Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
MikulášMikuláš
Přístup k voděPřístup k vodě
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
Přišla zimaPřišla zima
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
« »

O obci

Mylsechovice Pečeť

V místech, kde hanácká rovina pozvolna přechází v podhůří Bonzovské vrchoviny, v blízkosti starobylého královského města Litovle, se rozkládá vesnice Myslechovice. Zalesněný, přes 400 m vysoký vrch Rampach jakoby střežil tajemství její prastaré a bohaté minulosti. První zmínky  o obci pocházejí z roku 1141 a její název je odvozen od patrona místní kaple sv. Michala. Jméno obce procházelo v průběhu staletí drobnými obměnami. Náves, nejstarší jádro původní osady, má podobu staroslovanské okrouhlice, což svědčí o starobylém slovanském původu vsi.  

Již ve 12. století byla zdejší oblast hustě osídlena a zúrodněna. Značný majetek zde měla metropolitní kapitula u kostela sv. Václava v Olomouci. Ve 14. století zde měla olomoucká kapitula dvůr, z něhož byl odváděn plat kanovníkům „na snídaně“. V roce 1399 byl dvůr zpustošen. Před 30 letou válkou byla obec poněmčena. Až od roku 1683 se začínají v matrice objevovat česká jména. Z hlediska církevní organizace příslušely Myslechovice od dávných časů k cholinské faře při kostele Nanebevzetí Panny Marie, připomínané poprvé již v roce 1326. V Myslechovicích byla vystavěna uprostřed návsi kaple zasvěcená sv. Michalu, který se stal místním patronem a jako takový i hlavním motivem myslechovické obecní pečeti. Podle záznamu pamětní knihy cholinské fary byla stará kaple v roce 1768 přestavěna do barokní podoby. Znovu byla vystavěna v letech 1845 – 1846. Nedaleko od kaple stojí obecní studna, která napájí též zde se nacházející rybník, ve kterém se kdysi opravdu prádlo pralo, a proto jej obyvatelé pojmenovali „Prádlo“. Z rybníka vytéká voda krytým kanálem do příkopy tekoucí východním směrem z obce k železniční zastávce. Mezi silnicí a nádražím je příkop rozšířen do podélního rybníčku, nazývaného „Močidla“. Zde se za dávných dob močilo konopí a len, od čehož vznikl název rybníčku.

Původní obecní pečeť je kruhové tvaru o průměru 28 mm. V jejím poli je uprostřed kruhu okřídlená vzpřímená postava světce v dlouhé říze (sv. Michal), držící v levé ruce váhy a v pravé ruce pozdvižený meč. Legenda zní: GEMEIN SIGEL DORF MICHLOWIZ 1672. V 18. století si obec pořídila nový pečetní typář, který byl rovněž kruhového tvaru, ale již o průměru 33 mm. V poli pečeti, lemovaném vavřínovým věncem, uprostřed kruhu ohraničeném linkou je postava světce (sv. Michal) rozkročeného nad saní. Světec drží v levé ruce váhy a v pravé ruce pozdvižený meč. Světec má vzadu u ramen rozpjatá křídla, oblečen je do kalhot a krátkého zapjatého kabátce a na hlavě má čapku s chocholem. Legenda zní: PECZET OBCE DEDINI MISCHLECHOWITZ 1758.

Projevem celkového vzestupu obce bylo zřízení vlastní obecné školy. Do té doby děti z Myslechovic navštěvovaly farní školu v Cholině, která byla později nahrazena obecní školou, do níž docházeli myslechovičtí žáci až do roku 1929. Stavba školy byla započata v srpnu roku 1929. Ačkoliv ještě budova školy nebyla hotová, děti přestaly docházet do obecní školy v Cholině a v září 1929 se začalo vyučovat v pronajatém sále hostince pana Petrů. V létě roku 1930 byla stavba dokončena a nová škola byla slavnostně otevřena dne 24. srpna 1930 pod čestným názvem „Masarykova obecná škola“. Škola byla nejprve jednotřídní, později pak dvojtřídní. V roce 1979 byla škola zrušena.

V zemědělství vznikaly první hospodářské spolky a rolnická družstva. V roce 1897 byla založena družstevní mlékárna a sýrárna firmy „Marek“, ale tato výroba zanikla. Pro hospodářský život Myslechovic a dalších vesnic na Litovelsku měla mimořádný význam stavba místní dráhy z Litovle do Senice na Hané, která byla dokončená v létě roku 1914. V Myslechovicích byla tehdy zřízena železniční zastávka, kterou využívají dodnes i obyvatelé sousedních Haňovic.

Kulturní a společenský život obce značně obohatily různorodé spolky, zakládané od konce  19. století. Nejstarším byl spolek divadelních ochotníků, založený v roce 1880. Bohatou činnost vyvíjel čtenářsko-zábavní spolek „Sušil“, založený v roce 1895. 

Z nevelké hanácké obce vzešlo několik významných osobností, které vynikly v oborech své činnosti a dokázaly se prosadit daleko za hranicemi svého domova. Bezesporu nejvěhlasnějším rodákem se stal spisovatel, překladatel a esejista JAN ČEP, který se 31. 12. 1902 narodil právě v Myslechovicích. Vzpomínky na dětství a mládí prožité v rodné vsi představují hlavní zdroj a téma jeho literární tvorby (např. Sestra úzkost - autobiografické eseje, vydáno 1975, posmrtně v Římě). Současně začínal překládat z angličtiny a francouzštiny. V srpnu 1948 emigroval do Francie (Paříž). Jako prozaik se prosadil zejména povídkami. V emigraci psal především esejistická díla. Jan Čep umírá dne 25. 1. 1974 v Paříži. Na jeho památku byla zhotovena pamětní deska, která byla umístěna na rodném domě č. p. 2 v Myslechovicích a byla odhalena v roce 1992.

Dalším významným rodákem byl profesor VÁCLAV ČEP, narozený 10. 10. 1908. Vystudoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a působil jako středoškolský profesor. Byl vynikajícím překladatelem italské, španělské a anglické literatury.

Významným zemědělským odborníkem byl doc. Ing. Vladimír Skládal, narozený 30. 10. 1900. Pracoval v různých zemědělských institucích včetně ministerstva zemědělství a školství. Byl autorem řady středoškolských a vysokoškolských učebnic a skript. Podílel se také na tvorbě Naučného slovníku zemědělského.

Velkou událostí v životě obce se stal první sjezd myslechovických rodáků, uspořádaný dne 14. srpna 1932. Součástí slavnosti bylo i odhalení pomníku padlých v 1. světové válce. Druhý sjezd rodáků se konal v létě roku 1968.

V roce 1980 se Myslechovice staly místní částí města Litovle, což trvá až do současnosti. K 31. 12. 2014 žije v Myslechovicích 377 obyvatel a průměrný věk v obci je 37,5 let. Do dění obce se aktivně zapojuje Sbor dobrovolných hasičů, který v obci každoročně pořádá několik kulturních akcí. Od založení hasičského sboru již uplynulo 72 let. Jen díky místním hasičům žijí Myslechovice společenským a kulturním životem. A jak povídání o Myslechovicích zakončit? No jak jinak než slovy „Všude dobře, doma v Myslechovicích nejlíp“.  

8.7.2015 8:33:42 | přečteno 2444x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load