Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Hra světelHra světel
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Okolo LitovleOkolo Litovle
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Gymnáziu bílá slušíGymnáziu bílá sluší
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
T.  G. MasarykT. G. Masaryk
Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
« »

Předvánoční čas

Vážení spoluobčané, blíží se vánoční čas se svým shonem, ale jistě i s krásami tohoto období.  Mnohé z vás obtěžovala situace uzavřeného mostu v ulici Komenského a mostku v parčíku před autobusovým nádražím.

Situace s opravami těchto vodních děl je náročná, mimo jiné proto, že musíme vždy čekat na povolení srážky vody v řece od CHKO. Navíc do koryta Nečízu i při srážce stále prosakuje voda, která ztěžuje firmám práci. V případě mostu v ulici Komenského dodavatel předpokládal, že rekonstrukci zajistí i bez srážky vody, a pustil se do díla. Bohužel se to nepodařilo, a proto byla oprávněná kritika, že se most rozebral a práce se pak zastavily. Teď už jsou ale stavební práce hotové a ulice je opět průchozí.

Mostek u autobusového nádraží i nová kamenná zeď ve Smetanových sadech mají být dokončeny před Vánoci.

Tolik diskutovaná a těžce prosazovaná panelová komunikace u garáží u finančního úřadu se také před Vánoci dokončí. Je zde proveden systém odvodnění, který by měl konečně zamezit velkým kalužím a špatné přístupnosti ke garážím. Z hlediska cílů to není priorita, ale našlo se současně využití pro ladem ležící panely města a zhotovitel navíc nabídl velmi nízkou cenu.

Rekonstrukce budovy po ZŠ Vejdovského na náměstí se potýká s nepředvídatelnými aspekty, které staré stavby s sebou nesou. Práce jsou rozsáhlé a za pochodu se musí řešit i změny projektu.

Zájem obyvatel vyvolala akce ke zvýšení třídění odpadů – předávání žlutých a modrých popelnic do domácností. Děkuji místostarostovi, zástupcům firmy FCC, vedoucímu OŽP a našim dvěma asistentkám, kteří zajišťovali po večerech na veřejných schůzích seznámení občanů města a 11 místních částí s novým systémem třídění plastů a papíru a potom i vlastní předávání nádob. V příštím roce se ještě uvažuje o nádobách na bioodpad.

Od září se připravuje významný dokument – rozpočet města na rok 2017. Všichni vedoucí odborů a oddělení zpracovávají podklady za svou oblast působnosti, předávají je finančnímu odboru. Ten zpracovává kompletní dokument, který vedení města se zástupci všech politických subjektů zastupitelstva projednávalo a upravovalo 15. listopadu. Jeho schválení by mělo proběhnout na zastupitelstvu v prosinci.

Rozpočet na rok 2017 nepočítá s čerpáním nových úvěrů – postupně snižujeme zadluženost města (úvěry byly využity k dotacím na dekontaminaci skládky, rekonstrukci náměstí a kanalizaci v pěti obcích) a využíváme pouze vlastní zdroje. V návrhu rozpočtu jsou přednostně zajištěny provozy městského úřadu, škol, Technických služeb, knihovny, muzea, Městského klubu, bytového hospodářství...

Po odečtení těchto mandatorních výdajů se rozhoduje, na jaké priority se použijí zbylé finanční prostředky. Příznivý je vývoj daňových i nedaňových příjmů a pracuje se i s předpokládaným přebytkem hospodaření.

Jaké jsou navržené priority na další rok?

Především je to pokračování revitalizace sídliště na Uničovském předměstí. Po ulici Gemerské se přistoupí k další etapě, a to na sídlišti Karla Sedláka. I zde se vybudují podzemní stanoviště kontejnerů. Ta chceme vybudovat také na ulicích Palackého a Dukelské.

Druhým významným záměrem je rekonstrukce mostu na Pavlínce. V příštím roce bude zpracována dokumentace pro stavební povolení. Samotná realizace by měla být zahájena začátkem roku 2018.

Svůj podíl peněz musíme vyčlenit i na budoucí opravu průtahu městem. Příští rok se má realizovat oprava silnice z Unčovic na začátek Litovle. V dalších letech potom etapy v ulicích Olomoucké, Dukelské a Uničovské. Jde o krajskou investici, ale my podél komunikace plánujeme cyklostezku a stezku pro pěší.

V centru města se postupně začnou rekonstruovat další ulice. Nyní jsou navrženy ulice Poděbradova a Havlíčkova. Dále Čihadlo od Švédské desky po odbočku na ulici Šargounskou a část ulice Bezručovy směrem na Šargoun.

Realizovat by se mělo zpevnění a osvětlení stezky z Litovle na Červenku zvané Hrázka. Pokračovat se bude na dořešení cyklostezky do Tří Dvorů a v přípravě vybudování cyklostezky ze Střelic do Červenky a do Litovle.

Zateplení s novou fasádou se bude dělat na poliklinice.

Všechny integrované obce mají v rozpočtu vybrané akce ze svých požadavků.

Správa silnic Olomouckého kraje bude rekonstruovat silnici přes Chudobín. Pro Novou Ves a Savín se bude projektovat kanalizace a v Savíně navíc i vodovod. Opravovat se budou dešťové kanalizace v Myslechovicích, Unčovicích, Chudobíně. S investiční komisí chceme spolu s osadními výbory přichystat rekonstrukci cest, chodníků, návsí, protože je zde již dobudována kanalizace a je možné přikročit k dalším etapám zvelebení obcí.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta města

8.2.2017 13:29:57 | přečteno 692x | katerina.fisrova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load