Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Zimní muzeumZimní muzeum
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
SokolovnaSokolovna
Altánek v parkuAltánek v parku
Zimní ránoZimní ráno
RybníkRybník
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
« »

Otázky a odpovědi: Vy se ptáte, my odpovídáme

Jak postupovat při zadání dotazu:

  • Zaregistrujte se. Registraci (jméno, existující e-mail) provedete v pravém horním rohu - PŘIHLÁŠENÍ nebo se přihlašte svým uživatelským jménem a heslem.
  • Vyplňte nadpis dotazu, vyberte si kategorii, které se Váš dotaz týká. Text dotazu se zobrazí u vybraných pracovníků, kteří zajistí odpověď.
  • Po odeslání příspěvku Vám přijde potvrzovací mail na adresu, kterou jste uvedli při zadávání příspěvku.
  • Odpověď i Vaše otázka se objeví veřejně na webu, až po jejím odpovězení ze strany úřadu. Odpovědi jsou podávány zpravidla do 1 týdne.
  • Provozovatel této rubriky bude odpovídat výhradně na dotazy týkající se činnosti právnické osoby Město Litovel. Nebude zveřejňovat a reagovat na dotazy vybízející k rasové nesnášenlivosti, dotazy obsahující vulgarity či urážky jednotlivců nebo skupin osob - stejně jako osobní útoky na jednotlivce či příspěvky podepisované záměrně jmény jiných občanů za účelem jejich diskreditace. Takové texty budou smazány stejně jako příspěvky nemající vztah k problematice města nebo „anonymní“ příspěvky.
  • Na příspěvky, které nebudou formulovány jako dotaz, nebude odpovídáno. Různá upozornění či podněty (např. nefungující veřejné osvětlení, poškozené odpadkové koše, závady na chodnících, vodovodech, plynovodech apod.) budou předávány přímo kompetentním zaměstnancům městského úřadu, orgánům města nebo dotčeným správcům sítí k vyřízení.
  • Vyhrazujeme si právo zaslat ve výjimečných případech odpověď spolu s odůvodněním tohoto postupu pouze na Vámi zadaný e-mail.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Cigaretový odpad
jochl  |  22.1.2018 2:47:55
Dobrý den,
v souvislostí s protikuřáckým zákonem o zákazu kouření v hospodách,narůstá znečišťování veřejného prostranství kuřáky tím,že musí kouřit venku před hospodou a odhazují zbytky cigaret na zem.Protože tento nešvar na veřejných prostranstvích před hospodami narůstá dotazuji se, zda bude uložena povinnost majitelům hospod či nájemcům udržovat tyto prostory v čistotě a kdo to bude kontrolovat.Podle mého názoru to technickým službám nepřísluší,mají jiné povinnosti.

Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Zdeněk Potužák, Rada města | 29.1.2018 10:22:52
Dobrý den.
Ve věci pořádku na ulici 1. Máje bylo svoláno jednání s provozovateli barů. Dostavil se jen majitel Manhattanu a přislíbil zajišťování úklidu. C bar je nyní mimo provoz. Tím se situace zlepšila a městská policie lokalitu pravidelně kontroluje.
Jakmile herny začnou fungovat na základě nového zákona o hazardních hrách, budou muset provést některá omezující opatření, např. povinnost zavřít hernu v době od 03:00 do 10:00 hod. nebo také povinnost ověřování totožnosti všech, kdo do herny nebo baru, pokud je součástí herny, vstupují. Na jaře, kdy se zvyšuje návštěvnost těchto podniků a zhoršuje situace na ulici, budou opět provozovatelé barů svoláni.
Webkamera
 |  25.1.2018 17:28:34
Dobrý den,
kdy se opět do provozu vrátí webkamera?
Zároveň by mě zajímalo, zda město uvažuje o zakoupení kamery s kvalitnějším obrazem či lepším výhledem na náměstí? V současné době jde ve městech o velmi žádanou funkci. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Pavel Ženožička, DiS., vedoucí oddělení IT | 25.1.2018 17:56:29
Dobrý den, kamera je v autorizovaném servisu, včera jsem se opět dotazoval na stav zakázky, ale bylo mi sděleno, že ještě není vyřízena. V případě, že bude kamera neopravitelná, budeme řešit náhradu.
Státní správa by měla sloužit, ne překážet, 9. urgence odpovědi
Periferie  |  8.1.2018 7:58:08
Jedná se už o 9.urgenci jasné odpovědi kompetentního zástupce MěÚ Litovel na dotaz, který se týká nezávislého způsobu fungování právnické osoby Město Litovel, respektive přístupu zástupce státní správy v Litovli směrem k občanům města.

27.října 2017 byla do rubriky Otázky a odpovědi přijata otázka na výše uvedené téma.
Z důvodu stále neobdržené odpovědi podávám dnes 8.ledna 2018
9.URGENCI ODPOVĚDÍ KOMPETENTNÍHO ZÁSTUPCE ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY.

Pro připomenutí:

Na OTÁZKU přijatou do rubriky dne 4.září 2017 ve znění:
„Jaké kompetence pro výkon funkce člena dopravní komise, poradního to orgánu SAMOSPRÁVY Města Litovel, jakožto zástupce orgánu STÁTNÍ SPRÁVY má jeho podřízený, vedoucí odboru dopravy?“
byla v této rubrice zveřejněna dne 23.října 2017 ODPOVĚĎ pana TAJEMNÍKA MěÚ Litovel ve znění :
„Vážený pane, na váš dotaz odpověděl pan starosta, protože jsme se takto dohodli“.,

Faktem je, že uskutečnění této dohody ani elektronicky, ani v rubrice Otázek a odpovědí pan starosta nepotvrdil, ani nedal na vědomí.

Bylo dobré vyjasnit, proč se pan tajemník, kompetentní zástupce státní správy, tak důsledně vyhýbá jemu příslušné přímé odpovědi zrovna u této otázky, když bez problému a běžně odpovídá na jiné dotazy přijaté do rubriky Otázky a odpovědí webu Města Litovel.

Dále jen fakta:

Město Litovel je jen jedno.
Jeho organizační složky mají přesně definované určení a kompetence dané Organizačním řádem Města Litovel jak pro státní správu, tak pro samosprávu.
V něm možnost přenesení kompetencí zástupce ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY z titulu zaměstnavatele na zástupce SAMOSPRÁVY, starostu Města Litovel, vyjmenována NENÍ.

Tak, jako TAJEMNÍK, vrcholový zástupce státní správy v městě, nemůže suplovat a nebo zasahovat do kompetencí nezávislé samosprávy (pokud to výslovně neuvádí Organizační řád MěÚ Litovel),
tak ani STAROSTA města nemůže přejímat (suplovat, ani zprostředkovaně)
kompetence orgánu státní správy, v našem případě zaměstnavatele, tj. MěÚ (pokud to výslovně neuvádí Organizační řád MěÚ Litovel a platná legislativa).

A nyní OTÁZKY na VEDENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOVEL.

1/ Je standardem ZÁSTUPCE ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY,
NEREAGOVAT žádným způsobem a to ani positivně, ani negativně na otázky jemu příslušné,
trvale IGNOROVAT, dle jeho zvážení, žádosti o odpověď nebo vyjádření,
žádosti v souladu s určením provozovatele rubriky přijatých do rubriky Otázky a odpovědi,
tj. žádosti o způsobu činnosti právnické osoby Město Litovel, žádosti,jejichž důsledkem pro občana je znalost ať už přímého či nepřímého dopadu působení státu v podmínkách Města Litovel ?

2/ Je standardem zástupce orgánu státní správy ve funkci tajemníka MěÚ, dle jeho uvážení, v dnešní době cenzurovat otázky týkající se, v souladu s určením provozovatele rubriky, činnosti právnické osoby Město Litovel?

3/ Co brání faktu alespoň na webu města bez cenzury dotazů dotýkající se činnosti právnické osoby Město Litovel a v souladu s určením provozovatele rubriky
ODPOVÍDAT nebo reagovat na položenou otázku VŽDY, neprodleně, přímo, k věci a JEN KOMPETENTNÍM zástupcem Města Litovel?

4/ Je pod úroveň kompetentního zástupce orgánu státní správy, potažmo v tomto případě zaměstnavatele, pokud v podmínkách Města Litovel existuje, odpovídat přímo, nezpochybněně a ne „zprostředkovaně“ na otázku:
„Jaké kompetence pro výkon funkce člena dopravní komise, poradního to orgánu SAMOSPRÁVY Města Litovel, jakožto zástupce orgánu STÁTNÍ SPRÁVY má jeho podřízený, vedoucí odboru dopravy?“
I přesto žádám, jako občan Města Litovel, o její zodpovězení dle výše uvedeného.
Nebo snad nefungují v běžném styku používané zásady korektního přístupu v řešení případných problémů přímo u zdroje a pro neschopnost pověřeného orgánu státní správy a jeho mlčení k tomuto banálnímu případu v podmínkách Města Litovel je nutné dotaz přenést a řešit na vyšší organizační úroveň?


Děkuji za odpověď na položené otázky.
PV.


- Otázka se zobrazí, jakmile bude vložena odpověď ??? Bude to , když už ne v roce 2017, tak alespoň v roce 2018 ???
Odpověděl: JUDr. Marie Mazánková, právník | 19.1.2018 11:30:21
Vážený pane tazateli,
na úvod předesílám, že rubrika „Otázky a odpovědi“ má v rámci této komunikace stanovena určitá pravidla mezi něž například patří: právo dotazovaného, aby odpověď zaslal pouze na tazatelem zadaný e-mail, právo dotazovaného neodpovídat na polemiky či právo dotazovaného určit která kompetentní osoba na vznesené dotazy odpoví.

Užití shora uvedených pravidel je důvodem, proč Vám bylo v některých případech odpovídáno přímo na Váš e-mail, a tudíž ne všechny odpovědi, jak se stále dožadujete, byly vkládány do rubriky „Otázky a odpovědi“.

K Vámi neustále vznášeným otázkám se tak opakovaně uvádí následující:
1.
- rada může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.
- každý člen komise má právo a povinnost účastnit se jednání komise a o navrženém usnesení hlasovat. Hlas každého člena má stejnou váhu.
- zaměstnavatel není oprávněn člena komise jakkoliv ovlivňovat.
2.
- obec není orgánem státu, jak mylně tvrdíte; tudíž v podmínkách obce neexistuje žádný vrcholný představitel orgánu státní správy.
- obec na venek je zastupována starostou, v době jeho nepřítomnosti místostarostou.
- pojem „vedení obce“ zákon o obcích nezná. V čele obecního úřadu stojí starosta. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník, je-li tato funkce zřízena a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
- rada má právo schvalovat organizační řád obecního úřadu, který upravuje organizační členění obecního úřadu, nikoliv kompetence organizačních složek.
3.
- co považujete za „cenzuru otázek“ není zřejmé.

S pozdravem
JUDr. Marie Mazánková
Hromobití v ulicích z přepravy řepy po dobu 4 měsíců
LudvikDolezal  |  17.1.2018 23:22:37
Právě skončila řepná kampaň, která trvá po třetinu roku. Chci tímto požádat město o pomoc se snížením hlukové zátěže z dopravní obsluhy cukrovaru. Zejména prázdná odjíždějící vozidla s vlečkou, a těch je drtivá většina, způsobují v ulicích města svým průjezdem velmi vysokou hlukovou zátěž, která je srovnatelná se silným hromobitím. Bohužel tato vozidla jezdí po dobu třetiny roku i v době nočního klidu a i celé víkendy. Zjevně tato doprava na hlavních silnicích města překračuje hlukové limity. Může město v této věci pomoci?

Navrhuji provést tyto kroky:
- projednat toto se zástupci cukrovaru, kteří by mohli přijmout technická opatření na vozidlech dopravců, kteří řepu přepravují
- projednat se zástupci cukrovaru změnu logistiky svozu řepy tak, aby využíval venkovní skladovací plochy na uložení řepy pro noční spotřebu a svoz vůbec neprobíhal v době nočního klidu (lépe aby probíhal jen v čase, kdy většina občanů nespí: 8:00 - 20:00)
- nechat provést odborné měření hluku tak, aby byla zjištěna skutečná hluková zátěž. Výsledky měření použít pro podporu případné dohody s cukrovarem.
- naplánovat výměnu oken na domech v postižených ulicích (Žerotínova, Dukelská, Uničovská) za protihluková (s třídou hlukového útlumu alespoň 4)
- zvážit snížení daně z nemovitosti na postižených ulicích (Žerotínova, Dukelská, Uničovská) na koeficient 1 z 2 (stejně jako to je na ulici Svatoplukova)

Hluk v nočních hodinách v době řepné kampaně po dobu 4 měsíců ruší spánek mnoha občanů města, proto věřím, že se podaří na příští kampaň potřebná opatření přijmout a zástupci cukrovaru nám občanům vyjdou vstříc. V případě, kdy by dohoda s cukrovarem nebyla možná, navrhuji občanům z postižených ulic založení občanského sdružení, které by ve věci konalo. Pro tento případ zde kontakt na mě: Mgr. Ludvík Doležal, Hrnčířská 24/9, Litovel, dolezal@hlavacek.cz.
Odpověděl: Ing. Zdeněk Potužák, Rada města | 19.1.2018 8:43:04
Dobrý den, Váš podnět jsme předali k projednání radě města.
Chodník k nové zástavbě na Pavlínce
Alena Poláchová  |  15.1.2018 9:54:43
Reaguji na odpověď p.Baroně na dotaz p. Moťkové ohledně úpravy chodníku k nové zástavbě na Pavlínce.Oprava, která byla provedena je dostatečná jen do prvního deště, pak bude chodník vypadat stejně, jako před opravou.Vzhledem k frekventovanosti tohoto chodníku by bylo načase, aby byla úprava provedena pořádně, nikoliv zaplácnutím kaluží pár lopatami štěrku.Kdy se toho dočkáme?
Dobrý den,
vyjádření Vaší nespokojenosti s provedenou opravou a současně požadavek na masivnější opravu jsme předali řediteli TS s prosbou o vyjádření.
Prodloužení asfaltové komunikace v místě chodníku se neplánuje. Pokud by se jednalo o provizorní asfaltový chodníček, to by možná šlo v horizontu 2 roků, ale nikdy se o tom u nás nemluvilo, neboť i to vyžaduje určitou přípravu a peníze.

Vyjádření Ing. Karla Zmunda, ředitele Technických služeb Litovel, p.o.:
Dne 8.1. TS Litovel provedly v místech s rozměklým povrchem a kalužemi dosypání a zaválcování asfaltového recyklátu, což bylo v danou chvíli dostačující pro slušnou schůdnost a sjízdnost. Po rozmrazu či deštivém počasí bude celý povrch stezky ještě posypán drceným kamenivem 4/8 a případně zhutněn válcováním, tak jak se to provádí každý rok a je to asi jediná možná cesta. Je nutné upozornit, že větší stavební úpravy zde nejsou momentálně ani možné, historicky vzniklý nezpevněný chodník není v majetku města.
Zdraví
Karel Zmund
Polní cesta z ul.Žerotínova - Pavlínka
Marta Motkova  |  10.1.2018 19:28:04
Dobrý den,
je prosím v plánu zpevnění polní cesty směrem na Pavlínku k nové výstavbě? Ve které etapě - rok - dojde k prodloužení asfaltové silnice směrem ke garážím?
děkuji za odpověď. MM
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 11.1.2018 13:35:12
Odpovídá p. David Baroň, dispečer Technických služeb Litovel:
V pátek 5.1.2018 jsem dostal pokyn od ředitele TS, k úpravě polní cesty /chodníku/ od garáží ul. Žerotinova, až po val, kterým končí asfaltový povrch směrem od Pošmýlu.
V pondělí 8.1.2018 jsme zasypali díry, kde se držela voda, asfaltovým recyklátem a následně provedli uválcování. Z mého pohledu je to nyní dostačující pro účel, ke kterému
chodník slouží. Dle mých informací se o prodloužení asfaltové silnice směrem ke garážím, nyní určitě neuvažuje. V případě realizace by to ale nebyla záležitost TS Litovel.
David Baroň - dispečer TS
RE Obchvat Litovle přes Pavlínku
Periferie  |  3.1.2018 6:47:08
Dobrý den.
Reaguji na odpověď pana starosty k problematice obchvatu města Litovel ze dna 2.1.2018.
žádám o sdělení:
1/ V jakém stavu je fyzické projednávání západního obchvatu Města Litovel nejen s CHKO?
2/ Je někdo stanovený a osobně zodpovědný za aktivní projednávání a odstranění problému negativního přístupu některých účastníků případného územního řízení?
3/ Jaký je nejbližší další aktivní postup jednání s cílem podrobně definovat a postupně odstranit překážky v přípravě a realizaci stavby západního obchvatu Města Litovel?
Děkuji za věcnou odpověď.
PV.
Odpověděl: Ing. Zdeněk Potužák, Rada města | 3.1.2018 15:55:13
Dobrý den, k Vašim dotazům:

1) V současné době se aktualizuje ZUR Olomouckého kraje a CHKO dalo negativní stanovisko k překlopení trasy obchvatu z rezervy do etapy návrhu.
Na základě toho proběhla jednání města Litovel s OLK a CHKO. V minulosti již byly zpracovány tři studie vlivu na životní prostředí,které nutnost obchvatu dle CHKO nepodpořily. Nyní tedy trvají na tom, aby byla vypracována další odborná studie ( SEA a dopravní ),která by prokázala kladný efekt přeložky na dopravní zátěž v Litovli. Vzhledem k zátěži průjezdu 10 tis. aut za 24 hodin se však kladný výsledek neočekává.
OLK ani město už nechce platit další studie, považují to jen za oddalování řešení problému.

2) Této záležitosti se věnuje starosta se stavebním odborem a informace předává Radě a ZML.

3) Starosta města jednal s náměstkem pro dopravu OLK a ten navrhuje jednat na MŽP. Čeká se na novou vládu.
Obchvat Litovle přes Pavlínku
romanmuller  |  31.12.2017 17:30:03
Dobrý den prosím o informace ohledně chystaného obchvatu Litovle přes Pavlínku Děkuji Roman Müller
Odpověděl: Ing. Zdeněk Potužák, Rada města | 2.1.2018 13:13:24
Dobrý den,
obchvat Litovle přes Pavlínku není uvažován. V nejbližších letech (2018 - 19) se postaví nový most přes Moravu místo starého pavlínského mostu, který je už silně opotřebený - a potom se opraví silnice až po výjezd na Šternberk. V územním plánu je další zástavba rodinnými domy na Pavlínce za nyní postavenou první etapou. Mezi novými domy budou další ulice, ale nebude to obchvat.
Obchvat města je v územním plánu veden na západ od města. Nemůžeme však postoupit dále přes stanovisko CHKO, které zde s obchvatem zatím nesouhlasí. Olomoucký kraj bude napojovat Uničov a tím i další dopravu ze severu směrem na Stavenice a Mohelnici na dálnici. Očekává se potom snížení průjezdu Litovlí.
Hodiny kostel sv. Filipa a Jakuba
J_K  |  18.12.2017 9:14:28
Dobrý den, chtěl bych nahlásit dlouhodobě špatný čas na hodinách kostelu sv. Filipa a Jakuba. Je tam pořád čas letní a taky se hodiny předbíhají, zhruba o 15 minut. Pro obyvatele sídliště Karla Sedláka je to matoucí.

Předem děkuji za nápravu.
Odpověděl: Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka  | 18.12.2017 17:09:28
Dobrý den, Váš dotaz jsme předali panu faráři. Město Litovel nemůže s hodinami na kostele nijak manipulovat.

Odpověď p. faráře Bambucha:
Děkuji za připomínku,
o hodinách vím, nemám však nikoho, kdo by zastaralý elektronický stroj spravoval.
Sám se nepřenastavuje a ani není jednoduché ho mechanicky přenastavit.
Pokusím se to po Vánocích nějak vyřešit.
P. Farář Bambuch
Uzemní plán Litovel-Tři Dvory zvažovaný pozemek Z 31
MocnyLa  |  13.11.2017 9:25:31
Dobrý den,
dle územního plánu z roku 2012, který je aktuální je plocha v obci Tři Dvory (Z 31 viz. uzemní plan) uvažována jako plocha pro obchod. Reálně se jedná o parcely za hasičskou zbrojnicí a restaurací.

Má otázka zní jak je toto myšleno? Znamená to, že na těchto parcelách někdy vznikne market nebo obchod? Reálně se jedná o větší plochu než je supermarket TESCO v Litovli. Zajímalo by mne to z hlediska rozvoje obce a budoucího bydlení.

Lidé by zajisté uvítali možnost nákupu bez nutnosti dojíždění autem či MHD.

Děkuji za vyjádření a vysvětlení územního plánu.

S pozdravem,
L. Mocný
Odpověděl: Ing. Ludmila Šmakalová, vedoucí odboru výstavby | 13.11.2017 12:58:14
Dobrý den, na dotaz mohu odpovědět pouze z hlediska Územního plánu.
Pod Z 31 jsou označeny v Územním plánu pozemky parc.č. 21/1, 21/2, 21/3 a 21/5, 21/6 v k.ú. Tři Dvory, uvedené pozemky se dle patného Územního plánu Litovel, ve znění změny č. 1a, 1b a 2 nacházejí v návrhové ploše: Plochy smíšené obytné ostatní (SO.2) pro něž platí následující regulativy:

P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h y:
Smíšené plochy obytné ostatní jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby, převážně komerčního občanského vybavení, nezávadných menších provozoven výroby, skladování a služeb, veřejných prostranství atd.
Přípustné využití – bydlení, objekty rodinné rekreace (chalupaření), malé obchodní provozovny, provozovny drobné výroby a skladování, nevýrobní služby a zařízení administrativy, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.
Podmínečně přípustné - některé občanské vybavení (např. prodejny stavebnin a prodejny pro kutily, ubytovací zařízení, restaurace, stravování).
U návrhových lokalit v hlukových pásmech je situování chráněných prostorů podmíněno splněním požadovaných hlukových limitů. Chráněné prostory v sousedství silnic a v blízkosti železnice budou posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy; chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření realizována investory výstavby v těchto lokalitách.
Nepřípustné - správa, kulturní, zdravotnická, školská a církevní zařízení, tj. občanské vybavení umístěné či možné umístit jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, zemědělská výroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH a pod.).

Pozemky nejsou jednoho vlastníka, o jaký typ stavby vlastníci/stavebníci požádají, není stavebnímu úřadu známo.
< předchozí | 1 [...] 18 19 20 21 22 23 24 [...] 40 [...] 60 61 | další >
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load