Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
První hokejistéPrvní hokejisté
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Okolo LitovleOkolo Litovle
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
« »

Končící volební období

Vážení spoluobčané,
končí volební období 2010 - 2014. Dovolte mi krátké ohlédnutí a současně zamyšlení nad tím, co nás čeká v dalším období.

Naše město i některé obce jsou nyní zatíženy stavebními pracemi, a tak děkuji všem, kdo jsou trpěliví, vstřícní a pomáhají nám. Každý stavebník ví, že stavba přináší určité nepohodlí, které je však dočasné a vyváží jej poté hotové dílo. Změníme o kousek podmínky našeho života – přibude více hezkých ploch, cest, hřišť, fasád. Budování kanalizací je nutné pro dobré životní prostředí. Po jeho dokončení lze ale konečně zahájit také opravy cest a chodníků, a zlepšit tak vzhled našich domovů, zmodernizovat či opravit komunikace.

Naše město se zviditelňuje v regionu – novým koupalištěm, cyklotrasami přes CHKO, vodáckým kempem, propagací historických zajímavostí, hanáckých tradic, místních produktů, dobrými restauracemi, kulturním životem. Zajímají se o nás média. Litovel je dobré místo pro život i podnikání. To potvrzuje cena týdeníku Ekonom – 1. místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys Olomouckého kraje a rovněž přehled měst v Hospodářských novinách z 8. 9. 2014.

Mým přáním je, aby všichni měli práci. Především mladý člověk bez zaměstnání nemá pracovní návyky, ztrácí kontakt se společností. Je důležité, aby mladá generace byla schopná, pracovitá, disciplinovaná. Tato generace vyrůstá v době, která se rychle změnila a je složité v ní uspět.

O to víc se mi nelíbí zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany. Ale také občany, kteří vytvářejí s nesmyslnou podporou státu ubytovny, kde se znásobují sociální problémy. Tento problém se již dotkl i našeho města. Pod tlakem obcí však již byly přijaty první kroky na vládní úrovni k omezení těchto praktik.

Vrátím se ještě k tématu pracovních příležitostí. O naši průmyslovou zónu nyní projevil vážný zájem investor z Německa. Byl by to další plusový bod pro zaměstnanost, která u nás mimochodem patří k nejvyšším v Olomouckém kraji.

Struktura městského úřadu a organizace jeho činnosti v minulém volebním období prodělala několik změn.

V lednu 2012 odešlo ze sociálního odboru několik úředníků dle státní reorganizace pracovat na úřad práce.

Byl zrušen odbor vnitřní správy a vytvořeno oddělení vnitřních věcí. V budově úřadu na Havlíčkově ulici byly agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel začleněny pod odbor sociální a správní.

V tomtéž roce došlo k přestěhování odboru dopravy v Havlíčkově ulici do přízemí pro lepší obsluhu občanů. Následně jsme pro klienty připravili vyvolávací systém, který slouží na odboru dopravy i evidence občanských průkazů a cestovních dokladů. Na základě požadavků občanů byl do budovy pořízen nápojový automat.

Pro pružnější vyřizování žádostí byl na webu města zaveden objednávkový a rezervační systém pro správní agendy dopravy, občanských průkazů a cestovních dokladů i matriku.

V roce 2013 jsme připojili knihovnu na internet města a v knihovnách v místních částech byly obměněny počítače pro službu občanům a zajištěno rychlejší připojení k internetu.

Úspory v nákladech na energie jsme získali v r. 2012 a dalších letech sjednocením odběru elektřiny a plynu pro město a organizace městem zřízené (ZŠ, MŠ, TS). Sdružili jsme pod jednotné ceny také telekomunikační služby jak úřadu, tak i organizací městem zřízených, a proto jsme i tady  uspořili.

Lepší informovanost občanů zajistilo vytvoření nového webu města. Postupně byly inovovány a provázány weby knihovny, muzea a Městského klubu Litovel se společným kalendářem akcí ve městě a blízkém regionu.

Připojením na optické kabely došlo k rozšíření kamerového systému.

 

Končí volební období, hodně se podařilo udělat. Ne na všechno ovšem byly peníze.

Za pouhé 4 roky se podařilo získat 601,6 milionu Kč z dotací na potřebné akce. V tomto směru se naše město řadí mezi nejúspěšnější.

Z rozpočtu zveřejněného na stránkách města může každý získat informace, na které priority zastupitelstvo směruje finance a nakolik jsou v souladu s potřebami občanů. Objem úvěrů nutných k dofinancování podílu k přijatým dotacím je v rozumné výši dle finančních pravidel. To nám umožňuje rychleji zlepšovat životní podmínky.

Jaké vidím priority v dalším období?

  • Řešení nedostatku parkovacích ploch a parkovišť ve městě. Řešení je v revitalizaci sídlišť Karla Sedláka a Gemerská, která je projektově připravena. Dále je možné zvážit i poschoďové garáže.
  • Protipovodňová opatření. S Povodím Moravy je připravena smlouva o společném postupu a nové zastupitelstvo by mělo aktivně na této akci pracovat.
  • Oprava dalších ulic, včetně budování chodníků pro bezpečnost chodců.
  • Pokračování v budování sítě cyklostezek a cyklotras. Naším zájmem je vytvořit cyklostezku Litovel – Tři Dvory přes Žerotínovu ulici. S Uničovem a Červenkou se připravuje smlouva o zřízení cyklostezky mezi Střelicemi a Litovlí.
  • Modernizace autobusového nádraží. ČSAD nám předložila studii a Olomoucký kraj na náš podnět chystá rekonstrukci průtahu přes Litovel: ulice Olomoucká – Dukelská – Uničovská.
  • Podpora cestovního ruchu, zvýšení ubytovací kapacity rekonstrukcí hotelové části Záložny.
  • Rekonstrukce budovy pro ZŠ Vejdovského na náměstí.
  • Pomoc seniorům vybudováním denního stacionáře s potřebnými službami.
  • Vytvoření ubytovny pro sociálně slabé, aby se zamezilo jejich potulování.

Nové zastupitelstvo ale musí najít společnou řeč i v dalších směrech rozvoje.

Znovu se obracím na občany, aby byli k sobě tolerantní. Narůstají problémy s nedobrými sousedskými vztahy, se vzájemnou komunikací. Važme si země, ve které žijeme. Přes negativní zprávy, kterými nás živí média, je u nás dobře.

Děkuji všem, kdo svou prací a přístupem pomáhají svému městu, obci.

Práce ve vedení města je velmi náročná a já děkuji za pomoc a podporu spolupracovníkům a občanům, kteří hledají cesty, jak to jde, a ne naopak.

Přeji našemu městu a obcím, aby do voleb šli lidé, kteří mají zájem pracovat, mají na to čas a mohou tak opravdu přispět k rozvoji dobrými nápady, konkrétními činy.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta


1.10.2014 16:21:53 | přečteno 1448x | katerina.fisrova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load