Podzimní LitovelPodzimní Litovel
Hradby a výtah knihovnyHradby a výtah knihovny
BowlingBowling
Jeskyně JavoříčkoJeskyně Javoříčko
Vila FrištenskéhoVila Frištenského
Večerní LitovelVečerní Litovel
Hodinový stroj z r. 1727Hodinový stroj z r. 1727
Stroj hodinStroj hodin
Litovelský otvírákLitovelský otvírák
Bazén LitovelBazén Litovel
« »

Vyhledávání

  |  Kontakty  |  23.3.2017

Vodáctví

Centrum vodní turistiky

 • půjčovna lodí a vodáckého vybavení
 • vodácký kemp
 • výlety a služby spojené s vodní turistikou
 • vodácká restaurace
 • půjčovna koloběžek
 • atrakce pro školy, školky, firmy i celé rodiny

Kontakt:
Loděnice Litovel, Komárov
tel: 727 965 970
e-mail: petr@in-life.cz
http://www.in-life.cz


V Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví je vyznačena VODÁCKÁ CESTA na těchto vodních tocích: Vodáci - Olomoucký deník

 1. CELOROČNĚ od Mohelnice po Litovel po hlavním toku Moravy, od Litovle (od mostu přes Malou Vodu na ulici Palackého) po jez Hynkov po Malé Vodě a od jezu Hynkov po Olomouc po Mlýnském potoce a
 2. V OBDOBÍ OD 1. SRPNA do 31. BŘEZNA  od Litovle po jez Hynkov po hlavním toku Moravy. Mimo toto období platí v tomto úseku národní přírodní rezervace  zákaz vstupu.

ikona souboruPodrobná mapa s popisem vodácké cesty a doplňující informace.

V porovnání s hlavním ramenem řeky Moravy je splouvání Malé Vody a Mlýnského potoka snadnější a bezpečnější. Tato boční ramena řeky Moravy se vyznačují poměrně vysokou a stálou hladinou vody, menším výskytem naplaveného dřeva a dobrou dostupností. Protékají v blízkosti zastavěných území, kde je možnost občerstvení a dovozu lodí k řece. Morfologie těchto vodních toků (bez strmých obnažených břehů a štěrkopískových náplavů) nezakládá podmínky pro hnízdění uvedených druhů ptáků.

Podél vyznačené vodácké cesty je umístěno informační značení. Tabule usnadňují orientaci na vodácké cestě, upozorňují na zvlášť nebezpečná místa a vybízí k ohleduplnému chování k přírodě.

Dodržujte prosím při splouvání řek v Litovelském Pomoraví následující pravidla:

 • Splouvejte tiše, abyste nerušili živočichy v okolí řeky.
 • Svoje odpadky si odvezte domů a neodhazujte je do řeky a na břehy.
 • Nevystupujte na štěrkopískové náplavy, kde by mohly hnízdit vzácné druhy ptáků, pokud plujete se psem, nenechejte ho pobíhat po náplavech.
 • Pro vaši bezpečnost i ochranu břehů vystupujte a nastupujte z lodí pouze na místech k tomu doporučených.
 • Respektujte zákaz plavby po vodních tocích, kde není vyznačená vodácká cesta.
 • Přijíždějte do blízkosti řeky motorovým vozidlem za účelem dovozu a odvozu lodí pouze po silnicích a místních komunikacích. Například příjezd k jezu Nové Mlýny, k jezu Řimice a k jezu Hynkov je zakázán!
 • Táboření a rozdělávání ohňů poblíž řeky je zatím povoleno pouze ve vodácké základně v Litovli. Zde si také můžete objednat převoz lodí z elektrárenského náhonu na Malou Vodu na tel. 605 33 22 77.

V Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví plujete po vyznačené vodácké cestě na vlastní nebezpečí!

Dbejte zvýšené opatrnosti, hlavně v úsecích, kde je naplavené dřevo. Ve zvláště chráněném území jsou kmeny v řece přirozenou součástí vodního toku. Řeka je zde krásná, ale také záludná. Proto zvolte trasu s ohledem na své vodácké zkušenosti. Rodinám s dětmi a méně zdatným vodákům doporučujeme ke splouvání spíše Malou Vodu a Mlýnský potok, případně hlavní tok Moravy od Mohelnice po most na silnici Mladeč – Nové Zámky. Kolem jezů a objektů malých vodních elektráren přenášejte lodě v doporučených místech, nekoupejte se a neskákejte do vody v blízkosti těchto objektů.

Šťastnou plavbu přeje
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova 906, Litovel, kontakt: 585 344 156

NPR Ramena řeky Moravy & vodáctví

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy (NPR), leží v nejpřísněji chráněné zóně CHKO Litovelské Pomoraví, chrání úsek přirozeně meandrující nížinné řeky s dynamicky se vyvíjejícími meandry, ostrůvky a říčními náplavy, na které navazují porosty lužního lesa. Území je ojedinělé v rámci celé střední Evropy. Je to také jedno z mála přirozených útočišť a klidových oáz pro řadu ohrožených živočichů, ptáky nevyjímaje.

Ledňáček říční, obrázek se otevře v novém okněLedňáček říční Alcedo atthis

koryto Moravy, obrázek se otevře v novém okněNízký stav vody, koryto přehrazené značným množstvím naplaveného dřeva a mračna bodavého hmyzu jsou pro NPR Ramena řeky Moravy typické. 

Ohrožení ptáci NPR Ramena řeky Moravy

Hlavním důvodem úbytku vzácných druhů ptáků obecně, je regulace většiny toků na území ČR. V NPR však tyto zásahy nehrozí, ptáci zde po generace hnízdí a vyvádějí mladé ve svých přirozených biotopech. Faktorem, který však negativně ovlivňuje stavy náplavových hnízdičů je rušení v období hnízdění. Často si ani neuvědomujeme, jakou zkázu můžeme způsobit přetahováním lodí a chozením po náplavech. Řada ptáků při dlouhodobém rušení svá hnízda opouští. K tomu, aby k rušení a likvidaci snůšek nedocházelo, je nutné alespoň na období hnízdění omezit vodáctví v hlavním korytě v NPR - od 1. dubna do 31. července. Věříme, že toto omezení prospěje živočichům, kteří jsou tady doma!

Pisík obecný, obrázek se otevře v novém okněPisík obecný Actitis hypoleucos

Morčák velký, obrázek se otevře v novém okněMorčák velký Mergus merganser

Kulík říční, obrázek se otevře v novém okněKulík říční Charadrius dubius

Foto: Vladislav Holec, Karel Poprach, Jan Ševčík, Olga Žerníčková

i
17.5.2012 9:28:01 - aktualizováno 22.5.2013 11:29:58 | přečteno 7982x | pavel.zenozicka
 
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

elektronická podatelna 
datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

twitter

Počasí

oblačno
Čtvrtek 23.3.den 10 / 14°Cnoc 4 / 8°C
 
oblačno
Pátek 24.3.den 9 / 13°Cnoc 2 / 6°C
 
Sobota 25.3.den / °Cnoc / °C
 

Anketa

Uvítali byste zasílání důležitých zpráv a informací z města (přerušení dodávky vody, svoz odpadů, oznámení lékařů, kultura apod.) formou SMS?
 
75% (120)
 
19% (31)
 
5% (8)
Všechny ankety a kvízy
 
Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Městský klub Litovel Mikroregion Litovelsko IDSOK Olomoucký kraj
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |   Twitter   |     |   Public4u © 2000-2017
load