Ve středu 18. srpna proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní zahájení stavebních prací na čističce odpadních vod litovelské cukrovarny. Prvního kopnutí do země se zúčastnilo vedení cukrovaru, ředitel Ing. Václav Řehák a jednatel Ing. Leopold Klabal, a vedení našeho města, starosta města Viktor Kohout, místostarosta města Mgr. Lubomír Broza a tajemník úřadu Ing. Radovan Vašíček. Provoz čističky je plánován od září 2022, tedy na kampaň 2022/23.
 
Litovelské slavnosti 2021

Litovelské slavnosti 2021

V sobotu 4. září se u nás již tradičně konaly Litovelské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví a podpory cestovního ruchu. Vstupné na akci bylo opět dobrovolné a krásný výtěžek ve výši 38 200 Kč půjde na Charitu Litovel, která jej plánuje využít na zlepšení zázemí svých služeb. Letní počasí, litovelské pivo, koktejly, pečené prasátko a jiné občerstvení zpříjemnily pohodové odpoledne na litovelském náměstí. Rušno nebylo ale jen na něm. Spousta doprovodného programu se konala u Muzea Litovel či před Gymnáziem Jana Opletala. Již dopoledne bylo otevřeno litovelské Muzeum, konal se zde Den s přírodními vlákny. Navštívit jste mohli řemeslné stánky, ochutnat pokrmy a nápoje z kopřivy, probíhaly ukázky provaznictví, ve dvoře muzea jste se mohli zaposlouchat do tónů harmonik a ochutnat přitom víno a pivo. Otevřeny byly všechny muzejní expozice.
 
Litovelské slavnosti 2021

Litovelské slavnosti 2021

Skoro celý den byly pořádány výstupy na radniční věž, odpoledne jste si mohli zpříjemnit návštěvou Muzea harmonik, prohlédnout si kapli sv. Jiří či kostel sv. Marka. Společnost EKO-KOM a Elektrowin si pro děti připravily spoustu aktivit, které se týkaly správného třídění odpadů. Děti si mohly dále zaskákat na skákacích hradech, projet se autíčky, poskládat puzzle a další... Dále nechyběla kreativní dílnička a miniZOO v režii DDM Litovel nebo simultánka v šachu. Na náměstí byla k vidění národní putovní výstava „Má vlast cestami proměn\" 2021/2022. Výstava zahrnovala devět proměn z Olomouckého kraje, z nichž dvě se týkaly právě města Litovel. Konkrétně se jednalo o proběhlou revitalizaci zeleně na Staroměstském náměstí a úpravu radniční Moravy.
 
Litovelské slavnosti 2021

Litovelské slavnosti 2021

Živo bylo i v nedalekých Smetanových sadech, kde jste mohli navštívit výstavu dravců. Na rybníku se proháněly modely lodí, nad ním pak létaly modely letadel a vrtulníků. Na Sokolovně probíhaly házenkářské hry a soutěže, u gymnázia pak ukázky výcviku psů místního kynologického klubu. Doprovodný program byl tedy opravdu bohatý. Hlavní program pak vypukl ve 13. hodin vystoupením litovelského písničkáře Michala Zapletala. Dále se na pódiu vystřídali Kapitán Demo, Petr Kotvald a Trik, Pangea, Pražský výběr a ZZ Top Revival Litovel.
 
Litovelské slavnosti 2021

Litovelské slavnosti 2021

 
Litovelské slavnosti 2021

Litovelské slavnosti 2021

 
Přivítání prvňáčků

Přivítání prvňáčků

V pondělí 6. září přivítalo vedení města, starosta Viktor Kohout a místostarosta Mgr. Lubomír Broza, prvňáčky v litovelských základních školách (Vítězná, Jungmannova a Nasobůrky). Při té příležitosti byly dětem rozdány dárky od firmy EKO-KOM, které město Litovel získalo díky skvělým výsledkům v oblasti třídění odpadu.
 
Přivítání prvňáčků

Přivítání prvňáčků

 
Výročí T. G. Masaryk

Výročí T. G. Masaryk

14. září 1937 zemřel Tomáš Garrique Masaryk, československý státník, filozof, sociolog a pedagog, první prezident Československé republiky zvaný také jako prezident Osvoboditel. Jeho památku si připomněli zástupci města Litovel položením květin u památníku ve Smetanových sadech.
 
Ocenění sportovci na Zastupitelstvu města Litovel

Ocenění sportovci na Zastupitelstvu města Litovel

Na zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 23. září 2021 byla pozvána čtveřice úspěšných mladých sportovců, kteří v letošním roce dokázali zvítězit v národních a světových soutěžích a pomohli velkou měrou k další propagaci našeho města. Jsou to kanoisté František Salaj, Petr Šmakal a Barbora Dimovová (zastoupena zde trenérem Keno Dimovem) a sportovní rybolov reprezentoval Jan Bombera. Pan starosta jednotlivé sportovce představil, seznámil přítomné s jejich úspěchy a během krátkého rozhovoru se hosté podělili o své pocity a zážitky. Kromě gratulací a našeho obdivu si mladí sportovci odnesli odměnu ve výši 5 tisíc Kč.
 
Odpadový Oskar pro Litovel

Odpadový Oskar pro Litovel

Město Litovel získalo 1. místo v soutěži Odpadový Oskar. Toto ocenění převzal za občany starosta města Litovel Viktor Kohout ve čtvrtek 23. září na zámku v Plumlově. Jedná se o velmi prestižní ocenění, které dostalo naše město za nejmenší množství směsného odpadu na občana. Je to výsledek toho, že občané jsou na tom se tříděním opravdu dobře. Moc Vám děkujeme!
 
Výstava Škola starých časů

Výstava Škola starých časů

Výstavu Škola starých časů jste mohli navštívit od 1. října do 27. listopadu. Výstava „Škola starých časů“ byla instalována z exponátů vesnického muzea Želechovice. Muzeum sídlí od roku 2016 v renovované budově bývalé požární zbrojnice, avšak založeno bylo již v roce 2014. Veškeré vystavené školní zařízení a pomůcky pocházejí převážně z učírny bývalé želechovické školy, jejíž činnost byla ukončena v sedmdesátých letech minulého století. Školní lavice jsou natolik autentické, že obsahují vyrytá jména a vzkazy žáků z počátku minulého století. Samozřejmě mimo uvedeného zdroje jsou exponáty také z blízkého okolí. Například středoškolské technické pomůcky pocházejí ze Střední průmyslové školy strojnické v Uničově, původně německého Reálného gymnázia. Všechny exponáty dokreslují, jak to vypadalo ve škole za časů našich babiček a dědečků.
 
Výstava Škola starých časů

Výstava Škola starých časů

 
Plaveme s městem

Plaveme s městem

Dne 6. října se naše město již tradičně zúčastnilo celorepublikové akce pod názvem „Plaveme s městem“. V tento den mají možnost startovat plavci všech věkových kategorií, uplavat libovolným způsobem na čas trať 100m a zároveň se na chvíli ocitnout v roli jednoho z reprezentantů našeho města. Plavecké výkony jsou ohodnoceny body, součet bodů všech účastníků se zasílá organizátorům akce do Prahy, kteří následně zveřejní pořadí všech zúčastněných měst. Naše město se umístilo na 5. místě z 15 měst v kategorii do 20 tisíc obyvatel.
 
Plaveme s městem

Plaveme s městem

 
Vernisáž výstavy 150 let Cukrovarny Litovel

Vernisáž výstavy 150 let Cukrovarny Litovel

V úterý 12. října byla v litovelském muzeu slavnostně zahájena nová výstava 150 let Litovelské cukrovarny. Spolu s vedením cukrovarny, ředitelem Ing. Václavem Řehákem a předsedou představenstva Ing. Leopoldem Klabalem, jsme se seznámili s historií cukrovarnictví zde v Litovli, ale zároveň byly prozrazeny i plány do budoucna - započaté práce na ČOV či plynofikace. Významní hosté jako starosta města Litovel Viktor Kohout či hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek popřáli Litovelské cukrovarně, ať se jí daří dalších nejméně 150 let! My se k přání přidáváme!
 
Vernisáž výstavy 150 let Cukrovarny Litovel

Vernisáž výstavy 150 let Cukrovarny Litovel

 
Vernisáž výstavy 150 let Cukrovarny Litovel

Vernisáž výstavy 150 let Cukrovarny Litovel

 
Setkání s podnikateli

Setkání s podnikateli

Ve středu 13. října se v dopoledních hodinách konalo tradiční setkání s místními podnikateli, tentokrát v prostředí Vápenky Vitoul s.r.o. Úvodní zdravice se ujal Ing. Ladislav Vitoul, ředitel společnosti Vápenka Vitoul s.r.o., po níž následovala krátká prohlídka výrobních prostor. Poté se jednotliví místní podnikatelé představili krátce ostatním hostům (jaké jsou jejich záměry, vize do budoucna, problémy). Střední odborná škola Litovel nabídla podnikatelům spolupráci v cateringové oblasti, Technické služby Litovel zase nabídly spolupráci např. v rámci zimní údržby či údržby keřů.
 
Setkání s podnikateli

Setkání s podnikateli

Setkání se účastnil i zástupce Okresní hospodářské komory Olomouc pan Radim Kašpar, který si připravil krátkou prezentaci. Během ní podnikatele seznámil s tím, co jim komora může nabídnout - např. informační či poradenský servis. Představil jim různé akce komory, kterých se mohou podnikatelé zúčastnit (např. konference Smart region). Dalším bodem setkání byla prezentace města Litovel. Nejdříve vystoupil starosta města Viktor Kohout, který přítomné seznámil s probíhajícími či dokončenými investičními akcemi. Nastínil i některé akce, které by se měly v nejbližší době začít realizovat. Pan místostarosta města Mgr. Lubomír Broza poté podal aktuální informace o rekonstrukci průtahu městem. Jaké etapy město ještě čekají a v jakém časovém horizontu budou probíhat.
 
Otevření restaurace McDonald

Otevření restaurace McDonald

Ve čtvrtek 14. října byla slavnostně otevřena nová restaurace McDonald v místní části Unčovice. ,,Pevně věříme, že restaurace si najde své příznivce nejenom z okolí Litovle, ale také z přilehlé dálniční sítě ve směru na Hradec Králové,\" vyjádřila své přání Kamila Kleiblová, jedna z úspěšných franšízantek, která za otevřením této nové pobočky McDonald stojí. Nová restaurace zaujme moderním interiérem. Najdete zde digitální objednávkový systém, McCafé či venkovní zahrádku včetně Playlandu pro děti. Dále restaurace nabízí zdvojený systém obslužných stanic pro auta na McDrive nebo velkokapacitní parkoviště včetně stání pro autobusy. Starosta města Litovel Viktor Kohout společně s paní Kleiblovou pak v blízkosti McDonaldu zasadili okrasnou třešeň, která společně s další stromovou, keřovou výsadbou a květnou loukou bude vytvářet krásné prostředí nové restaurace.
 
Otevření restaurace McDonald

Otevření restaurace McDonald

 
Otevření restaurace McDonald

Otevření restaurace McDonald

 
Průtah městem otevřen. Další etapa hotova.

Průtah městem otevřen. Další etapa hotova.

Ve čtvrtek 14. října přesně ve 12 hodin byla otevřena nově opravená část ulice Dukelské v Litovli. Další etapa začne, v závislosti na počasí, v únoru 2022, a to rekonstrukcí mostu u parkoviště u Billy a dále v tom stejném termínu rekonstrukcí úseku od křižovatky Uničovská x Loštická po čerpací stanici Shell.
 
Průtah městem otevřen. Další etapa hotova.

Průtah městem otevřen. Další etapa hotova.

 
Uctění památky vzniku Československé republiky

Uctění památky vzniku Československé republiky

Položením kytice k desce se jmény padlých během světových válek uctilo vedení města Litovel vznik samostatného Československa. Ale ani my ostatní bychom na ty, kdo zemřeli, abychom my mohli žít, neměli zapomínat a tichou vzpomínkou jim vzdát čest.
 
Ocenění pro vedení města

Ocenění pro vedení města

V pondělí 1. listopadu převzal v Praze tajemník Městského úřadu Litovel Ing. Radovan Vašíček medaili Hasičského záchranného sboru České republiky Za zásluhy o bezpečnost. Hasičský záchranný sbor tak ocenil dlouhodobou spolupráci a podílení se na zajišťování požární bezpečnosti. Další ocenění převzal z rukou místopředsedy Moravské národní obce pana Stanislava Blažka starosta města Litovle Viktor Kohout. Jedná se o pamětní list Osobnost Moravy 2020 společně s Mgr. Radkem Vincourem a Ing. Vladimírem Navrátilem.
 
Ocenění pro vedení města

Ocenění pro vedení města

 
3. místo pro TIC Litovel v anketě

3. místo pro TIC Litovel v anketě

TIC Litovel obhájilo loňské umístění v anketě Oblíbené informační centrum roku a v letošním ročníku soutěže získalo za Olomoucký kraj opět 3. místo.
 
Setkání s občany

Setkání s občany

Ve středu 3. listopadu se od 16 hodin konalo v Koncertním sále Městského klubu další setkání s občany. Na programu bylo několik důležitých bodů: představení sušárny kalů u ČOV na Pavlínce - hosté: Ing. Helena Stoupová, jednatelka VHS Čerlinka Litovel, Ing. Oto Zwettler, obchodní náměstek ARKO technology, a.s., způsob dalšího hospodaření městských lesů CHKO, prezentace Adaptační strategie města Litovel, plánované akce pro rok 2022, diskuse.
 
Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

10. listopadu si u památníků mladých mužů, kteří padli v posledních válkách, zástupci města, kronikář města a místní občané připomněli nesmyslnost válečného běsnění, položili vlčí mák a zapálili svíčku. Čest byla vzdána v Savíně, na Nové Vsi, v katolickém kostele v Chudobíně, kde jsou vzpomenuti padlí i z Nasobůrek, Nové Vsi a Sobáčova, v Haňovicích, v Myslechovicích, u pamětní desky v Unčovicích, která je ve vestibulu sokolovny, Rozvadovicích, Chořelicích, ve Třech Dvorech na hřbitově i před hasičskou zbrojnicí a nakonec v Litovli na Komárově a před radnicí.
 
Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

 
Modernizace dopravního hřiště

Modernizace dopravního hřiště

8. listopadu přivezla dodavatelská firma pět kontejnerů, ze kterých montéři sestaví na dopravním hřišti moderní zázemí. O dopravní výuku je na hřišti v Litovli v posledních letech velký zájem ze strany mateřských a základních škol z Litovle i okolí. Vybudováním moderního zázemí bude možné provádět výuku žáků bez ohledu na počasí a zároveň tím může být i prodloužena doba provozu na dopravním hřišti tak, abychom mohli vyhovět všem zájemcům o výuku.
 
Rozšíření městského kamerového systému

Rozšíření městského kamerového systému

Město Litovel buduje od r. 2011 městský kamerový dohledový systém. Systém provozuje městská policie a byl postupně rozšiřován až po dnešních 30 pohledů. V roce 2021 byla provedena modernizace a rekonstrukce kamerového systému v Litovli. Tato akce je spolufinancována Olomouckým krajem z programu „Podpora prevence kriminality“. Z tohoto dotačního programu dostalo město Litovel dotaci ve výši 119 400 Kč, celkové náklady akce činí 603 371 Kč.
 
Den boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokracii

Absolvent litovelského reálného gymnázia a student medicíny Jan Opletal, kterému nebylo lhostejné tehdejší politické dění, byl na pražské demonstraci 28. října 1939 postřelen. Po marném boji o život dne 11. listopadu 1939 zemřel na zánět pobřišnice. Smrt Jana Opletala studenty velmi zasáhla a zároveň posílila odpor proti okupantům. Dne 15. listopadu 1939 se konal pohřeb Jana Opletala v Praze, o den později se s ním rozloučili v rodné Lhotě a na hřbitově v Nákle, kde je pochován. Celý pohřební akt probíhal jako tichá demonstrace proti fašistům. Demonstrace při Opletalově pohřbu posloužily Hitlerovi jako záminka k uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 a následné likvidaci české inteligence.
 
Den boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokracii

Dne 16. listopadu 2021 se ve 13 hodin uskutečnilo před Gymnáziem Jana Opletala pietní shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.
 
Nové učebny na Gymnáziu Jana Opletala

Nové učebny na Gymnáziu Jana Opletala

Díky projektu IROP, podpoře Olomouckého kraje a města Litovle se nám podařilo vybudovat pět nových a moderně vybavených učeben. Tři jazykové učebny jsou komponovány v souladu s nejnovějšími trendy na výuku jazyků. Učebna fyziky je vybavena moderními měřicími přístroji a demonstrační technikou. Učebna robotiky je prošpikována mnoha přístroji, stavebnicemi, 3D tiskárnami a samozřejmě roboty. Ve všech rekonstruovaných učebnách je také nový nábytek, včetně podlah.
 
Nové učebny na Gymnáziu Jana Opletala

Nové učebny na Gymnáziu Jana Opletala

 
Vánoční strom 2021

Vánoční strom 2021

K symbolům Vánoc patří vánoční strom, který v pátek 19. listopadu doputoval na nám. Př. Otakara. Neměl dalekou cestu – daroval jej pan Hlavinka bydlící na Sochově ulici v Litovli. Stáří stromu je dle jeho slov kolem 25 let. Dovoz stromu na náměstí zajišťovaly Technické služby města Litovel.
 
Vánoční strom 2021

Vánoční strom 2021

 
Vánoční strom 2021

Vánoční strom 2021

 
Vánoční strom 2021

Vánoční strom 2021

 
Vánoční strom Třpytka s novým betlémem

Vánoční strom Třpytka s novým betlémem

 
Výstava Miroslava Havlíčka

Výstava Miroslava Havlíčka

Od 1. prosince byla v Turistickém informačním centru Litovel k vidění nová výstava, která byla vytvořena díky šikovným rukám řezbáře Miroslava Havlíčka z Březiny. K jeho práci patří i vyřezávaný betlém, který zdobil vánoční strom.
 
Výstava Miroslava Havlíčka

Výstava Miroslava Havlíčka

 
Podpis smlouvy mezi městem a panem Sedláčkem o přestěhování harmonik do nového muzea

Podpis smlouvy mezi městem a panem Sedláčkem o přestěhování harmonik do nového muzea

Dne 9. prosince schválilo Zastupitelstvo města Litovle na svém 28. zasedání smlouvu mezi Jiřím Sedláčkem a městem Litovel. Pan Jiří Sedláček daruje městu svou sbírku harmonik. Ke slavnostnímu podpisu smlouvy došlo ve středu 15. prosince. Smlouvu podepsal Jiří Sedláček a starosta města Viktor Kohout. Podpisu smlouvy byli dále přítomni manželka Jiřího Sedláčka Anna a místostarosta Mgr. Lubomír Broza. Při podpisu smlouvy předal pan Sedláček vedení města kroniku svého muzea.
 
Nové Muzeum harmonik na Záložně

Nové Muzeum harmonik na Záložně

 
Nové Muzeum harmonik na Záložně

Nové Muzeum harmonik na Záložně

 
Nové Muzeum harmonik na Záložně

Nové Muzeum harmonik na Záložně

 
Budoucí workoutové hřiště v Chořelicích

Budoucí workoutové hřiště v Chořelicích

 
Oprava fasády restaurace ve Třech Dvorech

Oprava fasády restaurace ve Třech Dvorech

 
Oprava fasády restaurace ve Třech Dvorech

Oprava fasády restaurace ve Třech Dvorech

 
Výletiště v Chořelicích

Výletiště v Chořelicích

 
Výletiště v Chořelicích

Výletiště v Chořelicích

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova

 
První etapa ozelenění cyklostezky Litovel – Tři Dvory (18 stromů)

První etapa ozelenění cyklostezky Litovel – Tři Dvory (18 stromů)

 
První etapa ozelenění cyklostezky Litovel – Tři Dvory (18 stromů)

První etapa ozelenění cyklostezky Litovel – Tři Dvory (18 stromů)

 
Kolostav v Unčovicích

Kolostav v Unčovicích

Na veřejné schůzi v místní části Březové požadovali občané vybudování místa pro uschování jízdních kol u autobusové zastávky v Unčovicích. Akci se podařilo operativně ve spolupráci Městského úřadu Litovel, odd. místního hospodářství a stavebních investic (MHaSI), a TS Litovel ještě do konce roku zajistit a kolostav již dnes slouží.
 
Kolostav v Unčovicích

Kolostav v Unčovicích

 
Nový herní prvek vláček v parku Míru

Nový herní prvek vláček v parku Míru

 
Rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti Vítězná

Rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti Vítězná

Kompletní rekonstrukcí prošlo hřiště na sídlišti Vítězná – vybudována nová dopadová plocha, dodávka tří nových herních prvků (koráb, JUDY hnízdo a vahadlová houpačka). Z důvodu špatných klimatických podmínek se nestihl instalovat poslední herní prvek – bude dodán na jaře 2022.
 
Doplnění mobiliáře na cyklostezce do Vísky

Doplnění mobiliáře na cyklostezce do Vísky

Na cyklostezce do Vísky je nové posezení z akátu a fitness stroje.
 
Výsadba aleje u silnice z Rozvadovic na Šargoun (82 stromů)

Výsadba aleje u silnice z Rozvadovic na Šargoun (82 stromů)

 
Nové posezení v Rozvadovicích

Nové posezení v Rozvadovicích

 
Výsadba aleje z Chudobína k restauraci Stop Sobáčov (36 stromů)

Výsadba aleje z Chudobína k restauraci Stop Sobáčov (36 stromů)

 
 
16.1.2022 13:37:51 | přečteno 1574x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load