Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Park pod sněhemPark pod sněhem
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
GJO v ziměGJO v zimě
Smírčí křížSmírčí kříž
Gymnázium J OpletalaGymnázium J Opletala
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
-13 °C-13 °C
Nové osvětleníNové osvětlení
MikulášMikuláš
« »

Vodáctví

Centrum vodní turistiky

 • půjčovna lodí a vodáckého vybavení
 • vodácký kemp
 • výlety a služby spojené s vodní turistikou
 • vodácká restaurace
 • půjčovna koloběžek
 • atrakce pro školy, školky, firmy i celé rodiny

Kontakt:
Loděnice Litovel, Komárov
tel: 727 965 970
e-mail: petr@in-life.cz
http://www.in-life.cz


V Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví je vyznačena VODÁCKÁ CESTA na těchto vodních tocích: Vodáci - Olomoucký deník

 1. CELOROČNĚ od Mohelnice po Litovel po hlavním toku Moravy, od Litovle (od mostu přes Malou Vodu na ulici Palackého) po jez Hynkov po Malé Vodě a od jezu Hynkov po Olomouc po Mlýnském potoce a
 2. V OBDOBÍ OD 1. SRPNA do 31. BŘEZNA  od Litovle po jez Hynkov po hlavním toku Moravy. Mimo toto období platí v tomto úseku národní přírodní rezervace  zákaz vstupu.

ikona souboru ikona souboruPodrobná mapa s popisem vodácké cesty a doplňující informace.

V porovnání s hlavním ramenem řeky Moravy je splouvání Malé Vody a Mlýnského potoka snadnější a bezpečnější. Tato boční ramena řeky Moravy se vyznačují poměrně vysokou a stálou hladinou vody, menším výskytem naplaveného dřeva a dobrou dostupností. Protékají v blízkosti zastavěných území, kde je možnost občerstvení a dovozu lodí k řece. Morfologie těchto vodních toků (bez strmých obnažených břehů a štěrkopískových náplavů) nezakládá podmínky pro hnízdění uvedených druhů ptáků.

Podél vyznačené vodácké cesty je umístěno informační značení. Tabule usnadňují orientaci na vodácké cestě, upozorňují na zvlášť nebezpečná místa a vybízí k ohleduplnému chování k přírodě.

Dodržujte prosím při splouvání řek v Litovelském Pomoraví následující pravidla:

 • Splouvejte tiše, abyste nerušili živočichy v okolí řeky.
 • Svoje odpadky si odvezte domů a neodhazujte je do řeky a na břehy.
 • Nevystupujte na štěrkopískové náplavy, kde by mohly hnízdit vzácné druhy ptáků, pokud plujete se psem, nenechejte ho pobíhat po náplavech.
 • Pro vaši bezpečnost i ochranu břehů vystupujte a nastupujte z lodí pouze na místech k tomu doporučených.
 • Respektujte zákaz plavby po vodních tocích, kde není vyznačená vodácká cesta.
 • Přijíždějte do blízkosti řeky motorovým vozidlem za účelem dovozu a odvozu lodí pouze po silnicích a místních komunikacích. Například příjezd k jezu Nové Mlýny, k jezu Řimice a k jezu Hynkov je zakázán!
 • Táboření a rozdělávání ohňů poblíž řeky je zatím povoleno pouze ve vodácké základně v Litovli. Zde si také můžete objednat převoz lodí z elektrárenského náhonu na Malou Vodu na tel. 605 33 22 77.

V Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví plujete po vyznačené vodácké cestě na vlastní nebezpečí!

Dbejte zvýšené opatrnosti, hlavně v úsecích, kde je naplavené dřevo. Ve zvláště chráněném území jsou kmeny v řece přirozenou součástí vodního toku. Řeka je zde krásná, ale také záludná. Proto zvolte trasu s ohledem na své vodácké zkušenosti. Rodinám s dětmi a méně zdatným vodákům doporučujeme ke splouvání spíše Malou Vodu a Mlýnský potok, případně hlavní tok Moravy od Mohelnice po most na silnici Mladeč – Nové Zámky. Kolem jezů a objektů malých vodních elektráren přenášejte lodě v doporučených místech, nekoupejte se a neskákejte do vody v blízkosti těchto objektů.

Šťastnou plavbu přeje
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova 906, Litovel, kontakt: 585 344 156

NPR Ramena řeky Moravy & vodáctví

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy (NPR), leží v nejpřísněji chráněné zóně CHKO Litovelské Pomoraví, chrání úsek přirozeně meandrující nížinné řeky s dynamicky se vyvíjejícími meandry, ostrůvky a říčními náplavy, na které navazují porosty lužního lesa. Území je ojedinělé v rámci celé střední Evropy. Je to také jedno z mála přirozených útočišť a klidových oáz pro řadu ohrožených živočichů, ptáky nevyjímaje.

Ledňáček říční, obrázek se otevře v novém okněLedňáček říční Alcedo atthis

koryto Moravy, obrázek se otevře v novém okněNízký stav vody, koryto přehrazené značným množstvím naplaveného dřeva a mračna bodavého hmyzu jsou pro NPR Ramena řeky Moravy typické. 

Ohrožení ptáci NPR Ramena řeky Moravy

Hlavním důvodem úbytku vzácných druhů ptáků obecně, je regulace většiny toků na území ČR. V NPR však tyto zásahy nehrozí, ptáci zde po generace hnízdí a vyvádějí mladé ve svých přirozených biotopech. Faktorem, který však negativně ovlivňuje stavy náplavových hnízdičů je rušení v období hnízdění. Často si ani neuvědomujeme, jakou zkázu můžeme způsobit přetahováním lodí a chozením po náplavech. Řada ptáků při dlouhodobém rušení svá hnízda opouští. K tomu, aby k rušení a likvidaci snůšek nedocházelo, je nutné alespoň na období hnízdění omezit vodáctví v hlavním korytě v NPR - od 1. dubna do 31. července. Věříme, že toto omezení prospěje živočichům, kteří jsou tady doma!

Pisík obecný, obrázek se otevře v novém okněPisík obecný Actitis hypoleucos

Morčák velký, obrázek se otevře v novém okněMorčák velký Mergus merganser

Kulík říční, obrázek se otevře v novém okněKulík říční Charadrius dubius

Foto: Vladislav Holec, Karel Poprach, Jan Ševčík, Olga Žerníčková

i
17.5.2012 9:28:01 - aktualizováno 22.5.2013 11:29:58 | přečteno 13966x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load