Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Podzim a zimaPodzim a zima
Nové osvětleníNové osvětlení
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Zimní GJOZimní GJO
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
« »

Postavení města Litovle

Postavení obcí jako územních samosprávných jednotek upravuje především Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění, v čl. 99 - 105.
Základním zákonem upravujícím postavení obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Město Litovel

Město Litovel patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. Je to sdružení občanů tohoto města, kteří si ze svého středu volí své zástupce, kteří je budou po čtyřleté volební období zastupovat při spravování městských záležitostí.
Město je právnickou osobou - veřejnoprávní korporací - která vystupuje v právních vztazích svým jménem a na svou odpovědnost, může mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
Město Litovel jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990, tj. dnem 24. listopadu 1990.
Město spravuje svoje záležitosti samostatně (jde o tzv. samostatnou působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení.
Město však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní správu (jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
Město Litovel je spravováno Zastupitelstvem města Litovel, které je nejvyšším orgánem v samostatné působnosti a jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Litovel má celkem 25 členů a schází se zpravidla nejméně 1x za tři měsíce. Výkonným orgánem v samostatné působnosti je Rada města Litovel, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Litovel má 7 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny. Město Litovel zastupuje navenek starosta, který je volen zastupitelstvem města, popř. místostarostové.
Nadřízený všem pracovníkům městského úřadu je tajemník, který plní funkci statutárního orgánu podle zvláštních zákonů (např. zákoníku práce). Městský úřad se vnitřně člení na odbory a oddělení.

 

11.5.2012 12:17:13 | přečteno 1607x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2021
load