Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Svatojánský mostSvatojánský most
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
-13 °C-13 °C
Noční gymnáziumNoční gymnázium
ParaplíčkoParaplíčko
DSC 5464DSC 5464
Za rákosím tenký ledZa rákosím tenký led
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
« »

Všeobecné podmínky užívání služby WiFi MU Litovel Hosté

Tyto podmínky užívání stanovují pravidla mezi poskytovatelem služby – Městským úřadem Litovel a uživatelem při poskytování bezdrátové sítě Wifi MU Litovel Hosté

Čl. I - Výklad základních pojmů

- poskytovatelem služby se rozumí Město Litovel, IČ: 00299138

- službou se rozumí provozování bezdrátového připojení k internetu formou bezúplatného přístupu. Služba je nazývána WiFi MU Litovel Hosté

- přístupovým bodem se rozumí název sítě, ke které je možno se bezplatně přihlásit tzv. SSID . Tím je název sítě „MU_Litovel_Hoste“

- uživatelem se rozumí osoba, která využívá univerzální přístup do služby Wifi MU Litovel Hosté přes své zařízení

 

II. Síť „MU_Litovel_Hoste“

Síť „MU_Litovel_Hoste“ je služba využívající připojení do veřejné sítě Internet, která není ze strany poskytovatele služby žádným způsobem zpoplatněna. Z technických, právních a provozních důvodů není garantována dostupnost poskytované služby.

Poskytovatel může pozastavit přístup uživateli kdykoli podle svého uvážení bez odpovědnosti vůči uživateli a bez udání důvodu. Uživatel používá sít „MU_Litovel_Hoste“ na vlastní riziko. Poskytovatel tak není odpovědný za žádné škody, ztráty, náklady nebo výdaje vyplývající z užívání sítě „MU_Litovel_Hoste“, jeho nefunkčnost, ztrátu či poškození dat.

Na užívání a rozsah služeb sítě „MU_Litovel_Hoste“ není právní nárok, ani není toto užívání vynutitelné či jinak vymahatelné.

 

Čl. III - Povinnosti uživatelů

Uživatel nesmí využívat služeb internetu k obtěžování třetích stran či narušování jejich práv, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádané elektronické pošty (tzv. spam - šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb.) nebo jiných dat. Je zakázáno používat připojení k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem. Zejména je zakázáno využívání internetu jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem.

Stejně tak nesmí uživatel používat síť „MU_Litovel_Hoste“ tak, aby ovlivnil její chod nebo jiné technologie k ní připojené, zejména zařízení jiných uživatelů.

Uživatel se zavazuje prostřednictvím sítě „MU_Litovel_Hoste“ nejednat způsobem, který by mohl být nezákonný nebo povzbuzoval ostatní, aby jednali protiprávně. Současně se zavazuje uživatel nejednat způsobem, který je obtěžující, urážlivý, výhružný, obscénní, hrubý, rasistický, sexistický či jinak nežádoucí nebo nevhodný.

Uživatel se připojuje výhradně k síti „MU_Litovel_Hoste“, přístup do jiné sítě poskytovatele služby je zamezen a pokusy o připojení logovány.

 

Čl. IV - Oprávnění poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb uživateli kdykoli a to i bez uvedení důvodu přičemž nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat na straně Uživatele, ani jejich poškození apod. Poskytovatel služby je oprávněn také okamžitě přerušit poskytování služeb uživateli kdykoli poté, co zjistí, že uživatel prostřednictvím poskytovaných služeb neoprávněně zasáhl nebo zasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Dále je oprávněn zamezit šíření dat, která uživatel šíří v rozporu s podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.

 

Čl. V - Odpovědnost

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou výpadkem aktivních prvků sítě nebo funkčnosti serverů pro připojení, zejména v důsledku překročení kapacity sítě, poruchou nebo závadou, v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo jejích součástí a příslušenství.

Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení Uživatele nebo datech Uživatele, jakož i jejich ztráty, nese příslušný Uživatel v plné výši sám.

Uživatel je odpovědný za škody, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé poskytovateli služby vyplývající z jakéhokoli porušení těchto podmínek z jeho strany (například pokud použije síť k porušení autorských práv či ke spáchání trestného činu).

Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé poškozením či únikem důvěrných informací ze sítě.

 

Čl. VI - Ochrana soukromí a osobních údajů

Poskytovatel zpracovává anonymně pouze případné statistické údaje související s připojením, s čímž uživatel připojením k síti „MU_Litovel_Hoste“ souhlasí.

 

Čl. VII  - Souhlas se všeobecnými podmínkami užívání

Připojením do sítě Internet prostřednictvím sítě „MU_Litovel_Hoste“ uživatel souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito, a to z jakéhokoliv důvodu, byť v jednom bodě, vyjádří svůj nesouhlas nepřipojením se k síti, resp. nesmí síť „MU_Litovel_Hoste“ využívat.

Poskytovatel dále upozorňuje uživatele, že poskytovatel plní povinnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a to v rozsahu, který na něj dopadá. Tato skutečnost může zapříčinit sběr některých informací o uživateli související s využíváním připojení k síti „MU_Litovel_Hoste“, s čímž uživatel připojením k této síti souhlasí a ke sběru těchto informací uděluje příslušný souhlas v rozsahu stanovém tímto zákonem.

 

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti ke dni  1.7.2017


14.3.2023 10:36:20 | přečteno 27x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load