Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Pohled z věžePohled z věže
Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
Svatojánský mostSvatojánský most
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
SokolovnaSokolovna
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
RybníkRybník
« »

Budování kanalizace v pěti místních částech

V letošním roce bude v pěti místních částech zahájeno budování kanalizace. Město Litovel podepsalo 30. 4. smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem Vodohospodářské stavby Teplice na vybudování splaškové kanalizace v pěti místních částech – v Rozvadovicích, Unčovicích, Březovém, Vísce a Chudobíně.

Stavba za 111 milionů Kč byla zahájena v květnu předáním staveniště. V průběhu června se začalo kopat v Rozvadovicích a Chudobíně. V měsíci srpnu je plánováno začít v Unčovicích a v říjnu pak v Březovém a ve Vísce.

V každé místní části proběhnou veřejné schůze s občany, na nichž bude podrobně vysvětlen rozsah a smysl díla
s předpokládaným časovým harmonogramem.

S ohledem na rovinatost území projekt stanovuje, že v Rozvadovicích, Unčovicích, Březovém a ve Vísce je navržena tlaková kanalizace. Ta bude svádět pouze splaškové vody se zaústěním do stávající gravitační (spádové) jednotné kanalizace v Chořelicích (Rozvadovice, Unčovice, Březové) a Nasobůrkách (Víska), odkud budou znečištěné vody následně svedeny na městskou čistírnu do Litovle.

V Chudobíně bude vybudována splašková oddílná kanalizace gravitační. Splaškové vody budou čištěny ve stávající čistírně odpadních vod, která stojí v Sobáčově.

Součástí stavby kanalizační sítě jsou tzv. veřejné části kanalizačních přípojek. V případě tlakové kanalizace budou přípojky ukončeny přečerpávací kanalizační šachtou. Ta bude vybavena čerpadlem a centrálním připojením na kabelový rozvod elektrické energie do několika připojovacích míst, kde bude spotřeba elektrické energie načítána. Cenu za spotřebovanou energii budou mít jednotlivé nemovitosti zahrnutou ve stočném.

Gravitační kanalizační přípojka v Chudobíně bude ukončena jednoduchou kanalizační čisticí šachtou.

Na takto vybudovanou kanalizaci jsou občané povinni se co nejdříve připojit tzv. vnitřní částí kanalizační přípojky, tj. od svého zdroje znečištění až po šachtu. V případě tlakové kanalizační sítě město Litovel nadstandardně zajistilo občanům projektovou dokumentaci vnitřní části kanalizačních přípojek, včetně projednání a vydání povolení stavebního úřadu. Odpadne jim tudíž povinnost zajišťování projektové dokumentace a její vyřizování na příslušných úřadech. Pouze, dle rozhodnutí rady města, uhradí každý za tuto službu finanční částku, kterou město Litovel na projektovou dokumentaci soukromých kanalizačních přípojek vynaložilo již dříve, při přípravě této stavby.

Občan po zaplacení obdrží projektovou dokumentaci kanalizační přípojky od své nemovitosti, aby věděl, jak ji má řádně provést.

V případě gravitační kanalizace v Chudobíně byla tato služba hromadného zajištění projektové dokumentace vnitřní části kanalizační přípojky včetně projednání nabídnuta na veřejné schůzi také.

Po uložení kanalizační sítě si budou moci obyvatelé každé příslušné místní části své nemovitosti, dle podmínek stanovených budoucím provozovatelem kanalizace, připojovat. To bude možné přibližně od listopadu 2014 do června 2015.

Celá akce stavby kanalizace v místních částech bude ukončena v polovině roku 2015, kdy bude také dílo zprovozněno.

Dohled nad řádným prováděním kanalizace svěřilo město tzv. správci stavby.  Bude jej vykonávat zástupce firmy TRUVIA Střelice (u Brna) Ing. Michal Kolařík. Dohlížející firma byla rovněž stanovena výběrovým řízením.

Provozovatelem kanalizace bude Vodohospodářská společnost Čerlinka, zastoupená Ing. Stoupovou a p. Blažkem.

Funkci investora, objednatele celého díla, zastupuje vedoucí Odboru místního hospodářství a stavebních investic MěÚ Litovel Miroslav Skácel a financování stavby zajišťuje pracovnice odboru MHaSI Mgr. Andrea Pospíšilová. Celé dílo garantuje starosta města Ing. Zdeněk Potužák.

Závěrem je nutno říci, že vybudování takto rozsáhlé, jedinečné infrastrukturní akce téměř v polovině celkového počtu místních částí, které pod město Litovel spadají, je organizačně velmi náročné a jeho úspěšnost závisí na spoustě faktorů. Věříme, že i občané, kteří jsou tím nejdůležitějším článkem, pochopí prospěšnost této ekologické akce a budou při budování díla aktivně nápomocni.

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI

8.8.2014 7:31:45 | přečteno 879x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load