Kostel sv.  MarkaKostel sv. Marka
Tady bydlím jáTady bydlím já
Podzimní Litovel 4Podzimní Litovel 4
ObeliskObelisk
Svatojánský mostSvatojánský most
Pod TemplemPod Templem
Komůrka ponocného na věži radniceKomůrka ponocného na věži radnice
Litovel v ranní mlzeLitovel v ranní mlze
Park MíruPark Míru
Sněženky v akciSněženky v akci
« »

Vyhledávání

  |  Kontakty  |  28.3.2017

Otázky a odpovědi: Vy se ptáte, my odpovídáme

Jak postupovat při zadání dotazu:

  • Zaregistrujte se. Registraci (jméno, existující e-mail) provedete v pravém horním rohu - PŘIHLÁŠENÍ nebo se přihlašte svým uživatelským jménem a heslem.
  • Vyplňte nadpis dotazu, vyberte si kategorii, které se Váš dotaz týká. Text dotazu se zobrazí u vybraných pracovníků, kteří zajistí odpověď.
  • Po odeslání příspěvku Vám přijde potvrzovací mail na adresu, kterou jste uvedli při zadávání příspěvku.
  • Odpověď i Vaše otázka se objeví veřejně na webu, až po jejím odpovězení ze strany úřadu. Odpovědi jsou podávány zpravidla do 1 týdne.
  • Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Litovel. Nebude zveřejňovat a reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob - stejně jako osobní útoky na jednotlivce či příspěvky podepisované záměrně jmény jiných občanů za účelem jejich diskreditace. Takové texty budou smazány stejně jako příspěvky nemající vztah k problematice města nebo „anonymní“ příspěvky.
  • Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.
  • Vyhrazujeme si právo zaslat ve výjimečných případech odpověď spolu s odůvodněním tohoto postupu pouze na Vámi zadaný e-mail.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Svítící halogenové světlo ze Smetanových sadů směrem na Uničovský rybník
stadpetr  |  13.3.2017 23:56:11
Dobrý den,
ze Smetanových sadů svítí trvale (= celou noc) halogenové světlo směrem na hladinu Uničovského rybníka. Dle mého názoru bylo nainstalováno v zimě pro osvětlení zamrzlé plochy rybníka pro možné večerní bruslení. Vzhledem k tomu, že před 14 dny začal na rybníku led tát a nyní je prakticky bez ledu a není předpoklad, že by zamrzl dříve až na začátku následující zimy, se domnívám, že je zbytečné, aby toto světlo v tomto období ještě svítilo.
Dotaz: Může MÚ zajistit vypnutí tohoto světelného zdroje ?
Děkuji.
Petr Stadlbauer
Odpověděl: Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka  | 15.3.2017 9:12:47
Dobrý den, děkujeme za upozornění, Váš podnět byl předán na Technické služby Litovel.
IP: xxx
Změna dopravního značení ulic Jungmannova - Husova
jochl  |  2.3.2017 13:55:42
Dobrý den,

dne 1.3.na vašich stránkách oznamujete změnu dopravního značení výše uvedených ulic.Je to ku prospěchu cyklistů i chodců.Konečnč zvítězil podle mého názoru zdravý rozum.Dotazuji se proč jste nás občany v příspěvku,který kritizoval značení ze dne 17.5.2011 list 33.ohlupovali argumenty jako

- dopravní značení odpovídá předpisům
- bylo konzultováno s dopravním inspektorátem
- tato změna je v souladu s projektem rekonstrukce historického centra města
- a několik dalších

Máme si my občané myslet,ře jsme zaplatili projekt který byl na dvě věci.
Značná část občanů nejsou jako ovce a čteme si i minulá vyjádření úřadu.

Děkuji za vysvětlení.
Odpověděl: Ing. Radovan Vašíček, Tajemník | 3.3.2017 8:37:17
Vážený pane, na váš dotaz odpovídáme těmito skutečnostmi. Dopravní značení bylo v době, kdy se na něj v této rubrice odpovídalo, plně v souladu s dopravními předpisy a projektem dopravního značení centra města. Nicméně, je přece vždy možné na základě nových poznatků a zkušeností dospět k novým názorům, stanoviskům a poznatkům. Po volbách do zastupitelstev obcí na podzim 2014 rada města nově zřizovala své poradní a iniciativní orgány a zřídila tak i Dopravní komisi rady města. Ve volebním období 2010 až 2014 tato komise dopravy zřízena nebyla. Komise dopravy se zabývala a zabývá spoustou požadavků v oblasti dopravy v Litovli a místních částech a jeden z požadavků byl, změnit dopravní značení na několika místech v centru města. Jsou tedy 2 zásadní změny. Změna přednosti v jízdě a s tím změna dopravního značení na křižovatce ul. Husova a Jungmannova. Druhou změnou změna dopravního značení při výjezdu z náměstí Přemysla Otakara a to nově také ulicí Vlašímova, aby nedocházelo k otáčení vozidel v rohu náměstí. Dopravní komise postoupila svá doporučení radě města, která je odsouhlasila. Na základě toho odbor MHaSI zajistil zúřadování změny dopravního značení a změny budou provedené koncem března 2017. Pro toto volební období jsou nově zvolené orgány a k minulému volebnímu období se nám nepřísluší vyjadřovat.
IP: xxx
Fotografie na "stránkách" města Litovel
Jo.Do.  |  16.2.2017 9:51:24
Hezký den přeji,
snad jen okrajová záležitost. Stránky města sleduji docela pravidelně a řadím je, v té obrovské konkurenci napříč republikou, k tomu lepšímu, co lze vidět
( grafika, rozložení oken, apod. ). Proto mne překvapuje trvale slabá úroveň fotografií doprovázejících různé akce v Litovli. Viz poslední příspěvek Tourism Expo 2017 - kde je nějaká ostrost ? Kdyby se viděl Gustav, tak zlomí činku ! Nebo pan Skarupský - vlastně jeden záběr vždy 2 x. Proč ? Při srovnání fotografií z roku 1998 jsou tyto snad i lepší a to už uplynulo 19 let. Prakticky každá fotografie postrádá základní úpravu a jsou velmi neostré. Věřím tomu, že město má na poličce ( možná prachem zapadající ) trošku lepší dig. fotoaparát, který by se dal využít, případně kvalitnější mobilní telefon. Nebo oslovte náš litovelský fotoklub, ať poradí, jak na to. Litovel má přeci spoustu dobrých fotografů
- p. Pinkava, Dolinský, .... vždyť chodíte na jejich vernisáže.
Je škoda prezentovat město tímto způsobem. Je to naše vizitka pro návštěvníky regionu.
Chápu a vím, že jsou jiné priority, ale snad výhledově, někdy, občas ?

Děkuji a držím palce,
Jo.Do.
Odpověděl: Pavel Ženožička, DiS., vedoucí oddělení IT | 17.2.2017 10:47:11
Dobrý den, děkujeme za pochvalu, která se v dnešní době moc nevidí. Nyní k Vaší výtce. Jsme si vědomi horší kvality některých fotografií použitých v rubrice Událo se, nicméně není možné tyto fotografie porovnávat s profesionálními prezentacemi novin nebo časopisů. Nejsme schopni zajistit na všech akcích, které zde představujeme, vlastního fotografa, proto využíváme i fotografií, které nám někdo poskytne nebo dodá. Naším cílem je v rubrice Událo se prezentovat dění v našem městě, byť za cenu horší kvality fotografií. Máme dvě možnosti, buď využívat pouze kvalitních fotografií a omezit množství příspěvků, nebo se snažit informovat i za cenu nižší kvality. My jsme zvolili druhou variantu. Spolupráci s fotoklubem jsme samozřejmě zvažovali, ale vše je bohužel o penězích a nakupování fotografií pro účely webu by bylo pro naše malé město nákladné.
Děkujeme za pochopení.
Pěkný den.
IP: xxx
Černá skládka Šafaříkova ul
jochl  |  8.2.2017 14:37:26
Dobrý den,
takových skládek je po městě Litovel více,třeba u bývalé papírny.Kladu si otázku zda to není nezájem firmy odvézt všechen odpad i mimo harmonogram svozu.Zřejmě svozový harmonogram firmy,kapacita svozových aut či smlouva úřadu se svozovou firmou nezaručuje kvalitní a úplné odvezení odpadu.Při pohledu na odpad v ulici Šafaříkova je téměř zřejmé že odpad pochází většinou z blízkých restaurací či obchodů.Tak prosím přijměte opatření ve svozu i pro podnikatele a nestrašte stále občany.Totéž platí i pro sídliště.Občanů je v Šafaříkově ulici zatraceně málo aby takovéto svinstvo způsobili.

Dík za stanovisko.
Odpověděl: Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka  | 9.2.2017 10:35:53
Odpovídá místostarosta města, pan Viktor Kohout:

Dobrý den,
- všichni podnikatelé v blízkosti ulice Šafaříkova (centrum města) mají uzavřenou smlouvu s FCC na likvidaci odpadu.
- odpad mimo kontejnery je černá skládka - černá skládka je odpad, který je umístěný na veřejném prostranství, kde není znám původce odpadu. Likvidace černých skládek je prováděna na základě objednávky objednatele a fakturována dle skutečného množství a druhu odpadu a skutečné délky manipulace a dopravy na místo odstranění odpadu z černé skládky.
- pro sběr objemného a nebezpečného odpadu slouží celoročně sběrný dvůr v Litovli (úterý – sobota)
- ve městě je zaveden systém shromažďování a sběru odpadu, který se přizpůsobuje potřebám města a pravidelně se vyhodnocují stanoviště, na kterých vznikají černé skládky
- bohužel je část občanů, kteří nerespektují obecná pravidla a mají pocit, že město nebo svozová firma se musí postarat o jejich odpad, který odloží kamkoliv.

V.Kohout
IP: xxx
Vítězná
copanek  |  2.2.2017 9:45:01
Dobrý den.Chtěl bych rád vědět kdy už se konečně začne dělat kanalizace v ulici Vítězná a také chodník,který je jak tankodrom.Pořád se něco dělá na sídlištích jak cesty tak chodníky a parkoviště a tady ta ulic asi k Litovli zřejmě nepatří když se tu nic neděje jak všude jinde.Když projdu Litovel je vydět kde se co dělá a dělalo.A zde pořád čekáme. Předem moc děkuji za odpověd.
Odpověděl: Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka  | 2.2.2017 14:59:33
Odpovídá starosta města, Ing. Zdeněk Potužák:
Dobrý den.
Akce Odkanalizování ulic Hrnčířská a Vítězná je projektově připravena a byla v prvním návrhu rozpočtu v hodnotě 6,5 mil.Kč. Bohužel převis požadavků byl velký a muselo se vyřadit mnoho akcí aby byl rozpočet města vyrovnaný, není dostatek finančních prostředků k rychlé realizaci požadovaných oprav a rekonstrukcí. Akci jsme přesunuli do návrhu rozpočtu na příští rok. Věřme,že se zde podaří akci prosadit.
IP: xxx
Poplatky za odpad a psa
Jo.Do.  |  30.1.2017 15:21:43
Hezký den Přeji,
s dalším rokem informujete na stránkách města o způsobu úhrady poplatků za odpady a psa. Proč v čase variabilních symbolů, z mého pohledu, komplikujete platbu odesláním avíza. Již jsem se na tento způsob platby ptal několikrát a vždy mi bylo řešeno, že avízo nemusím vyplňovat a že je to zbytečné. Přesto letos opět je z textu patrné, že musím poslat avízo. Případně se komentář takto "tváří".
INFO ze stránek města:
•bezhotovostně převodem na účet 19-3620811/0100
!!! nutno zaslat avízo platby na adresu MěÚ nebo elektronicky na email poplatky@mestolitovel.cz. Do e-mailu uveďte, jaký druh poplatku, za které osoby a z jakého účtu platíte nebo lze použít jednoduchý formulář ikona souboruavízo platby.
Použití variabilních symbolů není nutné. Pokud byste VS přesto chtěli uvést a neznáte jej, sdělí Vám ho pracovnice pokladny na tel. 585 153 121. Pokud platíte za více osob, je nutné uvést VS všech osob.

Díky za reakci.
Jo.Do.
Odpověděl: Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka  | 30.1.2017 16:24:54
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, text v článku k informacím o úhradě poplatků za odpady a psy opravíme tak, aby bylo zřejmé, že je avízo platby nutné zasílat pouze v případě, kdy poplatník nepoužije variabilní symbol.
IP: xxx
Komunální odpad
iva-z-litovle  |  9.1.2017 17:47:52
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně svozu komunálního odpadu na sídlištích, přímo sídliště Novosady. Bývalo zvykem, že odpad byl vyvážen pondělí a čtvrtek. A nyní již nějakou dobu sleduji, že v pondělí nikdo kontejnery nevyváží (výjimečně ve státní svátek 26.12. vyváželi) a do čtvrtka jsou přeplněné. Nastala nějaká změna vývozu? Děkuji za odpověď...
Odpověděl: Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka  | 11.1.2017 16:55:23
Odpovídá ing. Kurfürst, vedoucí odboru životního prostředí:

Dobrý den,
K vašemu dotazu sděluji následující. Máte pravdu, že od začátku listopadu město Litovel změnilo harmonogram resp. četnost svozů komunálního odpadu ze sídlišť. Nově se sváží pouze 1x za týden. Co nás k tomu vedlo? Především sjednotit a zracionalizovat svoz odpadů ze sídlišť. Zatímco např. sídliště Severní se sváželo odnepaměti pouze 1x za týden (v pondělí), ostatní sídliště se svážela 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Právě sídliště Severní nám ukázalo, že je možné i na ostatních sídlištích odpad svážet pouze jednou za týden. Navíc na sídlištích je velký potenciál pro větší třídění odpadů. Pokud by tomu tak bylo, tak nejsou ihned plné kontejnery na komunální odpad. Město se snaží v tomto vyjít občanům vstříc. V minulosti jsme dodávali do těchto domácností tašky na tříděný odpad. Letos bychom chtěli v této aktivitě pokračovat. Chceme oslovit všechny předsedy jednotlivých panelových domů a projednat konkrétní problémy, které souvisí s odpady (např. kapacita kontejnerů na komunální odpad, vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad, estetika jednotlivých stanovišť apod.)
V současné době se sváží odpad každý týden ve čtvrtek, výjimka je Severní ulice, které se sváží v pondělí. Myslíme si, že směr, kterým jsme se vydali, je správný. Víme ale také, že je potřeba zintenzivnit kontakt s lidmi na sídlištích a problémy, které občas nastanou se svozem odpadů, se vyřeší.
Zbouraná budova Sokola na břehu Uničovského rybníka
Jan.Kamenicek  |  10.1.2017 22:43:33
Dobrý den, rád bych se zeptal na osud dnes již zbourané stavby na břehu Uničovského rybníka v Litovli, viz fotografie v přiloženém odkazu. Pokud je mi známo, tak budova na fotografii zcela vlevo původně patřila litovelskému Sokolu, roku 1922 ji spolek prodal městu a to ji převedlo na Československou církev husitskou. Zmíněná budova na břehu, která dnes již nestojí, patřila zřejmě Sokolu také. Zajímalo by mne, zda byla rovněž převedena na husitskou církev nebo co se s ní vlastně dělo, kdy byla zbourána, případně jakékoliv další podrobnosti. Budu Vám velmi vděčen, budete-li mi moci odpovědět nebo budete-li mi moci poskytnout kontakt na někoho, kdo by odpověď znal.
Protože zde není možnost vložit obrázek, posílám odkaz na fotografii na Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1510234878994489&set=a.337108202973835.87565.100000239737142&type=3&theater
Fotku mohu případně poslat též e-mailem. Velmi Vám děkuji.

Jan Kameníček
Odpověděl: Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka  | 11.1.2017 12:17:57
Informace poskytl pan Lubomír Šik, litovelský historik a dlouholetý bývalý kronikář města:

Krátce k historii pavilónku u rybníka.
Roku 1892 koupila sokolská jednota (založena v Litovli 1874) pozemek u Uničovského rybníka a stavitel Otakar Douša podle návrhu Jana Kunčara zde postavil první sokolovnu. Sokolská jednota byla jedním z hlavních iniciátorů českého společenského života, ať již to bylo divadlo, knihovna, osvětové přednášky nebo taneční zábavy. Budova nestačila a několikrát se přestavovala až r.1909 do podoby dnešního Husova sboru. Roku 1908 sokolská jednota koupila z iniciativy stavitele Douši z pražské národopisné výstavy pavilónek od tesařského mistra J. Hraběte a postavila jej u rybníka jako protějšek nové reálky. Byla to svým způsobem i odezva na iniciativu Němců, kteří postavili prostý pavilónek (převlékárnu pro bruslaře) na „svém“ Olomouckém (tehdy ovšem Německém) rybníku.

Zlomovou chvíli představovala první světová válka, kdy sokolovnu zdevastovalo vojsko, stejně jako pavilónek. Až v roce 1923 jej stavitel Václav Volný částečně přestavěl, nově pokryl a vymaloval. Sokol už tradičně organizoval zimní bruslení a udržoval kluziště na rybníku, pavilónek sloužil jako převlékárna a bufet. Ve třicátých létech bylo v pavilónku přes léto zřízeno loutkové divadlo pro děti.

Sokol začal užívat tělocvičnu v tehdy nové budově gymnázia a město vyšlo sokolům vstříc, sokolovnu odkoupilo. Když pak byla v roce 1920 v Litovli založena nová církev československá, koupila církev r.1922 po bouřlivých sporech s katolíky o používání kostela sv.Marka od města starou sokolovnu a pustila se do přestavby na kostel. Vnější vzhled budovy se v podstatě nezměnil, slavnostní otevření se uskutečnilo 4.9.1927.

Za druhé světové války byl Sokol zrušen, pavilónek nikdo neudržoval a byl zdevastován. Sokol jednal 1.10.1945 s MNV o postavení nového pavilónku u rybníka náhradou za původní. V žádosti se píše, že byl demolován německou armádou v posledních dnech války. Sokoli objevili někde vhodnou chatu a žádali město, aby ji koupilo. Žádost byla nejspíš vyslyšena, nějaká provizorní (spíš skladištní) budova tam krátce stála, nikdo však nezorganizoval na rybníku řádné kluziště. Led na rybníku nebyl bezpečný, začala se užívat polévaná pískoviště. Sláva pavilónku skončila.
Problematika přístupu některých úředních osob ve smyslu Správního řádu v oblasti dopravy k věci, v podmínkách Města Litovel, urgence odpovědi k věci.
Periferie  |  16.12.2016 10:13:13
Dobrý den.
Reagujeme na „ vyjádření“ vedoucího odboru dopravy MěÚ Litovel ze dne 12.12.2016 k otázce a urgencím odpovědí zaslaných dne 9.10., 16.10., 27.10. a 5.12.2016 do rubriky Otázky a odpovědi ve věci obecně platné :
„Je v Litovli komunikace do šířky 5m provozovaná obousměrně z pohledu BESIP bezpečnější než jednosměrka?“

Jaká je tedy skutečnost ???
PO VYJÁDŘENÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO ,
tj. úřední osoby pověřené k výkonu státní správy vedení m Silničního správního úřadu , Speciálního stavebního úřadu Litovel pana Ing. Filípka s tím, že odpovídající považuje další otázky v této věci za bezpředmětné a nadále na ně nebude odpovídáno, jelikož ,dle jeho názoru, nepřináší posun v dané věci ,
JE TEDY SKUTEČNOST PRAVDĚPODOBNĚ NÁSLEDUJÍCÍ:

1.1/ Úřední osoba, vedoucí odboru dopravy MěÚ ,ve své kompetenci VYDÁVÁ STANOVISKA, která jsou v přímém rozporu s právně platným rozhodnutím státu, rozhodnutím, u kterého navíc svým podpisem pověřeného zástupce státu osobně stvrzuje jeho platnost. Viz např. kolaudační rozhodnutí Speciálního stavebního úřadu Litovel č.j.OD/Va/2006/386 .

2.1/ Problematika silniční dopravy je příslušná ministerstvu dopravy (MD) jehož součástí je i BESIP, ústřední koordinátor a expertní orgán v působení okolního dění na lidského činitele v prostředí silniční dopravy.
Stanovisko BESIP je jedním z rozhodujících při posuzování dopravních staveb kompetentním Silničním správním úřadem, potažmo Speciálním stavebním úřadem.
V podmínkách Speciálního stavebního úřadu Litovel reálně však STANOVISKA BESIP NEJSOU AKCEPTOVATELNÁ.

3.1. Výše uvedená úřední osoba NEPOSTUPUJE vždy v souladu s ustanovením § 2 odst.4 zákona č.500/2004 Správní řád.
4.1. V působnosti Města Litovel (to je státní správy a lidosprávy) NENÍ SUBJEKT , který by, tak jako v jiných městech, účinně prosazoval naplnění stanovisek BESIP , zvláště pak i s ohledem na rezidenty, kteří nemohou se svojí nemovitostí cestovat podle toho, jak a kudy budou motorizovaní účastníci silničního provozu dle vlastní úvahy jezdit.
Silniční správní úřad je správní úřad s působností ve věcech pozemních komunikací. Podle zákona č.13/1997 O pozemních komunikacích v platném znění jsou pro místní komunikace příslušné obecní úřady s rozšířenou působností.
Dle §124 čl. 8a zákona č.361/2000Sb O silničním provozu na pozemních komunikacích vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích Policie ČR tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích a podílí se na jeho řízení.
Z hlediska stavebního řízení pro dopravní stavby ( silniční komunikace) vykonávaného Speciálním stavebním úřadem je Policie ČR neopomenutelným účastníkem tohoto řízení.
Při vydávání vyjádření a rozhodnutí týkajících se speciálně místních komunikací ve vlastnictví obce
NEMUSÍ ve své pravomoci Speciální stavební úřad PŘIHLÉDNOUT k negativnímu stanovisku Policie ČR, zvláště pak pokud Policie ČR nepředkládá kvalitní faktické důkazní zdůvodnění svého negativního vyjádření.

Z výše uvedených důvodů je níže uvedená otázka na správném místě, tedy na půdě odboru dopravy MěÚ Litovel.
Opakujeme její znění :
5.1. V podmínkách Města Litovel: „Je, z h l e d i s k a B E S I P , komunikace funkční třídy C a D do šířky 5m provozovaná obousměrně bezpečnější, než táž komunikace s týmž stavebnětechnickým řešením provozovaná jednosměrně,
a n a z á k l a d ě j a k ý c h p r o k a z a t e l n ý c h d ů k a z ů ?

Na tuto otázku vyžadujeme prokazatelnou věcnou odpověď od zástupce státu, vydavatele rozhodnutí s kulatým razítkem, neboť skutečnost je taková, že v prostředí Města Litovel je k jedné věci a za stejných podmínek i s jeho ať už tichým nebo nedokladovatelným souhlasem využíván nesoulad dokladovaného a některými rozhodujícími představiteli státní správy a lidosprávy prosazovaného a sděleného.


K neustálému vnucování problematiky MK Chořelice a stálému předkládání nepravd a polopravd pouze konstatujeme:
V Š E M Á S V Ú J Č A S ! ! ! .

O D M Í T Á M E nečinnost odboru dopravy MěÚ Litovel ve věci plnohodnotných odpovědí na otázku k danému téma zaevidovanou v rubrice Otázky a odpovědi dne 9.10.2016 v souvislostech uvedených v téže rubrice ve dnech 9.10., 16.10., 27.10., 5.12.2016.
I z důvodu nejednotnosti presentovaného a následně dokladovatelného
T R V Á M E na odpovědi úřední osoby k otázce uvedené pod číslem 5.1,
TRVÁME na odpovědi osoby, která má dlouholetou praxi a to včetně aplikování zásad BESIP,
TRVÁME na odpovědi osoby, která rozhoduje ve své kompetenci o problémech silniční dopravy , ovlivňuje a vydává stanoviska a vyjádření k dané problematice, problematice, ve které je BESIP její nedílnou součástí.
Pokud má být odbor dopravy, tj. odbor úřadu státní správy, i v podmínkách Města Litovel nestranným, nechápeme, proč svoje stanovisko prostřednictvím své úřední osoby prokazatelně neformuluje a nesděluje, aby bylo jasné, jaký vlastně názor preferuje a prosazuje.

PV
Odpověděl: Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka  | 2.1.2017 11:04:00
Odpovídá Ing. Filípek, vedoucí odboru dopravy.

Stanovisko Městského úřadu Litovel, odboru dopravy, k dotazu, je-li z hlediska BESIP komunikace funkční třídy C a D do šířky 5 m provozovaná obousměrně, bezpečnější, než táž komunikace s týmž stavebnětechnickým řešením provozována jednosměrně.


Městský úřad Litovel, odbor dopravy, jako silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, obdržel další požadavek, který byl doručen kanceláří pana starosty, kde tazatel již po několikáté vznáší svůj dotaz na to, zda-li je z hlediska BESIP bezpečnější provozování obousměrného provozu na komunikaci třídy C,D v šířce do 5 m, nebo je bezpečnější tuto komunikaci zjednosměrnit.
Na úvod je nutno si říci, co je vlastně instituce BESIP, na kterou tazatel neustále dokola poukazuje. Tak tedy BESIP je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti sil. provozu a expertní orgán působení na lidského činitele. Je to samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR. Je též garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečného sil. provozu. Jeho hlavním cílem je snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob v sil. provozu na úroveň států Evropské unie. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že tato instituce nemá žádná kritéria na posuzování obousměrných komunikací v šířce do 5 m.
Pokud se týká hlavní části tazatelovy otázky, lze zaujmout následující stanovisko: Každá komunikace, po které je veden smíšený provoz, se musí posuzovat individuálně. Je otázkou, ve které lokalitě obce se tato nachází a jaký je po ní veden provoz vozidel, nebo chodců. Na území města Litovle jsou obousměrné komunikace zejména v historické části někdy i užší a bezpečně tento obousměrný provoz převedou. Vždy je však rozhodující stanovisko vlastníka těchto komunikací, jakou organizaci dopravy si zvolí. V neposlední řadě pak velmi záleží na vzájemné ohleduplnosti všech účastníků sil. provozu, kteří předmětnou komunikaci užívají.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i obousměrná komunikace sloužící k zajišťování základní dopravní obslužnosti v šířce do 5 m může být s ohledem na bezpečnost sil. provozu bezpečná stejně jako obdobná komunikace v šířce přesahujících 5 m.
Zaujmout tedy jednoznačné stanovisko k této otázce nelze.
Problematika přístupu některých úředních osob ve smyslu Správního řádu v oblasti dopravy k věci, v podmínkách Města Litovel.
Periferie  |  5.12.2016 6:30:01
Trvale je některými zástupci Města Litovel, včetně odboru dopravy MěÚ, prosazována zásada, že z hlediska BESIP je, obecně, místní komunikace do šířky 5m provozovaná obousměrně pro chodce a motorová vozidla bezpečnější, než tatáž komunikace provozovaná jednosměrně.
Stanoviska vybraných osob jsou vydávána zásadně ústně, většinou ve znění tak, jak je „třeba“.
Pro dokladování jednoznačné odpovědi a tím i omezení manipulace s nezdokumentovanými stanovisky úředních osob, myšleno zástupců lidosprávy, tak státní správy, byla rubrice Otázky a odpovědi dne 9.10.2016 položena přesně definovaná otázka:

1/ Je, „v Litovli“, z h l e d i s k a B E S I P komunikace funkční třídy C a D do šířky 5m provozovaná obousměrně bezpečnější, než táž komunikace s týmž stavebnětechnickým řešením provozovaná jednosměrně,
a n a z á k l a d ě j a k ý c h p r o k a z a t e l n ý c h d ů k a z ů ?
2/ Kdo v Městě Litovel je kompetentní a pomůže v prosazování naplnění podmínek a zásad B E S I P uvedených v předchozím odstavci?

První odpověď byla v rubrice Otázky a odpovědi zveřejněna dne 10.10.2016.
Jednalo se o výbornou práci přímého zpracovatele, kterému se podařilo úspěšně zneužít institut starosty.
Zpracovatel, místo odpovědi k věci, degradoval obecně platnou otázku na „malichernou přestřelku mezi městem a jeho občanem“ a navíc, za pomoci prvního porušením pravidel zadávání dotazů do rubriky Otázky a odpovědi (položené dotazy jsou podepisovány dle uvážení tazatele), i s personifikací a zdůrazněním osoby tazatele.
Jméno tazatele, které ale znal jen správce rubriky, nebylo pro věcnou odpověď na položenou otázku podstatné. Proto, i z výše uvedeného důvodu a dlouhodobé snahy pouze uvedením jména tazatele ovlivňovat smysl položených otázek, byla použita jen značka. Jméno nebylo v ě d o m ě uvedeno.

Druhá odpověď ze dne 8.11.2016 byla předložena úřední osobou , pověřeným zástupcem státu vedoucím odboru dopravy panem Ing. Filípkem. Její znění:
„Na vaše závěrečné otázky nám nepřísluší odpovídat, KAŽDÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ JE POSUZOVANÉ SAMOSTATNĚ a má také své samostatné rozhodnutí, kterému předchází ve smyslu správního řádu tolik důkazních šetření, aby mohlo být rozhodnuto."
Od pověřeného zástupce státu, v tomto případě pana Ing. Filípka , vedoucího odboru dopravy, silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a zvláště pak ust. §7 a §2 odst.4 tohoto zákona,
je očekáván, v rámci pověření, jednoznačný profesionální přístup nezávislé a odborně zdatné osoby, osoby stát zastupující.

A nyní otázky:
1/ Jak je tedy možné, že k nezpochybnitelnému ROZHODNUTÍ pověřeného státního orgánu o povolení užívání konkrétní dopravní stavby bez omezení opatřeno kulatým razítkem, jsou úřední osobou a pověřeným zástupcem státu vydávána a šířena stanoviska, která jsou v přímém rozporu s tímto dokumentem, a která účelově s pomocí nepravd a polopravd zpochybňují ROZHODNUTÍ státního orgánu touž úřední osobou, která, jako zástupce státní moci je podepsaná pod výše uvedeným ROZHODNUTÍM (např.viz komplexní kauza MK Chořelice)?

2/ Jak to, že vedoucím odboru dopravy dopravním odborníkem , povinným znalcem příslušných zákonů a principů bezpečnosti silničního provozu, je bez zdůvodnění zpochybňováno stanovisko ústředního koordinátora BESIP tím, že jako PODMÍNKU k odpovědi na jednoduchou a jasně formulovanou otázku k problematice BESIP je výše zmíněnou úřední osobou vyžadováno zdlouhavé správní řízení, kterému předchází ve smyslu Správního řádu tolik důkazních šetření, „ABY MOHLO BÝT ROZHODNUTO", a které nemá, v otázce BESIP k výše formulovanému, opodstatnění ,
ZATÍM CO k prosazování dokladovatelných nesmyslů , podporujících účelová vyjádření, je touž úřední osobou dávána volná ruka (např. viz stanovisko odboru dopravy č.j. LIT 18596/2016, stanovisko Komise pro dopravu, a i přes upozornění na nekorektnost vyjádření, následující usnesení č.1227/41 z 41.schůze RmL) ?

3/ Jak to, že v rozporu s ust. §2 odst.4 zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu jsou úřední osobou, tj. vedoucím odboru dopravy, vydávána a šířena zavádějící stanoviska k možnostem stavebně- technického řešení k požadovanému zjednosměrnění vybraných místních komunikací v Litovli ? (např. viz zápis ze zasedání dopravní komise ze dne 20.4.2016 v návaznosti na podobné dokladovatelné případy v Litovli)
a to bez SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ, KTERÉMU PŘEDCHÁZÍ VE SMYSLU SPRÁVNÍHO ŘÁDU TOLIK DÚKAZNÍCH ŠETŘENÍ, ABY MOHLO BÝT ROZHODNUTO ?

4/ Jak to, že k O D P O V Ě D I N A O T Á Z K U :
„ Kdo v Městě Litovel je kompetentní a pomůže v prosazování naplnění podmínek a zásad BESIP uváděných ve vyjádření ústředního koordinátora BESIP (viz text otázky v Rubrice Otázky a odpovědi ze dne 9.10.2016)“
N E N Í odbor dopravy prostřednictvím úřední osoby,vedoucího odboru dopravy, KOMPETENTNÍ a PROČ pro jeho odpověď je třeba SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ, KTERÉMU PŘEDCHÁZÍ VE SMYSLU SPRÁVNÍHO ŘÁDU TOLIK DÚKAZNÍCH ŠETŘENÍ, ABY MOHLO BÝT ROZHODNUTO ?

5/ Je, „v Litovli“, z h l e d i s k a B E S I P , komunikace funkční třídy C a D do šířky 5m provozovaná obousměrně bezpečnější, než táž komunikace s týmž stavebnětechnickým řešením provozovaná jednosměrně,
a n a z á k l a d ě j a k ý c h p r o k a z a t e l n ý c h d ů k a z ů ?

Věřím, že nyní, pro vyjasnění prostředí a omezení „šeptandy“, státní správa a lidospráva budou společně schopny na výše uvedené jednoduché otázky odpovědět tentokrát i v podmínkách Města Litovel k věci a že nebude třeba hledat zkušenosti, jak by se případně daná problematika řešila v jiných městech.

Děkuji za odpovědi.
Ing. Petr Váňa.
Odpověděl: Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka  | 12.12.2016 8:32:18
Odpovídá Ing. Filípek, vedoucí odboru dopravy:

Dobrý den.
na celém území města Litovel, ale i v místních částech města Litovel, je spousta komunikací, které jsou obousměrné a jsou bez chodníků. Tyto komunikace jsou se smíšeným provozem vozidel, chodců, cyklistů. Je na rozhodnutí vlastníka pozemní komunikace, jak upraví provoz. Ne každou komunikaci je možno provozovat jednosměrně. S tímto jsou spojeny značné investiční prostředky a samozřejmě je přihlíženo i na investiční priority z hlediska využití širokou veřejností. Zjednosměrnění této komunikace je požadováno jen z Vaší strany jako jednotlivce, jak již vyplynulo z mnoha předešlých jednání. Bylo Vám také navrhováno, aby proběhlo jednání se zástupci města, osadního výboru Chořelice a firem, které se nacházejí v této lokalitě. Z vaší strany bylo jednání odmítnuto.
Státní správu z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vykonává Ministerstvo vnitra a Policie ČR. Zjednosměrnění provozu na místní komunikaci Chořelice bylo posouzeno dopravním inspektorátem policie ČR Olomouc. Ve svém stanovisku nedoporučuje zjednosměrnit tuto místní komunikaci. O zamítnutí Vaší žádosti rozhodla rada města, jako výkonný orgán obce, na své 41. schůzi ze dne 15. 9. 2016. Vaše další otázky v této věci považujeme za bezpředmětné a nebude na ně dále odpovídáno, jelikož nepřináší další posun v dané věci.
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 36 | další >
 
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

elektronická podatelna 
datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

twitter

Počasí

plojasno až skoro jasno
Úterý 28.3.den 16 / 20°Cnoc 0 / 4°C
 
polojasno až zataženo
Středa 29.3.den 16 / 20°Cnoc 3 / 7°C
 
Čtvrtek 30.3.den / °Cnoc / °C
 

Anketa

Uvítali byste zasílání důležitých zpráv a informací z města (přerušení dodávky vody, svoz odpadů, oznámení lékařů, kultura apod.) formou SMS?
 
76% (124)
 
19% (31)
 
5% (8)
Všechny ankety a kvízy
 
Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Městský klub Litovel Mikroregion Litovelsko IDSOK Olomoucký kraj
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |   Twitter   |     |   Public4u © 2000-2017
load