Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Vánoční náměstíVánoční náměstí
Husova uliceHusova ulice
Bílé náměstíBílé náměstí
Park pod sněhemPark pod sněhem
Okolo LitovleOkolo Litovle
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Noční gymnáziumNoční gymnázium
« »

Schválený závěrečný účet města Litovel za rok 2022

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboru_SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022 - informace o zveřejnění.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF195.41 KB .pdf
ikona souboru000 - Schválený závěrečný účet města Litovel za rok 2022.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF1.05 MB .pdf
ikona souboru001 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litovel za rok 2022.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF529.28 KB .pdf
ikona souboru002 - Účetní závěrka města Litovel k 31.12.2022 - Rozvaha.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF205.85 KB .pdf
ikona souboru003 - Účetní závěrka města Litovel k 31.12.2022 - Výkaz zisku a ztráty.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF144.87 KB .pdf
ikona souboru004 - Účetní závěrka města Litovel k 31.12.2022 - Příloha účetní závěrky.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF360.82 KB .pdf
ikona souboru005 - Účetní závěrka města Litovel k 31.12.2022 - Přehled o změnách vlastního kapitálu.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF66.78 KB .pdf
ikona souboru006 - Účetní závěrka města Litovel k 31.12.2022 - Přehled o peněžních tocích.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF46.71 KB .pdf
ikona souboru007 - Účetní závěrka města Litovel k 31.12. 2022 - Závěrečná inventarizační zpráva.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF92.84 KB .pdf
ikona souboru008 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Litovel k 31.12.2022.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF2.41 MB .pdf
ikona souboru009 - Zastavený majetek města Litovel k 31. 12. 2022.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF103.17 KB .pdf
ikona souboru010 - Tabulky finančního vypořádání roku 2022 - MF ČR.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF223.54 KB .pdf
ikona souboru011 - Tabulky finančního vypořádání roku 2022 - Ministerstvo kultury ČR.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF256.76 KB .pdf
ikona souboru012 - Tabulky finančního vypořádání roku 2022 - MPSV ČR.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF218.18 KB .pdf
ikona souboru013 - Tabulky finančního vypořádání roku 2022 - MŠMT ČR.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF263.27 KB .pdf
ikona souboru014 - Tabulky finančního vypořádání roku 2022 - MV ČR.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF217.6 KB .pdf
ikona souboru015 - Účetní závěrka MŠ Frištenského k 31.12.2022 - Rozvaha.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF181.07 KB .pdf
ikona souboru016 - Účetní závěrka MŠ Frištenského k 31.12.2022 - Výkaz zisku a ztráty.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF172.63 KB .pdf
ikona souboru017 - Účetní závěrka MŠ Frištenského k 31.12.2022 - Příloha k účetní závěrce.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF218.06 KB .pdf
ikona souboru018 - Účetní závěrka MŠ Frištenského k 31.12.2022 - Závěrečná inventarizační zpráva.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF250.71 KB .pdf
ikona souboru019 - Účetní závěrka MŠ Frištenského k 31.12.2022 - Žádost o schválení účetní závěrky.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF188.13 KB .pdf
ikona souboru020 - Účetní závěrka MŠ Gemerská k 31. 12. 2022 - Rozvaha.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF170.12 KB .pdf
ikona souboru021 - Účetní závěrka MŠ Gemerská k 31. 12. 2022 - Výkaz zisku a ztráty.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF162.02 KB .pdf
ikona souboru022 - Účetní závěrka MŠ Gemerská k 31. 12. 2022 - Příloha k účetní závěrce.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF206.93 KB .pdf
ikona souboru023 - Účetní závěrka MŠ Gemerská k 31. 12. 2022 - Závěrečná inventarizační zpráva.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF273.89 KB .pdf
ikona souboru024 - Účetní závěrka MŠ Gemerská k 31. 12. 2022 - Žádost o schválení účetní závěrky.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF280.69 KB .pdf
ikona souboru025 - Účetní závěrka Městský klub Litovel k 31. 12. 2022 - Rozvaha.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF848.5 KB .pdf
ikona souboru026 - Účetní závěrka Městský klub Litovel k 31. 12. 2022 - Výkaz zisku a ztráty.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF830.98 KB .pdf
ikona souboru027 - Účetní závěrka Městský klub Litovel k 31. 12. 2022 - Příloha k účetní závěrce.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF2.22 MB .pdf
ikona souboru028 - Účetní závěrka Městský klub Litovel k 31. 12. 2022 - Závěrečná inventarizační zpráva.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF1.53 MB .pdf
ikona souboru029 - Účetní závěrka Městský klub Litovel k 31. 12. 2022 - Žádost o schválení účetní závěrky.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF979.98 KB .pdf
ikona souboru030 - Účetní závěrka Školní jídelna Litovel k 31. 12. 2022 - Rozvaha.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF372.97 KB .pdf
ikona souboru031 - Účetní závěrka Školní jídelna Litovel k 31. 12. 2022 - Výkaz zisku a ztráty.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF366.63 KB .pdf
ikona souboru032 - Účetní závěrka Školní jídelna Litovel k 31. 12. 2022 - Příloha k účetní závěrce.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF422.59 KB .pdf
ikona souboru033 - Účetní závěrka Školní jídelna Litovel k 31. 12. 2022 - Závěrečná inventarizační zpráva.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF830.96 KB .pdf
ikona souboru034 - Účetní závěrka Školní jídelna Litovel k 31. 12. 2022 - Žádost o schválení účetní závěrky.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF1.04 MB .pdf
ikona souboru035 - Účetní závěrka TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL k 31. 12. 2022 - Rozvaha.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF131.7 KB .pdf
ikona souboru036 - Účetní závěrka TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL k 31. 12. 2022 - Výkaz zisku a ztráty.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF128.16 KB .pdf
ikona souboru037 - Účetní závěrka TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL k 31. 12. 2022 - Příloha k účetní závěrce.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF147.36 KB .pdf
ikona souboru038 - Účetní závěrka TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL k 31. 12. 2022 - Závěrečná inventarizační zpráva.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF1.05 MB .pdf
ikona souboru039 - Účetní závěrka TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL k 31. 12. 2022 - Žádost o schválení účetní závěrky.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF149.86 KB .pdf
ikona souboru040 - Účetní závěrka Základní škola a mateřská škola Nasobůrky k 31. 12. 2022 - Účetní závěrka 2022 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha).pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF6.88 MB .pdf
ikona souboru041 - Účetní závěrka Základní škola a mateřská škola Nasobůrky k 31. 12. 2022 - Závěrečná inventarizační zpráva.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF2.42 MB .pdf
ikona souboru042 - Účetní závěrka Základní škola a mateřská škola Nasobůrky k 31. 12. 2022 - Žádost o schválení účetní závěrky.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF218.93 KB .pdf
ikona souboru043 - Účetní závěrka Základní škola Litovel, Jungmannova 655 k 31. 12. 2022 - Účetní závěrka (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha).pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF1.01 MB .pdf
ikona souboru044 - Účetní závěrka Základní škola Litovel, Jungmannova 655 k 31. 12. 2022 - Závěrečná inventarizační zpráva.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF2.37 MB .pdf
ikona souboru045 - Účetní závěrka Základní škola Litovel, Jungmannova 655 k 31. 12. 2022 - Zpráva o hospodaření.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF459.46 KB .pdf
ikona souboru046 - Účetní závěrka Základní škola Litovel, Jungmannova 655 k 31. 12. 2022 - Žádost o schválení účetní závěrky.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF212.91 KB .pdf
ikona souboru047 - Účetní závěrka Základní škola Litovel, Vítězná 1250 k 31. 12. 2022 - Rozvaha.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF412.33 KB .pdf
ikona souboru048 - Účetní závěrka Základní škola Litovel, Vítězná 1250 k 31. 12. 2022 - Výkaz zisku a ztráty.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF402.57 KB .pdf
ikona souboru049 - Účetní závěrka Základní škola Litovel, Vítězná 1250 k 31. 12. 2022 - Příloha k účetní závěrce.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF549.48 KB .pdf
ikona souboru050 - Účetní závěrka Základní škola Litovel, Vítězná 1250 k 31. 12. 2022 - Závěrečná inventarizační zpráva.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF1.12 MB .pdf
ikona souboru051 - Účetní závěrka Základní škola Litovel, Vítězná 1250 k 31. 12. 2022 - Žádost o schválení účetní závěrky.pdf - ikona souboruzobrazit v prohlížeči PDF209.13 KB .pdf

21.6.2023 7:05:44 | přečteno 197x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load