Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Smírčí křížSmírčí kříž
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Zimní GJOZimní GJO
Radniční věžRadniční věž
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Přístup k voděPřístup k vodě
Schody do NečízuSchody do Nečízu
DSC 5464DSC 5464
« »

ZÁZNAMY O DRUŽBĚ S REVÚCOU V KRONICE MĚSTA

Litovel Revúca 50

1968

· Hudební soubor Litovelanka udělal zájezd do Revúce.

· TJ Tatran navázal družbu se sportovci slovenského města Revúca. Dne 23. května utkali se sportovci obou měst v Revúci, dne 28. 5. na slavnosti v Litovli.

 

1971

· Kulturní soubor ZDŠ Opletalova vystoupil k 50. výročí KSČ a při květnových oslavách. Za odměnu byl soubor na zájezdu v družebním městě Revúca v okrese Rožňava, kde měl také tři vystoupení.

· Pedagogický sbor ZDŠ Opletalova uspořádal v rámci družby zájezd do Revúce k výměně zkušeností z pedagogické práce.

1972

· Úspěšně se rozvíjela družba s městem Revúcou na Rožňavském okrese. Zástupci MěV KSČ, MěV NF, MěNV a škol byli na návštěvě v Revúci, revúčtí funkcionáři navštívili Litovel.

1974

· Při oslavách 25. výročí založení pionýrské organizace SSM proběhla i spolupráce s pionýry z družebního města Revúca v okrese Rožňava.

· Při oslavách 30. výročí Slovenského národního povstání vyznamenali zástupci města Revúca litovelské školy i některé funkcionáře za úspěšnou družbu obou měst.

1975

· Na slavnostním shromáždění občanů k 30. výročí osvobození sovětskou armádou bylo přítomno 450 účastníků, delegace z družebního města Revúca, delegace sovětské armády a delegace OV KSČ z Olomouce.

1977

· Obě dvě ZDŠ rozvíjejí družbu se ZDŠ v Revúci a také litovelské gymnázium má družbu s gymnáziem v Revúci.

· Byl sehrán přátelský zápas v kopané s družstvem Iskra Revúca.

1978

· Kroužky a soubory zájmové umělecké činnosti pod spojeným závodním klubem ROH Tesla uskutečnily 32 zájezdů se svými pořady, včetně dvou zájezdů do družebního klubu v Revúci.

1979

· Rozvoji družebních vztahů mezi gymnáziem a družebním gymnáziem v Revúcej na Slovensku posloužila výměna delegací, písemné styky a propagace.

· Rozvíjela se družba středního odborného učiliště s učňovskou školou v Revúci, uskutečnila se návštěva výchovných pracovníků této školy v Litovli.

· Proběhly oslavy 1. máje za účasti folklorního tanečního souboru z Revúce.

· Proběhla výstava dětských výtvarných prací družebních měst Litovel a Revúca.

· V roce 1979 došlo opět k několika setkáním TJ Tatran s dlouholetým družebním partnerem TJ Iskra Revúca. Byla to jednak setkání členů výboru obou tělovýchovných jednot v květnu v Litovli, jednak setkání členů oddílů kopané a šachů v Revúci. Došlo také k výměně zkušeností v přípravě okrskových spartakiád v Revúci a v Litovli na úrovni členů okrskových štábů.

1980

· Litovelské gymnázium udržovalo družební styky s gymnáziem v Revúci.

· Spartakiádních vystoupení v Litovli, Třech Dvorech, v Revúci a Olomouci se zúčastnily početné skupiny studentů.

· V rámci oslav 35. výročí osvobození navštívila ZDŠ Jungmannova delegace z družebního města Revúca.

· Kantika účinkovala při oslavě MDŽ se sborem z Revúce.

· 100 cvičenců z družebního města se zúčastnilo naší spartakiády. Oplatili tak návštěvu 150 cvičenců z Litovelska na jejich obvodové spartakiádě v Revúci.

1981

· Již několik roků má pňovická škola družbu se ZDŠ v Revúci. V tomto roce se opět utužila. Na podzim 1980 byla naše sportovní výprava, vedená s. Zavadilem, na soutěžích v Revúci a v květnu 1981 přijelo volejbalové družstvo z Revúce do Pňovic. Pňovičtí soudruzi připravili pro hosty pohoštění, pestrý program a dva výlety: do Jeseníků a na Floru do Olomouce.

1982

· Myslivecké sdružení udržuje již několik let družební styky s mysliveckým sdružením města Revúca.

1985

· Na litovelské spartakiádě vystoupili cvičenci z Revúce (36 dorostenců, 36 mužů a 72 žen). Týden před naší spartakiádou byla realizována Obvodní spartakiáda v Revúci, na kterou se z Litovle vypravil ve dnech 10.–12. 5. 1985 zájezd v počtu 197 osob. Byla to jediná návštěva z družebního okresu Olomouc.

1987

· Dům pionýrů uspořádal čtyři tábory v Cakově. Čtvrtý turnus byl pro pionýry z Revúce. Přijelo jich 44.

1988

· V roce 1988 se z objektivních příčin neuskutečnila plánovaná návštěva sportovců TJ Iskra Revúca u nás v Litovli. Kontakt však trvá a zcela určitě nedojde k přerušení dlouholetých družebních vztahů.

· V roce 1967 navazuje TJ Tatran družbu s TJ Iskra Revúca a již v následujícím roce vystupují naše dorostenky v Revúci a jejich cvičenky 26. 5. v Litovli. Rovněž fotbalisté, odbíjenkáři a stolní tenisté sehráli přátelská utkání jak v Revúci, tak v Litovli.

1989

· ZŠ Opletalova pořádala letní tábory v Bohuslavicích. Prvního turnusu se zúčastnilo 630 dětí z Revúce. Třicet litovelských pionýrů se zúčastnilo výměnného tábora v Revúci.

1992

· V říjnu proběhla v muzeu výstava Revúca na starých pohlednicích. 22. 10. při příležitosti otevření výstavy navštívila Litovle družební delegace.

· Zástupci Revúce v čele s primátorem se zúčastnili odhalení pamětní desky Jana Čepa.

· Delegace zástupců Litovle byla v Revúci v září na oslavě tamější školy.

1995

· Návštěva delegace z Revúce se 13. 12. zúčastnila závěrečného zasedání zastupitelstva na chatě Doubrava.

1996

· Ve dnech 18.–20. září uvítal Ing. Jaroslav Gočaltovský, primátor města Revúca, litovelskou městskou radu vedenou starostou MVDr. Vojtěchem Grézlem. Představitelé Litovle tak oplatili návštěvu Revúčanů v Litovli na jaře loňského roku.

1997

· Při povodních uspořádala Revúca sbírku pro Litovel. Přispěla 20 000 Sk na opravu ZŠ Opletalova.

· 4.–6. 6. navštívila Litovel delegace z Revúce vedená primátorem Ing. Jaroslavem Gočaltovským. hosté si prohlédli památky města, navštívili gymnázium a podnik Alibona.

· 30. 8. se konal 1. ročník turnaje v rapid šachu Královská Litovle za účasti 100 hráčů z celé republiky a hostů z Revúce.

1999

· Na základě pozvání se uskutečnila na přelomu září a října návštěva litovelské městské rady v Revúci.

2000

· 8.–10. 5. proběhla návštěva představitelů Revúce v Litovli. Po uvítání na radnici se na chatě Doubravka konalo slavnostní zasedání, kterého se zúčastnili mimo členů zastupitelstva i vedoucí odborů. V úterý 9. 6. byla na programu prohlídka opravené knihovny, návštěva pana faráře Krejsy a výlet na Bouzov. Po obědě na zámku v Chudobíně návštěva firmy Adriana ve Třech Dvorech a prohlídka historických zajímavostí města Litovle. Ve středu se hosté z Revúce rozloučili.

2001

· Ve dnech 27. až 29. 9. navštívili členové RM spřátelené město Revúca. Zúčastnili se společenského zasedání, prohlédli si magnezitový důl a památky města.

2002

· 17. 6. byla delegace z Litovle v Revúci na oslavě 35. výročí družby měst.

· 18.–20. 10. se přijeli na novou školu podívat učitelé z Revúce. V neděli dopoledne byli přijati na radnici.

2003

· Litovelské soubory (Hanačka, Gaudia, výtvarníci studia Ateliér) vystoupili na Dnech města Revúca.

· 2. 10. proběhla návštěva městské rady z Revúce.

2004

· 19. 2. proběhla návštěva zástupců Revúce a družstva kopané.

· 3.–5. 10. členové městské rady navštívili družební město Revúca.

2005

· Na Evropském dni hudby 21. 6. vystoupily i děti z Revúce.

2006

· Město Revúca předalo u příležitosti ocenění významných osobností města starostovi MVDr. Grézlovi památeční plaketu a jmenovala ho čestným občanem města Revúca.

2007

· ZŠ Vítězná více než 40 let udržuje velmi těsné kontakty s partnerskou školou v Revúci. Během roku došlo k reciproční výměně žáků poznávacími zájezdy.

2008

· Mikroregion Litovelsko uskutečnil poznávací zájezd do Revúce.

2009

· Na Litovelských slavnostech byli i vzácní hosté z Revúce.

2010

· Seniorklub přijal návštěvu čtyřčlenné delegace Jednoty důchodců Slovenska z partnerského města Revúca. Při svém třídenním pobytu se slovenští senioři zúčastnili Litovelských slavností a řešili možnost vzájemných kontaktů a recipročních akcí.

2011

· Litovelští senioři navštívili Revúcu ve dnech 24.–26. 6. Vystoupili na Muráňský hrad a zúčastnili se slavností Dni města Revúca.

2014

· Proběhla vzpomínka Kinemaklubu na družbu s filmaři z Revúce.

· ZŠ Jungmannova se rozhodla pokračovat v partnerství se ZŠ v Revúci.

2015

· Na Dny evropského dědictví 5. 9. přijeli zástupci z Revúce.

· ZŠ Jungmannova po prvních kontaktních návštěvách nastavila plán v rozvoji partnerství se ZŠ v Revúci na další dva roky a ve spolupráci bude nadále pokračovat.

 
7.2.2017 13:00:07 | přečteno 649x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load