Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
Zimní ránoZimní ráno
Zima a podzimZima a podzim
SokolovnaSokolovna
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Přístup k voděPřístup k vodě
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Okolo LitovleOkolo Litovle
« »

Swot analýza FIN ze dne 18.6.2018

SILNÉ STRÁNKY

 • Fungující sociální služby:

  • Domov pro seniory Červenka p.o.

  • domov pro zdravotně postižené: Nové Zámky PSS, p.o.

  • DZR: Bílsko o.p.s.

   Nové Zámky PSS, p.o.

  • chráněné bydlení: Nové Zámky PSS, p.o. 

  • Terénní pečovatelská služba pro celé ORP – Charita Šternberk, středisko Litovel

  • osobní asistence: Podané ruce – osobní asistence, z.s.

  • odborné sociální poradenství: SONS ČR, z.s.

   Společnost Podané ruce o.p.s. - Centrum komplexní péče, poradna

   Charitní poradna Nedlužím

  • SASRD : Jirolo – Srdíčko, Charita Šternberk, středisko Litovel

   Člověk v tísni o.p.s.

   Ecce Homo, Šternberk, z.s.

  • Terénní programy: Člověk v tísni

    Společnost Podané ruce o.p.s. - Terénní služby pro drogově závislé (pouze Litovel)

 • Fungující návazné služby:

  • Mateřské centrum - Charita Šternberk, středisko Litovel

  • Domácí zdravotní péče - Charita Šternberk, středisko Litovel

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek -  Charita Šternberk, středisko Litovel

  • Seniorklub – pod Radou Města Litovle

  • Klub mladých – pod DDM

  • ZŠ – preventivní protidrogové programy pro žáky

  • Senior taxi

  • Bezbariérová ZŠ Vítězná, Litovel a MŠ Gemerská

  • Lesní klub Mloček – Bouzov, Kozov

  • Dětská skupina Aktiváčci - Senice na Hané

  • Rodinné centrum a Lesní školka Hájenka - Bílá Lhota

  • ZŠ mají projekt Šablony – zajištěné doučování mmj. – pouze omezenou dobu dle projektů

 SLABÉ STRÁNKY

 • Nedostatečná kapacita terénní pečovatelské a asistenční služby v obcích ORP Litovel

 • Malá informovanost obyvatelstva o sociálních službách, zejména v obcích ORP

 • Výskyt nepřizpůsobivých osob (různé typy závislostí) zejména u Alberta a polikliniky, chybí nízkoprahové denní centrum (hygiena, šatník, základní potravinová pomoc)

 • Není dostatečně zmapovaná (z hlediska kapacity Společnost Podané ruce o.p.s.) situace drogové scény v obcích ORP

 • Chybí zařízení, které by poskytovalo respitní (odlehčovací) služby – terénní i pobytová forma

 • Chybí malometrážní byty pro seniory a nízkopříjmové osoby a rodiny, krizové byty, noclehárna,

 • Chybí informace o skutečném stavu žádostí do domovů pro seniory - centrální evidence žádostí v Olomouckém kraji

 • Nedostatek finančně dostupných pobytových služeb pro seniory

 • Chybí víceleté financování sociálních služeb

 • Nedostatek klinických psychologů a psychiatrů pro děti

 • Chybí lékařská pohotovost, časté komplikace při komunikaci se záchranáři (vyhodnocení život ohrožujícího stavu klienta)

 • Nedostatečná kapacita pracovníků pro doučování žáků Speciální ZŠ

 • Nezmapovaná situace volnočasových aktivit dětí a mládeže z nízkopříjmových rodin celé ORP

 • Nezmapovaná potřebnost - jesle (dětské skupiny)

 • Nezmapovaná situace v cílové skupině ZTP (výše příspěvku na péči nepokryje náklady na asistenta/odlehčovací služby v případě, že pečovatel je samoživitel)

 • Nezmapovaná potřebnosti APK v obcích ORP

 • Nezmapovaná potřebnost doučování v obcích ORP

PŘÍLEŽITOSTI

 • Zjištění skutečné potřebnosti terénní pečovatelské a asistenční služby

 • Zpracování E-katalogu a další formy prezentací v ORP

 • Hledání řešení eliminace průvodních charakteristik u nepřizpůsobivých osob (včetně zdravotních rizik)

 • Možnost aktivního hledání vhodných míst pro umístění letáků pro osoby se závislostmi a v krizi

 • Výzkum potřebnosti sociálních služeb (drogová scéna) v obcích ORP a depistáž pracovníků terénní programů

 • Přístup poskytovatelů pobytových služeb k připravované centrální databázi čekatelů v Olomouckém kraji

 • Možnost jednání o slevách či příspěvcích pro osoby ZTP s MÚ Litovel

 • Možnost výstavby/přestavby malometrážních bytů pro seniory a nízkopříjmové osoby a rodiny

 • Vyhledat vhodného poskytovatel terénní respitní péče (Konice, Zábřeh)

OHROŽENÍ

 • Nedostatek finančních prostředků na provozování sociálních služeb

 • Nedostatek vhodných kvalifikovaných pracovníků

 • Změny v legislativě


6.8.2018 7:39:10 | přečteno 846x | tomas.hornik
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load